Jason Silva over waarom we zo graag toch conformeren aan de groep (peer pressure)

25 03 2015

Hoe gaat het met onderwijs in Griekenland tijdens de crisis?

25 03 2015

In deze 3 korte documentaires wordt stilgestaan bij de gevolgen van de crisis op het Griekse onderwijs:

Maar er is nog een extra uitdaging voor het Griekse onderwijs, migratie:

Nieuwe beweging in de UK na slow food: slow education

25 03 2015

School betekende oorspronkelijk onder andere “vrije tijd”, als in vrij van economische waarde. Masschelein en Simons beschrijven in hun boekje Apologie van de School, hoe tijd per definitie trager gaat op school. Als je naar een kapsalon gaat waarin leerlingen opgeleid worden tot kapper of kapster, weet je dat je er langer zal zitten dan in een regulier salon, omdat de hoofddoelstelling leren is en niet economisch gewin.

Ik moet hier aan denken omdat ik via de site van de BBC de pas opgerichte “Slow education” beweging ontdekte:

Promoting deep learning in the context of a broad curriculum that recognises the talents of all students.

We believe the quality of the educational engagement between teacher and learner is more important than judging student ability by standardised tests.

We support investment in education and in teaching as a profession as the essential moral foundation of society.

Ze willen vooral dat kinderen tijd krijgen voor leren en zetten zich af tegen gestandaardiseerde testen en de te sterke focus in onderwijs op de kennis die hiermee gemeten wordt.

Ik vond ook 2 video’s op hun website, case studies, waarbij de eerste video zich afspeelt in het voortgezet onderwijs en eerlijk gezegd nog veel nadruk legt op de centrale examens:

De tweede video is een voorbeeld in lager onderwijs:

Een uurtje huiswerk rond wiskunde en wetenschappen is effectief voor tieners (maar niet meer)

24 03 2015

Er is veel te doen rond huiswerk en bijvoorbeeld iemand als Alfie Kohn is radicaal tegen. Het verhaal is echter genuanceerder als je bijvoorbeeld bij John Hattie kijkt, huiswerk kan werken, maar hangt af van welk huiswerk, bij welke leeftijd enzovoort.

Een nieuw onderzoek bij meer dan 7000 Spaanse tieners toont dat een uurtje wiskundehuiswerk of een gelijkaardige beta-vak wel degelijk een positief effect voor het leren kan hebben, maar er zijn een paar voorwaarden aan verbonden:

  • Our data indicate that it is not necessary to assign huge quantities of homework, assigning more than 70 minutes of homework per day does not seem very efficient.
  • It is important that assignment is systematic and regular, with the aim of instilling work habits and promoting autonomous, self-regulated learning.
  • Doing it alone and regularly produces the biggest knowledge gain.

Het is dus vooral belangrijk dat leerlingen autonoom, zelfgestuurd en systematisch leren werken.

In een gesprek gisteren op twitter in een reactie op @Jellejolles, tweette @CarlvanKeirbilck ook nog deze grafiek, check hiervoor ook dit artikel van Cooper:

Abstract van het onderzoek:

Classical educational research provides empirical evidence of the positive effect of doing homework on academic results. Nonetheless, when this effect is analyzed in detail there are inconsistent, and in some cases, contradictory results. The central aim of this study was to systematically investigate the effect of homework on performance of students in mathematics and science using multilevel models. The original sample consisted of 7,725 Spanish adolescents with a mean age of 13.78 (±0.82) of which 7,451 were evaluated after purging the sample of the students who did little to no homework. A 2-level hierarchical-linear analysis was performed, student and class, with 4 individual adjustment variables: gender, socioeconomic and cultural level, year repetition, and school grades, which were used to reflect previous student achievement. The individual level examined time spent, effort made, and the way homework was done. The class level considered frequency of assignment and quantity of homework. Prior knowledge, estimated using school grades, is shown to be the most important predictor of achievement in the study. Its effect is greater than the combined effect of all the other variables studied. Once background factors are controlled, the homework variables with most impact on the test are student autonomy and frequency of homework assignment by teachers. Autonomy when doing homework was shown to be the most important individual-level variable in both mathematics and science, and not effort and or time spent doing homework. The optimum duration of homework was found to be 1 hr a day.

Cool: Lego X, analoge blokken en digitale modellen ontmoeten elkaar (video)

24 03 2015

Wat verwachten jongeren van werk wereldwijd vergeleken

23 03 2015

Op de blog van Harvard Business Review vond ik dit “Millennials: Understanding a Misunderstood Generation.”-rapport samengevat in tekst en enkele zeer duidelijke grafieken. Alhoewel de onderzoekers een mooie steekproef hebben, geven ze toe dat er wel heel wat bedenkingen te maken zijn bij de datacollectie (niet random, uiteenlopende aantallen naargelang de regio,…). Dus voorzichtigheid is geboden voor grote uitspraken, maar er zijn wel enkel opvallende tendensen.

 

De Engelse versie van ons mytheboek, Urban Myths about Learning and Education nu te koop

23 03 2015

“Jongens zijn slimmer dan meisjes”, het boet dat Casper en ik in 2013 schreven werd al meer dan 5000 keer verkocht en nu is er ook een Engelstalige versie, Urban Myths about Learning and Education. Paul Kirschner kwam er als auteur bij want in plaats van het boek simpelweg te vertalen, hebben we het hele boek zowat herschreven. Nee, dit wil niet zeggen dat het eerste boek fout was. Wel hebben we een pak meer onderzoek toegevoegd die de voorbije 2 jaar verscheen of die nog een extra licht op het lemma kan werpen. In totaal groeide het boek met zowat 20000 woorden.

2 mythes sneuvelden in de herwerking, niet wegens fout, wel omdat ze minder relevant leken voor een internationaal publiek, 2 nieuwe mythes werden toegevoegd, waaronder eentje rond een een uitspraak van een welbepaalde, bekende sir in het onderwijs.

Het boek is nu wereldwijd te koop, en dus ook in Nederland en België verkrijgbaar.

Schaalvergroting in onderwijs, een overzicht

23 03 2015

Dit weekend bleek onder andere uit artikels in De Tijd dat de basisscholen aan de alarmbellen trekken over de enorme schaalvergroting die het katholieke onderwijs wil doorvoeren. Let wel, dit gaat niet over grotere scholen, maar over groter organisatorische gehelen. Ze willen van de huidige iets minder dan 800 schoolbesturen naar een 150 schoolbesturen gaan. Het basisonderwijs vreest hierdoor dat de kleuterscholen en lagere scholen (nog meer) in de verdrukking zullen komen.

Voor alle duidelijkheid, het VSKO heeft hiervoor goede redenen:

  • Vaak zijn schoolbesturen nu vrijwilligerswerk en men wil een professionalisering doorvoeren.
  • Die professionalisering is nodig om bijvoorbeeld beter personeelsbeleid mogelijk te maken,
  • en ook zo beter het hoofd te bieden aan de complexere werkelijkheid waarin scholen vandaag moeten opereren.

De overheid is vandaag dergelijke schaalvergroting ook niet ongenegen omdat het voor hun masterplan secundair onderwijs dan makkelijker wordt om domeinscholen te organiseren die per inhoudelijk domein zowel doorstroomrichtingen, arbeidsmarktgerichte opleidingen als gecombineerde richtingen aanbieden. Verder hoor je hier ook vaak het personeelsbeleidargument, met expliciete verwijzing naar de startende leerkracht die dan misschien niet op 1 school genoeg uren kan vinden, maar wel binnen het groter geheel.

Maar de de directies van de basisscholen hebben ook goede punten:

  • “In de toekomst zal het werkingsbudget niet langer naar de school gaan, maar naar de scholengroep. Die verdeelt het geld tussen de scholen. Voor de basisscholen ligt dat gevoelig, want ze riskeren minder geld te krijgen. Nochtans pleiten ze al jaren voor meer ondersteuning.”
  • “Macht is een tweede pijnpunt. De basisscholen zijn bezorgd dat ze worden opgeslorpt in een groter geheel waarover ze geen controle hebben.” (bron De Tijd)

Maar er zijn meer bedenkingen te maken, los van de vraag of het goed of negatief is:

  • Toen ik vroeg op de studiedag van NGVO in juni vorig jaar toen dit plan de eerste keer naar buiten kwam, of het risico niet bestaat dat zo het VSKO zichzelf overbodig kan maken, was het antwoord toen: is mogelijk.
  • Vandaag spreken we over schaalvergroting en expliciet niet over schoolvergroting, maar er zijn weinig zekerheden dat uit efficiëntie drang het ene niet tot het andere kan leiden.

Ik geef toe dat ik zelf koele minnaar ben van enorme scholengroepen, om de redenen die onder andere professor Devos opnoemt, al zie ik ook mogelijke voordelen die de professor ook benoemt. Zelf vraag ik me af als je basisonderwijs lokaal wil verankeren en wil organiseren dicht bij de mensen, het misschien geen piste kan zijn om te verplichten dat er aparte scholengroepen komen voor basisonderwijs en secundair onderwijs. Zo kan de eigenheid gegarandeerd worden. Ik zie hier ook mogelijke nadelen, de overgang van het ene niveau naar het andere, maar tegelijk vermijd je dan ook de verenging die kan ontstaan van leerlingen die binnen een schoolorganisatie gehouden willen worden.

Prima mediawijsheidsvideo: wie bezit jouw data?

23 03 2015

Sterke campagne tegen ongewenste intimiteiten: wie ga jij helpen?

22 03 2015
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 7.141 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: