Waarom volgend jaar een historisch jaar wordt… #10in2015

In ons boek “Ik was 10 in 2015” gaan we uitgebreid in op belangrijke evoluties in onze samenleving die een invloed kunnen hebben op het leven van onze kinderen. Hierbij zou je vooral aan technologie kunnen denken, maar bijvoorbeeld demografie zal ook een enorme impact hebben, leggen we uit.

De Wall Street Journal maakte een zeer mooi artikel over waarom volgend jaar een historisch jaar zal zijn op demografisch vlak. Voor het eerst zal namelijk de werkende bevolking in de ontwikkelde lande afnemen. Afnemen om wellicht nooit meer toe te nemen:

Next year, the world’s advanced economies will reach a critical milestone. For the first time since 1950, their combined working-age population will decline, according to United Nations projections, and by 2050 it will shrink 5%. The ranks of workers will also fall in key emerging markets, such as China and Russia. At the same time the share of these countries’ population over 65 will skyrocket.

We staan voor een wereldwijde vergrijzingsgolf, zoals ook Hans Rösling al voorspelde.

De bevolking zal volgens VN in China met 100 miljoen mensen afnemen tegen 2050, maar tegelijkertijd zal bijvoorbeeld Congo zowat verdubbelen en het negende land worden in de lijst van meest bevolkte landen. Ook Nigeria, nu op de zevende plaats, zal meer dan verdubbelen en komt wellicht op de derde plaats na India (die China voorbijsteekt) en voor de VS.

Wat dit de komende 35 jaar met onze economie gaat doen, is moeilijk te voorspellen, maar dat het iets zal doen is zeker. Enkele weken geleden las ik al dat een van de belangrijkste motoren van onze wereldeconomie al jaren ongemerkt is stilgevallen: het aantal 18-jarigen neemt al een tijd niet meer toe.

Lees hier de volledige interactieve bijdrage van WSJ.

Dropouts in Vlaanderen, België, Europa, even verschillende cijfers naast elkaar geplaatst

Het grote nieuws dat uit het zeer uitgebreide OESO-rapport Education at a Glance gehaald wordt, is dat 1 op 6 Belgische jongeren het secundair onderwijs verlaat zonder diploma.

Op Twitter werd er gereageerd dat België niet gelijk is aan Vlaanderen en daar heeft men wel degelijk een punt.  Dirk Van Damme merkte echter terecht op dat je je moet houden aan de data die je hebt, en als die data slaat op België geef je daar informatie over.

Omdat er veel verschillende data de ronde begon te doen, heb ik zelf toch even naar Eurostat gekeken wat de meest recente toestand is volgens hen:

Hier zie je een ander cijfer dan bij de OESO. Hoe kan dit? Deze cijfers gaan over jongeren zonder diploma tussen 18 en 24. De OESO keek echter naar de groep tussen 25 en 34. Een andere leeftijdsgroep met dus een grotere groep jongeren zonder diploma, maar ook een groep die het onderwijs al een tijdje achter zich heeft.

Zijn er regionale verschillen?

Zeker, als je naar deze meest recente kaart van Eurostat kijkt:

Om meer specifieke cijfers te bekijken voor de regio’s ook het Steunpunt WSE gecheckt waar ze een overzicht hebben van “Ongekwalificeerde uitstroom (18-24 jaar) naar geslacht (Gewesten, België, EU; 1999-2014)”, en dan wordt heel veel duidelijk:

uitval

Wat zien we hier: ja, er was een zeer grote uitval in Vlaanderen maar die is stelselmatig afgenomen de voorbije jaren. Samen met de nog steeds hoge cijfers voor Wallonië en Brussel verklaart dit de hoge cijfers van de OESO, maar zeker Vlaanderen lijkt de goede weg op te gaan en zorgt er zelfs voor dat het Belgische gemiddelde zal dalen.

Betekent dit dat we op onze lauweren moeten rusten? Nee, wat ik vooral onthou van oa het Education at a Glance rapport is dat iedereen die onderwijs verlaat zonder diploma (of de nodige kennis en vaardigheden) een pak minder kansen heeft in onze samenleving, dus we moeten vooral zorgen dat én de ingeslagen weg verder gezet wordt én dat zeker in Brussel (en Wallonië) is er nog zeer, zeer veel werk.

Ofcom-onderzoek: ‘Te veel kinderen denken de werkelijkheid te vinden op Google en YouTube’ (Dennis Hoogervorst)

Deze post van Dennis Hoogervorst verscheen eerst op Kids en Jongeren.

Kijk, daar is de Britse communicatie-autoriteit Ofcom weer met een nieuw onderzoek. Uit het rapport Children and Parents: Media and Attitudes 2015 (pdf) komt naar voren dat Engelse kinderen van 8-15 jaar anno 2015 ruim 15 uur per week online zijn, meer dan twee keer zo lang als een decennium geleden. Hoewel deze groep is opgegroeid met internet, is er volop ruimte voor verbetering van hun digitale kennis en begrip. Zo denkt 8% van de 8-15-jarigen dat alle informatie van sociale netwerksites of apps waar is.

Eén op de vijf 12-15-jarigen in Engeland gelooft zonder meer de informatie die zoekmachines als Google of Bing presenteren en slechts één op de drie is in staat om betaalde advertenties in de zoekresultaten te identificeren. Kinderen richten zich steeds vaker tot YouTube voor ‘ware en accurate’ informatie over wat er gaande is in de wereld; de videosite is voor 8% van de jeugd de beste keuze voor dit soort informatie.

MLA Research Sources for Select Committee evidence

“The internet allows children to learn, discover different points of view and stay connected with friends and family. But these digital natives still need help to develop the know-how they need to navigate the online world.”[James Thickett, Ofcom]

Aangezien het onderzoek al sinds 2005 uitgevoerd wordt, is de ontwikkeling (pdf) in de tijd mooi zichtbaar. Tien jaar geleden lag het mediagebruik van kinderen op een hoger niveau dan we ons waarschijnlijk herinneren, en niet eens zo heel verschillend van vandaag. Er is nu echter een veel rijkere en uitgebreidere online ervaring dan destijds het geval was. In de afgelopen jaren zijn tablets opgekomen als een standaard entertainmentscherm, met name onder jonge kinderen (meer dan de helft van de 3-/4-jarigen en driekwart van de 12-15-jarigen gebruiken nu een tablet, en voor alle leeftijdsgroepen (met uitzondering van 12-15 jaar) is dit het apparaat dat het meest gebruikt wordt om online te gaan). Daarnaast is er een kleine maar belangrijke daling van het tv-kijken via een tv (inmiddels besteden 12-15-jarigen bijna 3,5 uur per week langer online dan dat ze naar een televisietoestel kijken). De content die kinderen consumeren wordt steeds vaker samengesteld door digitale tussenpersonen, met inbegrip van aanbieders als YouTube en Google, die als betrouwbare bronnen worden gezien. De beweging richting kleinere schermen maakt het lastiger voor ouders om het mediagebruik te monitoren.

MLA Research Sources for Select Committee evidence

Dit zijn enkele andere conclusies uit de 2015-editie van deze grootschalige studie:

  • Het aantal 8-15-jarigen met een mobiele telefoon is gedaald sinds 2005, maar een kwart van de 8-11-jarigen en zeven op de tien 12-15-jarigen bezit nu een smartphone;
  • De mobiele telefoon is het apparaat dat 12-15-jarigen het meest zouden missen;
  • Tieners die zowel naar de tv als naar YouTube-content kijken, geven de voorkeur aan YouTube-video’s boven tv-programma’s;
  • Minder 12-15-jarigen noemen Facebook als belangrijkste sociale netwerk, ten gunste van Snapchat;
  • Bijna driekwart (72%) van de 12-15-jarigen denken dat de meeste mensen zich anders gedragen als ze online zijn;
  • Tweederde (67%) van de meisjes met een socialemedia-account zegt dat er dingen zijn die ze niet leuk vinden aan sociale media, ze maken zich met name zorgen om roddels (30%) en onvriendelijkheid (23%);
  • Bijna een derde (31%) van de 12-15-jarigen geeft toe soms te veel tijd te besteden aan sociale media;
  • Minder dan de helft van de 12-15-jarigen zijn zich bewust van betaalde promoties door vloggers of van gepersonaliseerde reclame;
  • Negen van de tien ouders (92%) managen het internetgebruik van hun kroost op een of andere manier, bijna alle kinderen (97%) herinneren zich advies te hebben gekregen over veiligheid online;
  • Het overgrote merendeel (84%) van de kinderen van 8-15 jaar zegt dat ze het hun ouders, medegezinsleden of leraren vertellen als ze iets vervelends online zien, maar 6% zegt dit tegen niemand te vertellen.

Klik hier voor meer, veel meer informatie (en alle rapportages). Interessante kost!

Google laat je het verleden en heden van Jordanië bezoeken

Google Maps en Streetview wordt steeds uitgebreider. De nieuwste uitbreiding doet je dromen van Jordanië. Kijk en droom mee:

The Treasury in Petra is estimated to be more than 2,000 years old

Jerash is the second most visited site outside Petra. It’s considered one of the best preserved examples of Roman architecture outside Italy. With one click, you can stroll through its ruins, walk its streets, sing in its theatersand contemplate life in its baths and temples. Before you leave, remember to send a message through the city’s ancient whispering columns!

Jerash Roman South Theater can fit more than 3000 people

 

Colonnaded Street – Jerash, Jordan

Mount Nebo, located 10 km west of the Roman Byzantine town of Madaba, is one of the most revered holy sites in Jordan. While you’re close to Madaba, step into its historic church to view the Madaba Mosaic Map, the oldest known geographic floor mosaic in art history.

The Madaba Mosaic Map, created in 6th century AD, originally contained more than 2 million tesserae!

The Madaba Mosaic Map in church of Saint George – Madaba, Jordan
What could be more relaxing than a float in the world’s saltiest waters? A visit to the Dead Sea, the lowest point on earth, is known to be a very therapeutic experience, thanks to its oxygen-rich water and mineral-mud.

Dead Sea Panorama – Dead Sea, Jordan

While you’re exploring, don’t be surprised if you find a medieval castle right in the middle of the desert. We’ve got many—from crusader castles like Al Karak, to Ajlun Castle built by Saladin, to Umayyad desert castles Qasr Amra and Qasr Al Kharana.

Qasr Kharana – Jordan

Kleine factcheck op De Standaard over jongeren…

Een artikel over generatie Z in De Standaard begint prima met een stuk relativering van generaties, vervolgt daarna met een hele beschrijving (die vooral speculatie is, maar kom), maar dan volgt dit:

Dat maakt van hen geboren multitaskers, maar bezorgt hen ook een erg korte aandachtsboog. Volgens onderzoek kunnen ze zich hoogstens acht seconden toegewijd ­concentreren. Hun hersen­structuur zou er zelfs aan aangepast zijn. Het ­resultaat: een generatie die snel verveeld is en voortdurend zoekt naar nieuwe uit­dagingen.

En dan opeens gaat de bullshit-meter zwaar in het rood:

Maar het blijft daar niet bij, dan volgt:

Om te begrijpen waarom Generatie Z zo in het leven staat, verwijst Ahlers naar de ­Piramide van Maslow (zie afbeelding). ­‘Generatie Z stroomt hoger in de piramide in dan eender welke generatie voor haar. Toen Maslow zijn piramide samenstelde, meende hij dat mensen alleen door heel hard te werken de bovenste twee lagen zouden kunnen bereiken. Maar Generatie Z heeft de onderste drie lagen eenvoudigweg ­cadeau gekregen bij haar geboorte.

Maslow, alhoewel nog zeer populair, is al jaren weerlegd. Op die manier zelfs weerlegd dat de hele uitleg die volgt niet kan kloppen. Een beetje kritische geest is handig…

Cartoons: Charles Schulz and Peanuts on Schooling

Pedro:

65 jaar Snoopy en co, Larry Cuban verzamelde de beste cartoons van Schulz over onderwijs.

Originally posted on Larry Cuban on School Reform and Classroom Practice:

The 65th anniversary of Peanuts is upon us. Cartoonist Charles Schulz has had an extraordinary hold on U.S. popular culture with his characters of Charlie Brown, Lucy, Linus, Snoopy, et. al.  I have gathered here a few of the Peanuts panels that Schulz drew about his characters either in school or talking about school. For those who wish to read more about Schulz and the gang, see here and here. Enjoy!

c2ac86388372e55dc0d4fdb5092c0683

4505206e894208cab03f96c4703cac93

latest

peanutsSm

Educational

peanuts

041511_peanuts02

Peanuts_-_FourSeasons

1609485

peanuts-sayilar

peanuts2005203480908_3

Peanuts_Teachers

View original

Jongeren: minder religieus betekent niet minder spiritueel (PEW)

PEW publiceerde nieuwe cijfers over (Amerikaanse) jongeren en geloof en een trend die we al in De Jeugd Is Tegenwoordig beschreven, bleek nog steeds te kloppen: jongeren worden misschien minder religieus:

Maar tegelijk blijken ze spiritueel niet anders dan andere generaties:

Lees meer hier.