Kansarmoede en onderwijs

Vandaag nieuws in De Morgen dat voor veel onderwijsmensen geen nieuws is: de kansarmoede onder leerlingen neemt toe. Bij een gelijk aantal leerlingen in het middelbaar onderwijs, nam het aantal kansarme leerlingen toe, 4 op 10 vandaag.

Ik moest onwillekeurig denken aan een oude blogpost. Onderwijs is hier geen oorzaak en kan slechts een deel van de oplossing zijn. Om een idee te geven: lagere huurkosten deden in een Brits onderzoek de schoolresultaten stijgen.

School kan wel degelijk proberen een verschil te maken, maar de uitdaging hier is hoe. Veel maatregelen die we in onderwijs kunnen nemen, hebben last van wat we het Mattheus-effect noemen. Vrij vertaal: de rijken worden rijken, de armen armer. Bijvoorbeeld meer tijd op school zal de sterkere leerlingen (sterke door achtergrond) meer ten goede komen dan zwakkere leerlingen (zwakker door achtergrond).

Er zijn wel degelijk maatregelen waarbij we de kloof mee kunnen dichten. Er is meer, maar ik geef 4 tips in volgorde van belangrijkheid:

Met ietsje meer voorzichtigheid:

Er is dus meer, maar bij alle maatregelen zal het ook de nodige tijd kosten. Studenten van me vergeleken veel maatregelen in verschillende landen, en wat op de ene plaats werkt, geeft nog geen garantie voor overal positief resultaat (bijvoorbeeld Harlem’s Children Zone succesvol in NY, maar in Rotterdam lijkt het een veel minder geslaagd verhaal.).

1 ding is duidelijk: werk aan de winkel.

Hoe verschillen de persoonlijkheden van studenten naargelang richting?

Er kunnen nogal clichés de ronde doen over de verschillen tussen studenten. Een student geneeskunde zal wellicht anders zijn dan een student die voor rechten gaat? Onderzoekers bekeken de persoonlijkheidstrekken van 487 Deense studenten psychologie, rechten en economie (business) om na te kijken wat er van aan is. Ze testten de studenten zowel op de Big 5 als op de Dark Triad-persoonlijkheidskenmerken. Deze laatste waren nieuw voor me, maar omvatten psychopathie, narcisme and Machiavellianisme.

En wat blijkt? Sommige clichés blijken misschien wel een grond van waarheid te bevatten. Zo blijken studenten psychologie minder goed te scoren op de ‘dark’ persoonlijkheidstrekken, terwijl rechtenstudenten en economiestudenten gemiddeld hoger scoren op deze persoonlijkheidstrekken.

Psychologiestudenten bleken dan net hoger te scoren op openheid, anderen helpen en neuroticisme (wat in zichzelf een replicatie is van eerdere resultaten).

Wat hier oorzaak en gevolg is, is niet duidelijk, maar het valt te vermoeden dat bepaalde persoonlijkheidstrekken de studiekeuzes hebben mee beïnvloed (wat niet zo verwonderlijk is, natuurlijk).

Abstract van het onderzoek:

The Dark Triad traits (i.e., narcissism, psychopathy, and Machiavellianism) have been associated with the desire for power, status, and social dominance in the workplace, and these desires have been hypothesized to draw Dark Triad individuals towards occupations affording such outcomes. Following this reasoning, the Dark Triad may also influence educational choices. Research in other personality traits has shown that Big Five traits impact educational choices: Students in different academic majors differ on Big Five traits at enrollment. The aim of the present study was to explore whether there are also pre-existing Dark Triad differences across academic majors. Accordingly, the Big Five and the Dark Triad traits were measured in a sample of newly enrolled students (N = 487) in different academic majors (psychology, economics/business, law, and political science), and mean scores were compared. Group differences in the Big Five personality traits largely replicated previous findings. Group differences in the Dark Triad traits were also found and included medium and large effect sizes with the largest differences being between economics/business students (having high Dark Triad scores) and psychology students (having low Dark Triad scores). These findings indicate that Dark Triad as well as Big Five traits may influence educational choices.

 

Wat zijn de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw?

Het is niet bepaald de meest hoopgevende website die de BBC ooit maakte, maar na the Grand Challenges eerder dit jaar breidt de BBC deze reeks uit met nieuwe uitdagingen voor onze samenleving.

Met de regelmaat worden de vijftig uitdagingen onthuld en besproken door topwetenschappers en andere experts. Thema’s gaan vaan automatisatie (en de gevolgen voor onder andere de beroepsbevolking) en artificiële intelligentie tot de ontwikkeling van de steden.

Als het over het milieu gaat, kijkt men ook dieper en verder door bijvoorbeeld stil te staan bij specifiek water.

Er ver over? Franse businessschool gebruikt gezichtsherkenning om te kijken of je wel oplet

Het voordeel van online lessen is dat iedereen kan werken en leren wanneer hij of zij maar wil. Maar online bezig zijn, kan ook betekenen dat je wel eens af en toe andere zaken doet. En we weten dat multitasken a) niet echt kan en daarom b) slecht is voor leren.

En dan redeneerde LCA dat het misschien handig was om te controleren via Nestor, een gezichstherkenningsoftware-pakket, of de lerenden op afstand wel opletten. Goed idee of er ver over? Lees meer hier.

Betere schoolresultaten door… gezondere voeding op school

Het is een discussie die af en toe terugkomt: moeten de frisdrankautomaten op school weg of niet. Het is enerzijds een mooi extra inkomen voor de school, maar de gezondheidsopvoeding van de leerlingen is ook belangrijk. In Vlaanderen zou tegen 2020 de frisdrank ook van de secundaire scholen moeten verdwijnen.

Een nieuw onderzoek geeft een extra argument: gezondere, betere voeding op school kan leiden naar betere schoolresultaten en het effect is groter bij kinderen uit gezinnen met lage SES. Voor het onderzoek werden alle scholen in Californië gedurende vijf jaar gevolgd. Na controle voor andere mogelijke invloeden bleken de schoolresultaten in scholen die voor gezonde voeding gingen, gemiddeld 4% te stijgen. De onderzoekers stellen vast dat dit een van de goedkopere manieren is om punten te doen stijgen (kostprijs 258 dollar per procent stijging per jaar, ter vergelijking: klasgrootte verkleinen kost 1368 dollar voor een gelijke stijging).

Abstract van het onderzoek:

Improving the nutritional content of public school meals is a topic of intense policy interest. A main motivation is the health of school children, and, in particular, the rising childhood obesity rate. Medical and nutrition literature has long argued that a healthy diet can have a second important impact: improved cognitive function. In this paper, we test whether offering healthier lunches affects student achievement as measured by test scores. Our sample includes all California (CA) public schools over a five-year period. We estimate difference-in-difference style regressions using variation that takes advantage of frequent lunch vendor contract turnover. Students at schools that contract with a healthy school lunch vendor score higher on CA state achievement tests, with larger test score increases for students who are eligible for reduced price or free school lunches. We do not find any evidence that healthier school lunches lead to a decrease in obesity rates.

Google en VN maken overzichtssite over de Syrische vluchtelingencrisis

Google.org is de non-profit kant van de zoekgigant. Deze organisatie werkte nu samen met de Verenigde Naties aan “Searching for Syria”. De bedoeling van deze site is om op toegankelijke, sterke, visuele manier belangrijke vragen rond de crisis in en door het land te duiden.

Behalve vele vragen die beantwoord worden, kan je ook met 360- graden video’s Aleppo, Damascus,… bezoeken.

Via de site krijg je natuurlijk ook informatie over de vraag hoe je kan helpen.

Studeren met hiphop

Via deze korte documentaire van de BBC kwam ik terecht op een nieuwe app: Study Tracks. Het idee is simpel: zet de belangrijkste inzichten van de cursus op een hiphop beat en de leerlingen worden gemotiveerder en onthouden het beter.

De man/vader die het bedacht legt het in dit reclamefilmpje uit:

Nu komt wellicht de vraag: kan dit werken? Voor een stuk wellicht wel, maar om andere redenen dan je misschien denkt. Als de leerlingen via de rhymes het makkelijker kunnen onthouden, is dit zowat een mnemotechnisch middel waarbij het ritmische nog kan helpen. In de tracks zit er al veel herhaling, en ze luisteren herhaaldelijk naar de tracks en zodoende wordt het er zowat ingedrild.

Maar toch zijn er enkele serieuze beperkingen:

  • Er gebeurt een verenging van de cursus,
  • het is meer memoriseren dan begrip of toepassing,
  • het nieuwe kan er al snel vanaf raken (en hoe zit het dan met de motivatie).

Extraatje: een rap battle in de klas:

Die kinderen uit Beijing, Shangai,… scoren goed op PISA, maar… welke kinderen?

Telkens weer blijken de kinderen uit bepaalde regio’s in China uitzonderlijk goed te scoren op PISA, maar zijn dit alle kinderen die er leven? Nee, helemaal niet. Integendeel: Beijing bijvoorbeeld groeit geweldig aan, maar de kinderen van de vele inwijkelingen die er komen om een beter leven te krijgen door werk, die mogen er niet naar school gaan dankzij de Hukou, wat bepaalt dat je recht hebt op de sociale voorzieningen van de regio waar je geboren bent. Dit artikel in de Toronto Star maakt duidelijk welke pijnlijke gevolgen dit heeft voor gezinnen waarbij kinderen tot 12 uur ver moeten reizen om naar school te kunnen gaan. En oja, de Hukou gaat door via erfrecht.

Of beter: ging door via erfrecht, want er kwamen veranderingen aan het systeem sinds 2014. Maar of het daardoor makkelijker geworden is om als kind van migranten in het onderwijs binnen te raken? Niet echt:

En begrijp het niet verkeerd: in het schema wordt al duidelijk hoe vaak het kan misgaan, maar weet ook dat Migrant schools vaak in de praktijk een doodlopende straat zijn.

Dit verhaal hoor je zelden als je de nieuwste PISA-resultaten hoort (trouwens er komen er nieuwe aan op woensdag). Maar of het zo een onbelangrijk detail is?