Indrukwekkend: OESO-grafiek toont toename kinder- en jongerenarmoede wereldwijd

27 04 2015

Via de OESO360-site, klik op de afbeelding voor de pdf van de infografiek.

Jongerenarmoede

Je wil een Apple Watch van 10000 dollar voor 349? (howto video)

26 04 2015

OESO-focusrapport: hoe verandert de talentenpoel wereldwijd de komende jaren?

24 04 2015

Een nieuw focus-rapport kijkt naar wie wat waar verder studeert wereldwijd en dan zie je opeens enkele opvallende trends:

 • The number of tertiary educated young people (25-34 years old) in OECD and G20 countries has grown by nearly 45% in the past decade and is expected to keep growing until 2030.
 • If current trends continue, the contribution of OECD countries to the global talent pool will keep shrinking through 2030.
 • China and India are expected to supply more than 60% of the G20 workforce with a qualification in science, technology, engineering and mathematics by 2030.

Er komt een mogelijke ongelijke strijd aan…

Poel

De conclusie?

The global talent pool has never been larger – and will continue to expand, with rapidly growing G20 nations likely to lead the way. Higher levels of education are still strongly linked to higher employment rates and larger earnings premiums, giving individuals strong incentives to pursue more education. In OECD countries, humanities, social science and education graduates dominate the global talent pool, although other G20 countries have a more balanced distribution of fields of study with a greater share of STEM graduates. Making higher education more responsive to the labour market demand in terms of skills, qualifications and fields of study would allow the growing number of tertiary educated people to be adequately absorbed by the labour market.

Presentatie van Dirk Van Damme: Innovating learning, social progress and humanity’s future

22 04 2015
De 2 belangrijkste online platformen gaan voor 360° video’s: Facebook en Youtube

27 03 2015

Van Google en dochter YouTube wisten we het al een tijdje dat ze ook 360° video’s op hun platform willen toelaten, maar nu heeft Facebook ook bekend gemaakt dat hun videospeler op de sociale mediasite dergelijke video’s moet mogelijk maken.

In 360 graden video’s kun je als kijker zelf bepalen waar je kijkt omdat de volledige omgeving (vandaar 360°) gefilmd wordt.

Dat Facebook voor dergelijke video’s gaat, is niet omdat YouTube het doet en is niet per se om onze tijdlijnen boeiender te maken. Als Facebook wil dat hun virtual reality headset, de Oculus Rift, een beetje een succes wordt, heb je beeldmateriaal nodig voor die bril.

Wel vraag ik me af wie de nodige content, de nodige filmpjes zal maken. Meer nog dan de vraag of de brillen een succes worden, is dan ook de vraag of 360 graden camera’s een voorwerp voor de massa zullen worden.

 

Opvallend persbericht van CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking

19 03 2015

De vergrijzing/ontgroening is in Nederland een duidelijke realiteit, blijkt uit dit nieuw persbericht van het CBS:

Minder mensen waren in februari werkloos. Dat komt doordat minder personen zich aanboden op de arbeidsmarkt, terwijl het aantal werkenden nagenoeg gelijk bleef aan januari. Het werkloosheidspercentage daalde van 7,2 procent in januari naar 7,1 procent in februari. Er zijn in Nederland nu 633 duizend mensen werkloos, 12 duizend minder dan een maand eerder. Het aantal werklozen was sinds het derde kwartaal van 2014 nagenoeg stabiel. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

Het aantal werkenden in februari bleef vrijwel gelijk. Meer jongeren hebben werk gevonden, maar daar staat tegenover dat er minder mensen in de leeftijdsgroep van 25 tot 45 aan het werk zijn. Door onder meer de vergrijzing wordt deze groep steeds kleiner. Het totale aantal werkenden is de laatste drie maanden met gemiddeld 4 duizend per maand toegenomen.

Het aantal WW-uitkeringen in februari kwam uit op 455 duizend, een daling van 2,5 duizend ten opzichte van januari, zo blijkt uit cijfers van UWV.

Werkloze-beroepsbevolking-seizoengecorrigeerd-en-WW-uitkeringen-15-03-19 (1)

Aantal werkenden in februari

Waar de beroepsbevolking met 13 duizend mensen afnam, daalde het aantal werkenden met duizend personen in februari. Er gingen 7 duizend meer jongeren aan het werk. In de leeftijdscategorie 45 tot 75 jaar waren er 4 duizend meer werkenden en in de leeftijd 25- tot 45-jarigen juist 12 duizend minder.

Totale-en-werkzame-beroepsbevolking-seizoengecorrigeerd-15-03-18

Daling beroepsbevolking in februari

In het laatste kwartaal van 2014 nam de beroepsbevolking gemiddeld nog met 15 duizend per maand toe. In de afgelopen drie maanden steeg de beroepsbevolking licht met gemiddeld 3 duizend personen per maand. In februari nam deze echter af met 13 duizend.

De totale beroepsbevolking blijft ruim 8,9 miljoen. Waar in de afgelopen drie maanden de groep 25- tot 45-jarigen met gemiddeld 7 duizend per maand kromp, groeide de groep jongeren en ouderen in die periode juist met respectievelijk 4 en 6 duizend per maand.

Beroepsbevolking-naar-leeftijd-gemiddelde-maandmutatie-over-drie-maanden-15-03-18

Redenen om niet te willen of kunnen werken

De totale beroepsbevolking groeide begin 2015 minder sterk dan eind vorig jaar. Dat komt onder meer doordat er minder mensen vanuit de niet-beroepsbevolking instromen. Mensen kunnen verschillende redenen hebben om niet deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

In 2014 wilde 81 procent van deze groep geen betaald werk, of was daartoe niet in staat. Bij 15- tot 25-jarigen was het volgen van een opleiding de voornaamste reden. Personen in de leeftijd van 25 tot 55 jaar die zich niet aanbieden op de arbeidsmarkt noemen ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorgtaken als de belangrijkste redenen om niet te willen werken. Vanaf 55 jaar speelt ook de hoge leeftijd of pensioen een rol.

Redenen-om-niet-te-willen-of-kunnen-werken-naar-leeftijd-15-03-18

Iets minder WW-uitkeringen

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in februari 2015 uitkomt op 455 duizend, een daling met 2,5 duizend ten opzichte van januari. Aan 50-plussers verstrekte UWV meer uitkeringen in februari, de overige leeftijdscategorieën lieten een daling zien. In Noord-Brabant nam het aantal WW-uitkeringen toe, terwijl het in de overige provincies gelijk bleef of daalde. Vanuit seizoengevoelige sectoren als landbouw en bouwnijverheid nam het aantal uitkeringen in februari relatief het sterkst af.

Meer WW-uitkeringen aan 50-plussers dan een jaar geleden

Vergeleken met februari 2014 nam het aantal lopende WW-uitkeringen met 1 procent af tot 455 duizend. Het aantal WW-uitkeringen aan mannen daalde ten opzichte van een jaar eerder, terwijl dit aantal bij vrouwen steeg. Onder 50-plussers nam het aantal WW-uitkeringen met 9 procent toe. Onder jongeren tot 25 jaar daalde het aantal uitkeringen met 15 procent. Ten opzichte van een jaar geleden steeg het aantal uitkeringen relatief het sterkst vanuit de sectoren openbaar bestuur (16 procent) en zorg en welzijn (14 procent). Een sterke daling kenden de bouwnijverheid (20 procent) en de uitzendbedrijven (11 procent).

Flinke toename werkhervattingen vanuit de WW in 2015

UWV verstrekte in de eerste twee maanden van 2015 in totaal 122 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 4 procent minder dan in dezelfde periode van 2014. Het aantal beëindigde uitkeringen bedroeg 108 duizend, 3 procent meer dan een jaar eerder. Er werden in de eerste twee maanden van dit jaar 53 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, 8 procent meer dan in 2014. Voor personen afkomstig uit de sectoren vervoer en opslag, en zorg en welzijn viel het aantal werkhervattingen dit jaar 26 procent hoger uit dan vorig jaar. Het aandeel werkhervattingen ligt in deze sectoren met respectievelijk 44 procent en 42 procent lager dan het gemiddelde. Van het totaal aantal beëindigde uitkeringen werd namelijk bijna de helft door werkhervatting beëindigd.
Bron StaLine:
Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand
Arbeidsdeelname; Binding met de arbeidsmarkt

Nadenken met 200 leerlingen en 40 studenten over de toekomst, een verslag

17 03 2015

Momenteel kan je in de Vooruit naar (Im)possible Futures, waarin over mogelijke (en dus ook onmogelijk)e toekomsten wordt nagedacht. Ik kreeg de vraag of ik voor hen “een les van de eeuw” kon samenstellen voor een groep van leerlingen van 17 en 18 jaar. Dit is een sessie van 2 uur met sprekers eventueel een standup-comedian, enzovoort rond 1 centraal thema.

Die les van de eeuw was gisteren en was een zeer fijne ervaring, ook omdat ze anders verliep dan de voorbije jaren. De ingrediënten van de les waren:

 • het samen bekijken van Digitalife:
 • Jo Caudron die een antwoord gaf op de vraag welke veranderingen er nu al bezig zijn en de komende vijf jaar een impact zullen hebben.
 • Joost Vandecasteele die op geheel eigen wijze een antwoord gaf op de vraag wat de 17-jarigen van vandaag moeten weten over de toekomst.

Maar dit was niet alles.  Mijn studenten van Project Kunstvakken bekeken vorige week de zelfde documentaire waarin een vader de toekomst verkent en dit afstemt met zijn dochter (die het vaak niet ziet zitten). Op basis van deze documentaire en enkele uren opzoekwerk, kwamen de studenten tot 8 vragen over de toekomst die ze zelf willen onderzoeken en gisteren bespraken met telkens een groep van 25 leerlingen als voorbereiding op de eigenlijke les van de eeuw.

De 8 vragen of thema’s waren:

 • Transhumanisme of: willen we eeuwig leven?
 • Kan je creativiteit downloaden?
 • Zijn we vroeg volwassen of voor altijd jong?
 • Hoe moeten we omgaan met overbevolking?
 • Kunnen we onszelf binnenkort uploaden, de mens als virtueel wezen?
 • Is technologie een basisbehoefte of luxe?
 • Kan een robot een persoonlijkheid hebben?
 • Waar zullen we leven in de toekomst?

Deze 8 thema’s zullen de komende weken door mijn studenten tot 8 longreads verwerkt worden die wellicht na de paasvakantie online verschijnen. Maar de studenten gaven gisteren wel al het laatste woord aan de leerlingen door een korte impressie te geven hoe de 200 leerlingen in de sessies nadachten over de toekomst.

Enkele opvallende quotes:

 • In eerste instantie: de toekomst? Tja, we zien toch wel wat er zal gebeuren?
 • Straks is onze plaat op, moeten we voor we naar bijvoorbeeld een andere planeet extra uitkijken, niet eerst onze rotzooi hier opruimen.
 • Geluk gaat voor op eeuwig leven.
 • Technologie zorgt vooral voor een tweedeling in de maatschappij: mensen met toegang en mensen zonder toegang tot technologie en informatie.
 • De meerderheid van de leerlingen zag het eerder somber in, maar…

Wat mijn studenten vooral opviel was hoe deze jongeren – die slechts 2 jaar jonger waren dan de leerlingen die ze interviewden – toch al ogenschijnlijk met een heel ander wereldbeeld zaten en met een meer getechnologiseerde wereld waren in aanraking gekomen. Mijn studenten merkten het misschien niet echt op, maar in de laatste zinnen van hun samenvatting, veranderde de toon van zij, de leerlingen, naar wij, de jongeren, waardoor het eindstatement van de leerlingen en de studenten samen kwam: die toekomst menselijk maken? Dat gaan vooral wij, jongeren, moeten doen.

VIMN onderzicht de evolutie van televisie en verklaart TV niet dood (video)

13 03 2015

Tja, het is niet zo verwonderlijk enerzijds dat ze bij het netwerk achter oa MTV en Nickelodeon de veranderingen bij televisiekijken onderzoeken, voor sommige ook niet zo onverwacht dat ze TV niet dood verklaren…

Lees hier ietsje meer, maar heb nog geen toegang tot het eigenlijke rapport :(

Infografiek: de donkere kant van de internet revolutie

12 03 2015
MSS 2014: onder tieners is smartphone meest gebruikte apparaat om te internetten (Dennis Hoogervorst)

6 03 2015

Deze blogpost verscheen eerst op Kids en Jongeren!

NLO, NOM en SKO, de organisaties voor de Nederlandse mediabereiksonderzoeken, hebben voor de vierde keer een rapportage (pdf) over mediagebruik en –gedrag uit de Media Standaard Survey (MSS)* uitgebracht. Niet zomaar een hyperige peiling, maar een degelijk, representatief onderzoek waar zeer hoge eisen aan worden gesteld — veel dichter bij de werkelijkheid kan je niet komen. Hiermee hebben we nieuwe normcijfers over mediumgebruik op diverse locaties en platformen.

Het gebruik van internet blijkt in 2014 verder opgelopen te zijn naar bijna 91%. Van de 13-17-jarigen en de 18-24-jarigen is dat 99%, met name thuis en op school (zie onderstaande tabel). Per week zijn Nederlanders gemiddeld 14 uur online, ofwel twee uur per dag. Jongeren hebben daar echter niet genoeg aan: de leeftijdsgroep 13-17 jaar is gemiddeld 19,2 uur per week op het internet te vinden, en bij de groep 18-24 is dat zelfs 23,1 uur. Bij ouderen ligt dit op een flink lager niveau.

mss 2014 locaties

Het succes van mobiele apparaten is goed zichtbaar in de cijfers van MSS: in 2011 gebruikte slechts 27% van de populatie de smartphone om het internet op te gaan, in 2014 is dit meer dan verdubbeld naar bijna 57% en overstijgt daarmee voor het eerst de PC. Per doelgroep zijn er flinke verschillen waar te nemen. Bij de 13-19-jarigen is hun smartphone het meest gebruikte apparaat (89%) om te internetten, gevolgd door een laptop (80%). De PC blijft daar ver achter (46%), nog maar net boven de tablet (42%).

mss 2014 apparaten

Het lezen van dagbladen en tijdschriften blijft bij tieners achter in vergelijking met 20-plussers. Het gebruik van mobiele devices om tv-programma’s te kijken of radio te luisteren is onder jongeren juist hoger dan onder ouderen. Onder jongeren zijn relatief veel zware internetters te vinden en weinig zware tv-kijkers en radio-luisteraars.

*De Media Standaard Survey (MSS) wordt sinds 2011 uitgevoerd door TNS NIPO, in opdracht van de Nederlandse JIC’s. Deze gezamenlijke Establishment Survey levert normcijfers op die in de afzonderlijke bereiksonderzoeken worden gebruikt voor weging en werving. Het levert ook de definities van doelgroepen, zodat iedereen dezelfde uitgangspunten hanteert. Verder werpt de MSS een blik op nieuwe trends in mediagebruik. De uitkomsten zijn representatief voor alle huishoudens in Nederland en alle individuen van 13 jaar en ouder. In 2014 zijn 6.349 huishoudens en 5.331 personen van 13 jaar en ouder ondervraagd.
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 7.355 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: