Dropouts in Vlaanderen, België, Europa, even verschillende cijfers naast elkaar geplaatst

Het grote nieuws dat uit het zeer uitgebreide OESO-rapport Education at a Glance gehaald wordt, is dat 1 op 6 Belgische jongeren het secundair onderwijs verlaat zonder diploma.

Op Twitter werd er gereageerd dat België niet gelijk is aan Vlaanderen en daar heeft men wel degelijk een punt.  Dirk Van Damme merkte echter terecht op dat je je moet houden aan de data die je hebt, en als die data slaat op België geef je daar informatie over.

Omdat er veel verschillende data de ronde begon te doen, heb ik zelf toch even naar Eurostat gekeken wat de meest recente toestand is volgens hen:

Hier zie je een ander cijfer dan bij de OESO. Hoe kan dit? Deze cijfers gaan over jongeren zonder diploma tussen 18 en 24. De OESO keek echter naar de groep tussen 25 en 34. Een andere leeftijdsgroep met dus een grotere groep jongeren zonder diploma, maar ook een groep die het onderwijs al een tijdje achter zich heeft.

Zijn er regionale verschillen?

Zeker, als je naar deze meest recente kaart van Eurostat kijkt:

Om meer specifieke cijfers te bekijken voor de regio’s ook het Steunpunt WSE gecheckt waar ze een overzicht hebben van “Ongekwalificeerde uitstroom (18-24 jaar) naar geslacht (Gewesten, België, EU; 1999-2014)”, en dan wordt heel veel duidelijk:

uitval

Wat zien we hier: ja, er was een zeer grote uitval in Vlaanderen maar die is stelselmatig afgenomen de voorbije jaren. Samen met de nog steeds hoge cijfers voor Wallonië en Brussel verklaart dit de hoge cijfers van de OESO, maar zeker Vlaanderen lijkt de goede weg op te gaan en zorgt er zelfs voor dat het Belgische gemiddelde zal dalen.

Betekent dit dat we op onze lauweren moeten rusten? Nee, wat ik vooral onthou van oa het Education at a Glance rapport is dat iedereen die onderwijs verlaat zonder diploma (of de nodige kennis en vaardigheden) een pak minder kansen heeft in onze samenleving, dus we moeten vooral zorgen dat én de ingeslagen weg verder gezet wordt én dat zeker in Brussel (en Wallonië) is er nog zeer, zeer veel werk.

Google laat je het verleden en heden van Jordanië bezoeken

Google Maps en Streetview wordt steeds uitgebreider. De nieuwste uitbreiding doet je dromen van Jordanië. Kijk en droom mee:

The Treasury in Petra is estimated to be more than 2,000 years old

Jerash is the second most visited site outside Petra. It’s considered one of the best preserved examples of Roman architecture outside Italy. With one click, you can stroll through its ruins, walk its streets, sing in its theatersand contemplate life in its baths and temples. Before you leave, remember to send a message through the city’s ancient whispering columns!

Jerash Roman South Theater can fit more than 3000 people

 

Colonnaded Street – Jerash, Jordan

Mount Nebo, located 10 km west of the Roman Byzantine town of Madaba, is one of the most revered holy sites in Jordan. While you’re close to Madaba, step into its historic church to view the Madaba Mosaic Map, the oldest known geographic floor mosaic in art history.

The Madaba Mosaic Map, created in 6th century AD, originally contained more than 2 million tesserae!

The Madaba Mosaic Map in church of Saint George – Madaba, Jordan
What could be more relaxing than a float in the world’s saltiest waters? A visit to the Dead Sea, the lowest point on earth, is known to be a very therapeutic experience, thanks to its oxygen-rich water and mineral-mud.

Dead Sea Panorama – Dead Sea, Jordan

While you’re exploring, don’t be surprised if you find a medieval castle right in the middle of the desert. We’ve got many—from crusader castles like Al Karak, to Ajlun Castle built by Saladin, to Umayyad desert castles Qasr Amra and Qasr Al Kharana.

Qasr Kharana – Jordan

Jongeren: minder religieus betekent niet minder spiritueel (PEW)

PEW publiceerde nieuwe cijfers over (Amerikaanse) jongeren en geloof en een trend die we al in De Jeugd Is Tegenwoordig beschreven, bleek nog steeds te kloppen: jongeren worden misschien minder religieus:

Maar tegelijk blijken ze spiritueel niet anders dan andere generaties:

Lees meer hier.