Lectuur op zaterdag: wat ik zou willen lezen over opvoeding, onderwijs en onderzoek (en Cher)

De weekendbijlage bij deze blog:

En tenslotte nog deze nieuwe versie van I’ve got you babe, een kleine update van de tekst naar vandaag:

Maakt boeken lezen je meer empathisch? Mogelijk slecht en goed nieuws!

Boeken lezen maakt je meer empathisch als mens. Het was nieuws in 2013, het was al een vermoeden uit 2006, het leek zo mooi. De studie in 2013 was de eerste die een oorzakelijk verband kon aantonen. Wat je las zou een invloed hebben op hoe je je inleeft in anderen.

Maar… er woedt momenteel een replicatiegolf in de onderzoekswereld. De oorspronkelijke onderzoekers hebben ondertussen zelf meer evidentie gevonden, en er zijn replicaties van henzelf en anderen die het oorspronkelijke onderzoek bevestigen.

Maar… er zijn ook 3 verschillende onderzoekscentra die het onderzoek uit 2013 probeerden opnieuw te doen en deze komen niet de zelfde resultaten uit. In een van deze recente studies gebruikte men de zelfde teksten, een gelijkaardige demografische groep als bij het oorspronkelijke experiment, enkel het aantal deelnemers was groter (lees: beter). Maar het directe effect op empathie die de oorspronkelijke onderzoekers vonden, bleek niet aanwezig.

Wel duidelijk aanwezig was dat mensen die langere tijd al fictie lazen, met meer empathie samengaat. Zo bevestigt deze studie wel de inzichten uit 2006.

Ik haalde dit voorbeeld uit het onvolprezen BPS Digest. Buitenstaanders zouden nu dit voorbeeld kunnen gebruiken om wetenschap te relativeren. Terwijl dit vooral toont hoe wetenschap werkt. Hypotheses, experimenteren, conclusies, die op hun beurt getest worden. Ik ben zelf zeer blij met wat sommige de replicatie-crisis noemen. Crisis kan in deze enkel maar groei betekenen. Binnenkort verschijnt er van mezelf en Paul Kirschner een studie met daarin interessante resultaten. Maar zeker kunnen we nooit zijn. Daarom roepen we in de laatste paragraaf op dat mensen ons onderzoek zouden repliceren. Zo groeit kennis nu eenmaal. Ook al lijkt het soms de processie van Echternach. En ook al lijkt het soms voor de buitenwereld alsof wetenschappers zich constant tegenspreken.

En ondertussen? Zou ik vooral blijven lezen.

Lezing van Daniel Kahneman bij Google over zijn boek ‘Thinking, Fast and Slow’

Ik heb zelf erg genoten van het boek van Kahneman en heb me het voorbije jaar behoorlijk verdiept in behavioral economics. De link met onderwijs wordt hier en daar wel al gemaakt, maar ik zie hier zelf nog veel potentieel.

Deze video is al wat ouder wat je oa kan merken aan de verwijzing naar het weerlegde potlood-experiment , maar is een mooie inleiding.

Welke landen zijn het meest empathisch?

Hoe verschillen landen naar empathie? William Chopik onderzocht het en de onderstaande kaart geeft een overzicht. Hoe donkerder het rood, hoe meer empathisch een bevolking van een land is. Grijs wil zeggen dat er niet genoeg data voorhanden was.

De data werd gehaald uit een online bevraging (wat natuurlijk wel voor een vertekening kan zorgen) bij 104000 deelnemers.

Abstract van het onderzoek:

Cultural practices socialize people to relate to others in different ways. One critical way in which these interpersonal bonds are formed and maintained is via empathy, our emotional reactivity toward others’ experiences. However, the extent to which individuals from different cultures vary in their dispositional empathy, and the correlates of these differences, are relatively unknown. Thus, the current study explored cultural variation in empathy, and how this variation is related to psychological characteristics and prosocial behavior across cultures. Evidence from an original sample of 104,365 adults across 63 countries reveals that higher empathy countries also have higher levels of collectivism, agreeableness, conscientiousness, self-esteem, emotionality, subjective well-being, and prosocial behavior. These findings reveal that empathy is situated within a broader nomological network of other psychological characteristics, emotional expression and experiences, and prosocial behavior across cultures. The current study expands our understanding about how psychological characteristics vary across cultures and how these characteristics can manifest in broader national indicators of prosocial behavior.

Lectuur op zaterdag: wil je het donkerder, met foutjes, virtueel of met pure magie?

De weekendbijlage bij deze blog:

En misschien is het toch geen goed idee om Grand Theft Auto in Virtual Reality te spelen:

Lectuur op zaterdag: te warm, te goed of te straf

De weekendbijlage bij deze blog:

 

Lectuur op zaterdag: tips rond digitale communicatie, generatie Lazy, laptops verboden en meer

De weekendbijlage bij deze blog:

En als je een teken zocht:

Lectuur op zaterdag: the deep web en andere favoriete hangplekken

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: dit is de meest eenzame boom ter wereld:

Lectuur op zaterdag: slimme mensen, domme baby’s? Misdaad, ballet en meer!

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: deze ballet-voorstelling met virtual reality is gewoon buitengewoon: