2 meta-overtuigingen waarmee men je probeert te overtuigen: natuur en wetenschap #wapenjetegenonzin

Onlangs zag ik deze reclame verschijnen op Twitter:

Vergelijk het met deze niet zo onbekende, maar o zo foute piramide:

Learning Pyramid

In beide gevallen probeert men je van iets te overtuigen, maar op 2 tegengestelde manieren. Om dit begrijpen, lees even dit stukje uit het boek van Daniel Willingham dat ik hertaalde:

De eerste meta-overtuiging stamt uit de zeventiende eeuw samen met de ontwikkeling van de moderne wetenschappelijke methode. Deze periode wordt doorgaans ‘de verlichting’ genoemd. De tweede meta-overtuiging ontstond aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw, een tijd die doorgaans ‘de romantiek’ wordt genoemd. Deze meta-overtuigingen mogen dan misschien oud zijn, ze zijn vandaag nog steeds overduidelijk aanwezig. Een adverteerder die een acteur een witte doktersjas aantrekt voor een reclamespot voor hoestsiroop of een website van educatieve software die zijn impact omschrijft als de correctie van ‘hersenprobleempjes’ probeert uit de restanten van het verlichte gedachtegoed te tappen. Een boek dat het verborgen leertalent van je kind belooft te ‘ontketenen’ of een reclame voor een behandeling tegen ADHD die benadrukt dat het ‘medicijnvrij en volledig natuurlijk’ is, wil uit de restanten van het romantische gedachtegoed tappen.

We blijken zeer gevoelig te zijn voor deze twee meta-overtuigingen, die soms zelfs samen kunnen voorkomen:

naamloos-3

Als je dingen leest als ‘een kind leert van nature’ of ‘een kind is van nature creatief’, dan probeert men je met romantische argumenten te overtuigen (ja, Sir Ken, ik kijk naar jou). Een hele hoop grafieken en statistieken en moeilijke woorden kunnen eerder op het tweede wijzen. Dit alles staat los van de vraag of iets correct of fout is. NLP, neuro-linguistisch programmeren, klinkt bijvoorbeeld zeer wetenschappelijk, maar rammelt meer dan behoorlijk.

Het lijkt me vooral belangrijk om meta-overtuigingen te herkennen als men je probeert te overtuigen. Of je eigen gevoeligheid voor een van beide meta-overtuigingen te onderkennen. Het zal je misschien niet verbazen dat ik vaak eerder tot de wetenschappelijke kant van het verhaal aangetrokken ben, alhoewel ik als muzikant eerder minder rationeel gericht ben. Hier bewust mee bezig zijn, helpt hopelijk om bewustere keuzes te maken en niet met mooie woorden iets aangesmeerd te krijgen dat weinig waarde heeft (maar vaak veel kost).

Wat betekent goed leiderschap op school? OESO-rapport

Vorige week was er nog het Education at a Glance-rapport, gisteren werd er alweer een ander nieuw rapport gepresenteerd. Kleiner van opzet, gebaseerd op TALIS 2013, maar niet onbelangrijk qua thema: leiderschap op school.

Je vindt hieronder een samenvattende presentatie met zeer veel tabellen, maar de essentie is in feite de volgende:

  • Instructional leadership is the set of practices that principals use in relation to the improvement of teaching and learning. It is a strong predictor of how teachers collaborate and engage in a reflective dialogue about their practice. In most countries and economies, the majority of principals act as instructional leaders, though one-third rarely engage in any of this type of action.
  • Distributed leadership is the ability of schools to incorporate different stakeholders in their decision- making processes. is type of leadership appears to advance the creation of a shared sense of purpose within schools. Nearly all schools involve their sta in decision-making processes, but they di er concerning the opportunities that are offered to students and their parents/guardians to be involved in school decisions.

    • Principals who acquired instructional leadership competencies through training, or in a separate course, are more engaged in instructional leadership actions in their school than principals who have not participated in such training.

Zeer leuke podcast over onderwijsmythes met Casper, Paul en mezelf

Paul, Casper en ikzelf werden gevraagd of we wilden meewerken aan een onderwijspodcast. Natuurlijk, en het fijne resultaat staat nu online! Je kan hier meer info vinden over deze podcast. (p.s.: de volgende zal over de maker-beweging en onderwijs gaan!)

Deze vijf psychologie-onderzoeken zou je vandaag niet meer kunnen doen (video)

Ik vond deze video via Larry Ferlazzo. Je kent misschien Little Albert, het Milgram onderzoek of het Stanford Prison onderzoek, maar ook het tweede ‘monster’-onderzoek en het vierde bystander-effect onderzoek zal je wellicht doen gruwelen.

Iris wordt gepest, help jij haar?

Iris is 13 en wordt gepest. Maar Iris bestaat niet echt, ze is een chatbot, een virtueel persoon die leerlingen deze week aan hun whatsapp kunnen toevoegen. Iris is gebaseerd op echte verhalen van kinderen die gepest worden.

Hoe doen leerlingen het?

Vanaf zondag kan je met Iris appen en haar dus ook helpen! Wel is het belangrijk dat je eerst Iris toevoegt aan je contacten en IRIS AAN stuurt aan dit nummer.

Iris weet niet of ze haar vrienden, familie en mentor moet vertellen over het pesten en wat ze ertegen kan doen. Kan jij Iris helpen?

Vanaf zondag 18 september kan je appjes van Iris ontvangen.

Wil je geen appjes meer ontvangen van Iris? Stuur dan IRIS UIT.

Bij Iris hoort ook een docenten- en ouderpakket dat je hier kan bekijken.