Mooie oefening die elke school kan inspireren: wat van traditie, wat van innovatie?

26 03 2015

In de klas zijn leraren allemaal eclectisch. Ze maken een eigen mengvorm van nieuwe en oude elementen uit onderwijs. Het zorgt er voor dat bijvoorbeeld Margeret Brown in 2012 weinig verschil kon merken in de resultaten van traditioneel en progressief onderwijs in de UK.

Maar op vlak van visie ligt het vaak al een stuk anders, op het meso en macro niveau van onderwijs.

Joe Kirby werkt op Michaela, een school die Evidence Based wil werken en op zijn blog geeft hij een mooi overzicht wat de school van traditie meeneemt en wat van innovatie:

De afwegingen voor keuzes binnen traditie en innovatie zijn dan gebaseerd op onderwijsonderzoek (zie het belang van Evidence Based in deze school). De oefening op zich: wat van het traditionele, wat van innovatie, lijkt me een goed idee om als school mee aan de slag te gaan. Het is een andere benadering van visie-ontwikkeling. De kans is reëel dat je op andere lijstjes uitkomt dan dit van Joe Kirky, zelfs als je zelf ook zou uitgaan van onderzoek. Maar het maken van dergelijke afwegingen, het denkproces is op zich al waardevol.

 

Zeer interessant van Klokhuis: hoe zorgen winkels er voor dat we meer kopen?

26 03 2015

Alhoewel er wel wat vragen te stellen zijn bij neuromarketing (en wat er in het begin van de uitzending zit), toont deze video aan leerlingen wat er allemaal achter de werkelijkheid zit.

(gevonden via Kids en Jongeren marketing)

Jason Silva over waarom we zo graag toch conformeren aan de groep (peer pressure)

25 03 2015

Hoe gaat het met onderwijs in Griekenland tijdens de crisis?

25 03 2015

In deze 3 korte documentaires wordt stilgestaan bij de gevolgen van de crisis op het Griekse onderwijs:

Maar er is nog een extra uitdaging voor het Griekse onderwijs, migratie:

Nieuwe beweging in de UK na slow food: slow education

25 03 2015

School betekende oorspronkelijk onder andere “vrije tijd”, als in vrij van economische waarde. Masschelein en Simons beschrijven in hun boekje Apologie van de School, hoe tijd per definitie trager gaat op school. Als je naar een kapsalon gaat waarin leerlingen opgeleid worden tot kapper of kapster, weet je dat je er langer zal zitten dan in een regulier salon, omdat de hoofddoelstelling leren is en niet economisch gewin.

Ik moet hier aan denken omdat ik via de site van de BBC de pas opgerichte “Slow education” beweging ontdekte:

Promoting deep learning in the context of a broad curriculum that recognises the talents of all students.

We believe the quality of the educational engagement between teacher and learner is more important than judging student ability by standardised tests.

We support investment in education and in teaching as a profession as the essential moral foundation of society.

Ze willen vooral dat kinderen tijd krijgen voor leren en zetten zich af tegen gestandaardiseerde testen en de te sterke focus in onderwijs op de kennis die hiermee gemeten wordt.

Ik vond ook 2 video’s op hun website, case studies, waarbij de eerste video zich afspeelt in het voortgezet onderwijs en eerlijk gezegd nog veel nadruk legt op de centrale examens:

De tweede video is een voorbeeld in lager onderwijs:

Wat verwachten jongeren van werk wereldwijd vergeleken

23 03 2015

Op de blog van Harvard Business Review vond ik dit “Millennials: Understanding a Misunderstood Generation.”-rapport samengevat in tekst en enkele zeer duidelijke grafieken. Alhoewel de onderzoekers een mooie steekproef hebben, geven ze toe dat er wel heel wat bedenkingen te maken zijn bij de datacollectie (niet random, uiteenlopende aantallen naargelang de regio,…). Dus voorzichtigheid is geboden voor grote uitspraken, maar er zijn wel enkel opvallende tendensen.

 

De Engelse versie van ons mytheboek, Urban Myths about Learning and Education nu te koop

23 03 2015

“Jongens zijn slimmer dan meisjes”, het boet dat Casper en ik in 2013 schreven werd al meer dan 5000 keer verkocht en nu is er ook een Engelstalige versie, Urban Myths about Learning and Education. Paul Kirschner kwam er als auteur bij want in plaats van het boek simpelweg te vertalen, hebben we het hele boek zowat herschreven. Nee, dit wil niet zeggen dat het eerste boek fout was. Wel hebben we een pak meer onderzoek toegevoegd die de voorbije 2 jaar verscheen of die nog een extra licht op het lemma kan werpen. In totaal groeide het boek met zowat 20000 woorden.

2 mythes sneuvelden in de herwerking, niet wegens fout, wel omdat ze minder relevant leken voor een internationaal publiek, 2 nieuwe mythes werden toegevoegd, waaronder eentje rond een een uitspraak van een welbepaalde, bekende sir in het onderwijs.

Het boek is nu wereldwijd te koop, en dus ook in Nederland en België verkrijgbaar.

Schaalvergroting in onderwijs, een overzicht

23 03 2015

Dit weekend bleek onder andere uit artikels in De Tijd dat de basisscholen aan de alarmbellen trekken over de enorme schaalvergroting die het katholieke onderwijs wil doorvoeren. Let wel, dit gaat niet over grotere scholen, maar over groter organisatorische gehelen. Ze willen van de huidige iets minder dan 800 schoolbesturen naar een 150 schoolbesturen gaan. Het basisonderwijs vreest hierdoor dat de kleuterscholen en lagere scholen (nog meer) in de verdrukking zullen komen.

Voor alle duidelijkheid, het VSKO heeft hiervoor goede redenen:

  • Vaak zijn schoolbesturen nu vrijwilligerswerk en men wil een professionalisering doorvoeren.
  • Die professionalisering is nodig om bijvoorbeeld beter personeelsbeleid mogelijk te maken,
  • en ook zo beter het hoofd te bieden aan de complexere werkelijkheid waarin scholen vandaag moeten opereren.

De overheid is vandaag dergelijke schaalvergroting ook niet ongenegen omdat het voor hun masterplan secundair onderwijs dan makkelijker wordt om domeinscholen te organiseren die per inhoudelijk domein zowel doorstroomrichtingen, arbeidsmarktgerichte opleidingen als gecombineerde richtingen aanbieden. Verder hoor je hier ook vaak het personeelsbeleidargument, met expliciete verwijzing naar de startende leerkracht die dan misschien niet op 1 school genoeg uren kan vinden, maar wel binnen het groter geheel.

Maar de de directies van de basisscholen hebben ook goede punten:

  • “In de toekomst zal het werkingsbudget niet langer naar de school gaan, maar naar de scholengroep. Die verdeelt het geld tussen de scholen. Voor de basisscholen ligt dat gevoelig, want ze riskeren minder geld te krijgen. Nochtans pleiten ze al jaren voor meer ondersteuning.”
  • “Macht is een tweede pijnpunt. De basisscholen zijn bezorgd dat ze worden opgeslorpt in een groter geheel waarover ze geen controle hebben.” (bron De Tijd)

Maar er zijn meer bedenkingen te maken, los van de vraag of het goed of negatief is:

  • Toen ik vroeg op de studiedag van NGVO in juni vorig jaar toen dit plan de eerste keer naar buiten kwam, of het risico niet bestaat dat zo het VSKO zichzelf overbodig kan maken, was het antwoord toen: is mogelijk.
  • Vandaag spreken we over schaalvergroting en expliciet niet over schoolvergroting, maar er zijn weinig zekerheden dat uit efficiëntie drang het ene niet tot het andere kan leiden.

Ik geef toe dat ik zelf koele minnaar ben van enorme scholengroepen, om de redenen die onder andere professor Devos opnoemt, al zie ik ook mogelijke voordelen die de professor ook benoemt. Zelf vraag ik me af als je basisonderwijs lokaal wil verankeren en wil organiseren dicht bij de mensen, het misschien geen piste kan zijn om te verplichten dat er aparte scholengroepen komen voor basisonderwijs en secundair onderwijs. Zo kan de eigenheid gegarandeerd worden. Ik zie hier ook mogelijke nadelen, de overgang van het ene niveau naar het andere, maar tegelijk vermijd je dan ook de verenging die kan ontstaan van leerlingen die binnen een schoolorganisatie gehouden willen worden.

Prima mediawijsheidsvideo: wie bezit jouw data?

23 03 2015

Sterke campagne tegen ongewenste intimiteiten: wie ga jij helpen?

22 03 2015
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 7.126 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: