Lectuur op zaterdag: lees niet te veel van deze stukken, want slim zijn heeft zo zijn nadelen.

25 04 2015

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: deze foto is 102 jaar oud, lees meer hier:

Persbericht Mediaraven: gratis E-book ‘Media op kamp’ geeft leiding tips en inspiratie

23 04 2015

De zomer komt er aan, en Mediaraven kijkt vooruit met een nieuw, gratis E-book. Lees even het persbericht mee:

67% van de groepen laat jongeren hun gsm meenemen op kamp. Dat blijkt uit een onderzoek bij 262 groepsleiding. We bevraagden het mediagebruik op kampen voor 14- tot 16-jarigen. Omdat heel wat jeugdverenigingen worstelen met media op kamp, lanceren we tijdens de Digitale Week een e-book met tips en inspirerende voorbeelden.

“Met dit e-book willen we niet pleiten voor een onbeperkt gebruik van digitale media op kamp,” vertelt Kristof D’hanens, “Groepen moeten daar zelf een weloverwogen keuze maken. Maar als verenigingen beslissen om media mee te nemen op kamp, willen we hen in de eerste plaats aanzetten om die op een plezante en verantwoorde manier in te zetten.”

86% maakt afspraken

Er is een groot verschil tussen kamporganisaties en jeugdbewegingen: kamporganisaties (zoals Kazou en Jeugdtip) laten op bijna alle kampen een gsm toe, jeugdbewegingen (zoals Scouts en Chiro) maar op de helft van de kampen.

Kazou, Jeugdtip en jeugdbeweging JNM zijn de enige 3 verenigingen die nationale richtlijnen geven over gsm-gebruik op kamp. Bij alle andere verenigingen mogen de lokale groepen zelf afspraken maken. 86% van de groepen doet dat nu al.

 

Digitale tijden, ook op kamp?

Leider Indra Haché (21) van FOS Open Scouting De Flamingo’s uit Sint-Amandsberg is enthousiast over nieuwe media. “In de toekomst kunnen we tochten helemaal omgooien. Stafkaarten zullen niet meer nodig zijn en maken plaats voor apps.”

Andere kampen houden er niet van: “Een jeugdbeweging houdt vast aan bepaalde tradities. Op kamp gaan zonder gsm is daar eentje van,” vertelt Charles Vercaemst (22), leider van Scouts Gulden Vlies uit Kortrijk.

Gratis downloaden

Het e-book ‘Media op kamp’ bundelt de meest opvallende cijfers over mediagebruik op kamp. Daarnaast vindt leiding er ook inspiratie om nieuwe media te gebruiken op kamp, de wetgeving over portretrecht en een methodiek om als groep afspraken te maken over media op kamp.

Alle leiding kan het e-book ‘Media op kamp’ gratis downloaden opwww.mediaopkamp.be

Presentatie van Dirk Van Damme: Innovating learning, social progress and humanity’s future

22 04 2015
Lectuur op zaterdag: boze algoritmen of reden tot feestje?

18 04 2015

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: wat is de wetenschap achter het in de lijn staan aan de kassa? Check deze samenvattende infografiek:

Lectuur op zaterdag: waarom het complete en zelfs mogelijks gevaarlijke onzin is.

11 04 2015

De weekendbijlage bij deze blog:

En tot slot nog dit: als een kraan op een museum valt, is dat dan een ongeluk of een installatie?

Persbericht NRO: Selectie voor lerarenopleidingen is effectiefst met mix van selectievariabelen

1 04 2015

De discussie rond al dan niet selecteren aan de poort van de de lerarenopleidingen woedt hier ook al een tijdje, in opdracht van het NRO werd een reviewstudie gedaan naar de randvoorwaarden en gevolgen, waarbij trouwens wel opvalt hoe weinig onderzoek rond dit thema tot nu toe gebeurde.

Dit is het persbericht:

Lerarenopleidingen die hun studenten ‘aan de poort’ willen selecteren, doen er goed aan een procedure te hanteren waarbij wordt getest op meerdere variabelen in plaats van slechts één. Een dergelijke selectieprocedure is, met de kennis van nu, de meest valide en betrouwbare vorm. Dit blijkt uit een internationale literatuurreview.

Om het onderwijs te verbeteren moeten er goede leraren van de lerarenopleidingen komen. Een manier om dit te bereiken is de kwaliteit van de instromende studenten aan de lerarenopleidingen te verhogen met behulp van een selectieprocedure. Toekomstige studenten kunnen dan worden bevraagd en getest op 1) hun kennis, 2) hun motivatie, 3) hun professionele houding en 4) hun beroepsgerelateerde vaardigheden. Wanneer deze vier variabelen in samenhang worden bevraagd tijdens een assessmentprocedure, vergroot dat de voorspellende waarde van de selectie van aankomende leraren-in-opleiding.

Vervolgonderzoek bij lerarenopleidingen

Om de weinige wetenschappelijke handvatten die er zijn verder te ondersteunen, wordt via het NRO vervolgonderzoek uitgezet. Daarvoor wordt naar verwachting nog voor de zomer een ‘call for proposals’ opengesteld. Onderwerp van onderzoek zijn lerarenopleidingen die het ministerie van OCW eerder selecteerde als voorlopers in het kader van de Lerarenagenda voor het onderwerp ‘Verhogen kwaliteit instroom’.

Over het onderzoek

De reviewstudie werd uitgevoerd door R.M. van der Rijst (ICLON, UL), E.H. Tigelaar & J.H. van Driel (ICLON, UL)  en M. Snoek & M.D.A. van Verseveld (Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam).

Het onderzoek verliep via het NRO op verzoek van het ministerie van OCW in het kader van de ‘Lerarenagenda 2013-2020’.

Meer informatie:

Jongeren in Europa en Noord-Amerika steeds braver, gelukkiger en gezonder, blijkt uit HBSC-onderzoek

29 03 2015

Deze post van Dennis Hoogervorst verscheen eerst op Kids En Jongeren Marketing! Overgenomen met permissie waarvoor dank!

Op basis van de vaak negatief ingestoken publiciteit — goed nieuws is geen nieuws? — zou je het waarschijnlijk niet verwachten, maar Europese jongeren zijn gelukkiger en gezonder dan hun leeftijdsgenoten van tien jaar geleden. Ze worden ook steeds braver. Dat blijkt uit een internationale studie naar de gezondheid en het welzijn van jongeren in Europa en Noord-Amerika. Vanuit Nederland werken de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau mee aan dit grootschalige onderzoek.

Zowel op gezondheid als op welzijn zijn de jongeren in Europa en Noord-Amerika er naar eigen zeggen op vooruit gegaan: ze rapporteren op beide gebieden hogere cijfers dan generaties voor hen. Deze conclusie is te lezen in de deze week gepubliceerde onderzoeksbijlage (pdf) van het European Journal of Public Health, een verzameling van trend-rapportages tussen 2002 en 2010. De studie is gebaseerd op het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-onderzoek, een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, de lifestyle en het geluk van kinderen in de leeftijd van 11, 13 en 15 jaar in meer dan 40 landen.

De internationale studie toont ook aan dat jongeren uit Europa en Noord-Amerika in de periode 2002-2010 steeds meer groente en fruit zijn gaan eten. Tevens rapporteren zij meer lichamelijke beweging dan vorige generaties, zijn hun seksuele activiteiten veiliger geworden en geven ze aan dat ze gemakkelijk bij ouders terecht kunnen met problemen. Daarnaast is er een afname te zien in het pesten onder de jongeren, en in het wekelijks drinken van alcohol. Steeds minder jongeren roken tabak of cannabis. Hoe braaf!?

Margreet de Looze, betrokken bij het onderzoek: “De Nederlandse jongeren behoren altijd tot de gezondste en de gelukkigste jongeren van Europa en Noord-Amerika.” Deze aanvullende studie toont aan dat de positie van de Nederlandse jeugd tussen 2002 en 2010 stabiel is gebleven, en waar mogelijk nog is verbeterd. De Looze: “Nederlandse kinderen gaven bijvoorbeeld in het verleden al aan gemakkelijk bij hun moeder of vader terecht te kunnen als zij problemen hebben. Uit dit rapport blijkt dat de communicatie met ouders nog verder is verbeterd. Nederlandse jongeren voeren zelfs de internationale lijst aan van kinderen die goed met hun ouders kunnen praten.”

Fijn voor journalisten: natuurlijk zijn er ook minder positieve ontwikkelingen gesignaleerd. Zo rapporteren jongeren in Tsjechië, Denemarken, Italië, Litouwen, Rusland, Schotland, Slovenië, Zwitserland en de VS in 2010, in tegenstelling tot de algemene trend, minder lichamelijke beweging dan in 2002. De onderzoekers waarschuwen verder dat groepen jongeren in bepaalde gebieden nog altijd een verhoogd risico lopen op een ongezonde levensstijl. In Oost-Europa bijvoorbeeld blijkt overgewicht en obesitas steeds meer voor te komen.

Over de Nederlandse jongeren hebben de onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het SCP afgelopen najaar al een en ander naar buiten gebracht. Het succes van het terugdringen van het middelengebruik onder jongeren, ook roken en cannabisgebruik daalden, schrijven de onderzoekers voor een groot deel toe aan de ouders van de jongeren. Ouders realiseren zich steeds beter hoe schadelijk alcohol en tabak is voor jonge, opgroeiende kinderen. Er is evenwel een lichte daling in het geluksgevoel van de Nederlandse scholieren.; in 2001 gaven zij hun leven een 8, dat cijfer is nu een 7.6. Een klein effect van de afgelopen crisisjaren?

Over vier jaar zijn er weer nieuwe onderzoeksresultaten.

Lees de complete blogpost op Jongeren in Europa en Noord-Amerika steeds braver, gelukkiger en gezonder, blijkt uit HBSC-onderzoek

Lectuur op zaterdag: sommige critici hadden gelijk, andere niet.

28 03 2015

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: Waarom je die nieuwe, ongelooflijke medische studie uit de krant niet moet geloven. Dit is het artikel waar deze grafiek uit komt:

Lectuur op zaterdag: ochtendmensen zijn meer punctueel en meer

21 03 2015

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot, deze foto van ouders die hun kinderen “helpen” bij hun examens in India waar valsspelen een nationale sport lijkt geworden te zijn:

Nieuwe infobundel van Mijn Kind Online: Jong Geleerd 2.0: Maker in het onderwijs

19 03 2015

De maker-beweging wordt steeds populairder, ook in het onderwijs. Hier thuis kruipt er trouwens een kakkerlak-robotje rond die mijn oudste zoon maakte in een techniek-academie. Mijn Kind Online (vandaag een onderdeel van Kennisnet) maakte een nieuwe uitgave precies over maker in het onderwijs.

De perstekst:

De Maker Movement is een beweging van mensen die op hun zolderkamer of in de garage zelf experimenteren, ontwerpen en bouwen met digitale middelen zoals microcomputers, 3D-printers en sensoren. Door deze middelen te verbinden aan internet ontstaan er nieuwe mogelijkheden om fysieke dingen te ontwerpen en maken. Dit digitale doe-het-zelven wordt steeds populairder. Over de hele wereld slaan jong en oud aan het uitvinden en maken. Dankzij internet kan kennis namelijk snel en wereldwijd worden uitgewisseld en digitale gereedschappen worden steeds goedkoper, en dus toegankelijker.

Leerzaam en verrijkend

Voor het onderwijs is het maken van fysieke dingen met nieuwe technologieën een aanwinst, want het is leerzaam en verrijkend. Dat vindt ook Kennisnet-adviseur Wietse van Bruggen. “Leerlingen doen veel vaardigheden op als ze gaan maken. Het gaat voornamelijk om een ontwerpproces: waarvoor maak je iets, hoe moet het werken, voor wie moet het werken? Het spreekt hun probleemoplossend vermogen aan, ze leren kritisch kijken en het draagt bij aan mediawijsheid en informatievaardigheden. Dat zijn allemaal 21e-eeuwse vaardigheden die op dit moment door veel scholen belangrijk worden gevonden”, zegt Van Bruggen in de uitgave Jong Geleerd 2.0 Maker in het onderwijs.

In deze uitgave van Mijn Kind Online (onderdeel van Kennisnet) lees je verhalen over de praktijkervaringen van leerkrachten met maken in het onderwijs. Maar ook verhalen van leerlingen die met behulp van internet en digitale gereedschappen zelf dingen uitvinden en bouwen.

Download Jong Geleerd 2.0 Maker in het onderwijs (pdf)
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 7.352 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: