Lectuur op zaterdag: je brein is geen computer, Spinal Tap en 360° video van een les (en meer)

De weekendbijlage bij deze blog:

 

Lectuur op zaterdag: panama, persoonlijkheid, pessimistische ratten en meer…

De weekendbijlage bij deze blog:

Lectuur op zaterdag: studenten als koopwaar, blockchain in onderwijs, bijles en meer

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: zeden veranderen en dat wordt duidelijk als je deze oude strips bekijkt die zonder context vandaag behoorlijk vreemd of ongemakkelijk overkomen (H/t @bnox).

Persbericht en rapport CPB: Niet slimme leerkracht, maar sociale leerkracht het beste voor kind

Vandaag stond het al in de Volkskrant, maar het was wachten op het volledige rapport van het Nederlandse CPB.

Dit is er nu, maar ik heb op 2 minuten voor alle duidelijkheid nog niet de 352 pagina’s doorgenomen. Voorlopig dus  het samenvattende persbericht:

Docenten met goede sociale vaardigheden leren hun leerlingen het meest. Het heeft zin om die sociale vaardigheden te verbeteren. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Kansrijk Onderwijsbeleid’ van het Centraal Planbureau dat vandaag verscheen. In totaal zijn 160 onderwijsmaatregelen voor leerlingen van basisscholen tot aan de universiteit onderzocht.

Andere conclusies uit het onderzoek zijn dat kinderen met een leerachterstand het meeste baat hebben bij algemene maatregelen om het onderwijs te verbeteren en kinderen het best presteren in een klas met kinderen op hun eigen niveau.

Hoe je beter met leerlingen om kunt gaan, kunnen leraren via coaching en feedback leren. Kinderen met een leerachterstand hebben niet alleen baat bij specifiek op hen gerichte maatregelen, maar ook van algemene maatregelen zoals kleinere klassen, lezen in de vakantie, een maand extra kleuteren voor alle kinderen of een extra week school. Een specifiek op de leerling gerichte maatregel is bijvoorbeeld het geven van extra lessen aan die leerling. Verder blijkt dat leerlingen zich weliswaar optrekken aan slimmere klasgenoten, maar dat ze de beste resultaten halen in een klas met kinderen van hun niveau. Dit laatste geldt alleen als er hoge eisen gesteld worden aan alle leerlingen.

Het CPB constateert dat het Nederlandse onderwijssysteem relatief goed werkt. Het onderzoek beschrijft ruim zestig maatregelen die de prestaties van kinderen kunnen verhogen, maar is geen evaluatie van het bestaande beleid. Daarnaast beschrijft het CPB maatregelen die juist niet effectief zijn of zelfs een negatief effect hebben op de leerprestaties van leerlingen, zoals het aanbieden van extra lessen aan leerlingen met kleine leerachterstanden.

De reeks Kansrijk Beleid is een gezamenlijk initiatief van het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In de reeks worden op verschillende terreinen de effecten van beleidsmaatregelen in kaart gebracht, ten behoeve van politici en andere beleidsmakers. Afhankelijk van het onderwerp worden de delen door één of meerdere planbureaus geschreven.

Lectuur op zaterdag: de oudste computer, een slimme 12-jarige, Facebook & telepathie en meer

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot, als je nog eens de vraag krijgt wat onderwijs is, toon deze tweet:

Lectuur op zaterdag: Dewey, focus op lerarenopleiding, meritocratie, hoe red je de bib en meer.

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: hoe red je een bibliotheek? Dit sociale-media verhaal loopt anders dan je zou denken:

Lectuur op zaterdag: robots betekenen het einde, een pop met een prothese en meer

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: dit meisje krijgt een pop en wordt heel emotioneel. Jij wellicht ook.