Lectuur op zaterdag: universele schoonheid, labels en 42

De laatste weekendbijlage bij deze blog voor de zomervakantie:

Tot slot de oplossing op de vraag der vragen (via @lievenscheire en als je de grap niet begrijpt, check dit):

Lectuur op zaterdag: economie, oplichters, kinderen, televisie en meer

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: een bedoeld confronterende fotoreeks over hoe kinderen naar televisie kijken (maar tegelijk bedenk ik bij mezelf dat je dit ook kan doen bij sportwedstrijden, boeken lezen en godbetert, les volgen).

Persbericht NRO: evaluatie van een klein jaar passend onderwijs in Nederland

In Vlaanderen start vanaf september het M-decreet. Nederland ging ons vorig jaar voor met Passen onderwijs. Vandaag stond al dit artikel in de Nederlandse media, maar het NRO publiceerde ook net enkele evaluatierapporten over een klein jaar Passend Onderwijs. Hieronder een pak informatie, die ik eerlijk gezegd zelf nog niet allemaal kon doornemen, maar zeker het rapport over de ouders is alvast boeiende lectuur, merkte ik. Hou er wel rekening mee dat alhoewel de beweging gelijklopend is, beide landen niet het zelfde zijn.

 • Stand van zaken en typologie van samenwerkingsverbanden PO en VO (dit is basis en secundair onderwijs):  Verschillen in aanpak Passend Onderwijs basis- en middelbare scholen

  Samenwerkingsverbanden van scholen in het primair en voortgezet onderwijs gebruiken de vrijheid die de Wet Passend Onderwijs hun biedt om zelf te bepalen hoe ze zorgleerlingen ondersteunen.
  Hierdoor ontstaan behoorlijke verschillen in aanpak. Individuele schoolbesturen die calculerend gedrag vertonen – bijvoorbeeld om de zorgplicht te ontlopen – vormen het grootste risico, menen directeuren van de samenwerkingsverbanden.
  Dit blijkt uit een startmeting onder zo’n 100 samenwerkingsverbanden in primair en voortgezet onderwijs.
  > naar het volledige bericht
  > direct naar het deelrapport Stand van zaken
  > direct naar het deelrapport Typologie

 • Stand van zaken en typologie in het MBO:  MBO (= beroepsonderwijs) voortvarend aan de slag met Passend Onderwijs


  In het middelbaar beroepsonderwijs heeft Passend Onderwijs over de gehele linie geleid tot heroverweging van de wijze waarop ondersteuning wordt geboden. De onderzoekers van deze startmeting denken dat de invoering van Passend Onderwijs zo een impuls kan geven aan de toch al groeiende aandacht voor extra ondersteuning in het MBO.

  Net als in het primair en voortgezet onderwijs, laat het middelbaar beroepsonderwijs verschillen in aanpak zien. De ene MBO-instelling scheidt ondersteuning in het kader van Passend Onderwijs van andere vormen van extra ondersteuning. De andere MBO-instelling noemt álle vormen van ondersteuning ‘passend onderwijs’. De vraag is of de verschillen in aanpak tijdelijk zijn of blijvend.
  > naar het volledige bericht
  > direct naar het onderzoeksrapport

 • Oudertevredenheid: Ouders welwillend tegenover ‘zorgleerlingen’ in de klas

  De overgrote meerderheid van ouders met schoolgaande kinderen vindt het goed als hun kind klasgenoten heeft die extra ondersteuning nodig hebben. Ze waarderen het dat hun kind daardoor leert omgaan met verschillen en/of ze vinden dat de school er moet zijn voor alle leerlingen.

  Dit is een van de conclusies uit een onderzoek naar de tevredenheid en meningen van ouders ten tijde van de start van Passend Onderwijs. Voor alle onderzochte aspecten is er steeds een minderheid die niet zo tevreden is en een score geeft van 1 of 2 op een vijfpuntsschaal. 

  De onderzoekers doen over enkele jaren een nieuwe meting.
  > naar het volledige bericht
  > direct naar het onderzoeksrapport

 • Bureaucratie: Verschillen in bureaucratie rond leerlingenzorg

  In elk geval vóór de invoering van Passend Onderwijs waren er grote verschillen in de mate waarin docenten, intern begeleiders en ouders de procedures rond zorgleerlingen als bureaucratisch ervoeren. Dit stellen onderzoekers op basis van een nulmeting naar feitelijke en ervaren bureaucratie in de periode voor augustus 2014.

  Wat betreft de feitelijke bureaucreatie stelden de onderzoekers de overheadkosten vast op 10 tot 25 procent van het totale budget. Ze keken daarnaast naar de ervaren bureaucratie op scholen en de ervaren bureaucratie onder ouders. Voor beide werden grote verschillen gevonden.

  > naar het volledige bericht
  > direct naar het onderzoeksrapport

Lectuur op zaterdag: nerds, geeks, Zweeds onderwijs en andere hallucinaties

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot, het zijn een beetje griezelige kunstwerken, maar herken je het cartoonfiguurtje in dit skelet?

Lectuur op zaterdag: Waar ouders zoal over klagen bij leraren en meer

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: de 10 slechtste logo’s ooit, waaronder deze:

Artikel in Pedagogische Studiën: Rousseau en Arendt in de iPad-klas

In de meest recente editie van Pedagogische Studiën staat een artikel van mezelf, Elke Struyf en Dimo Kavadias waarin we de discussie over al dan niet tablets op school de nodige diepgang trachten te geven.

Abstract van het artikel (voorlopig nog niet online):

Hedendaagse discussies over technologie in onderwijs lijken aan de oppervlakte vaak eer- der over iPads en andere tablets te gaan, maar verbergen een veel oudere discussie over wat onderwijs kan zijn. In deze discussiebijdrage beschrijven we eerst hoe de romantische visie van Rousseau waarin de natuurlijke ontwikkeling van het kind centraal staat de inspiratiebron lijkt voor een grote groep actuele onderwijsdenkers. Tegenstanders worden soms weggezet als zouden ze denken vanuit een conservatieve reflex, maar in een tweede deel beschrijven we hoe ook deze visie aan populariteit wint. Deze visie is dan weer vaak geïnspireerd op het werk van Hannah Arendt, waarbij de school en de leraar een meer centrale rol spelen. Zo verbergt een discussie over technologie zoals tablets in het onderwijs 5 dieperliggende tegenstellingen in het denken over onderwijs namelijk over het verschil tussen leren en onderwijzen, over de mate waarin het kind en zijn zelfstandigheid centraal moet staan, over de rol van de leerkracht, over de leeromgeving en over op welke manier onderwijs progressief moet zijn.

Referentie:

De Bruyckere, P., Struyf, E, & Kavadias, D. (2015) Rousseau en Arendt in de iPad-klas, de oudere wortels van hedendaagse discussies over technologie op school. Pedagogische Studiën. (92) 200-210.

 

Lectuur op zaterdag: geluk, kinderen en ghostwriters (en jaren-80-kapsels)

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: wat als dochters het jaren 80 kapsel uitproberen van hun moeders?

Dagelijks lezen bij kinderen en tieners… neemt toe in de UK

Het is een resultaat dat je misschien niet zou verwachten in tijden van iPads en videogames, maar nieuwe cijfers tonen dat het dagelijks lezen voor je plezier buiten wat je moet lezen voor school toeneemt in de UK van 32,2% in 2013 tot 41,1% in 2014! Dit blijkt uit de jaarlijkse bevraging bij 32000 kinderen tot 18 jaar door The National Literacy Trust.

Dit zijn de de hoogste scores in 9 jaar:

 • 40.2% thought reading was cool
 • 23.2% thought reading was not cool
 • 54.4% enjoyed reading “very much” or “quite a lot”
 • 35.5% enjoyed reading “a bit”
 • 10% did not enjoy reading at all

Er is wel een groot verschil tussen jongens en meisjes, die respectievelijk 35,8% en 46,5% dagelijks lezen voor hun plezier. Meisjes gaven ook meer aan dat ze heel erg graag lezen (61,6%) in vergelijking met de 47,1% van de jongens.

Ook blijkt meer dan de helft (55,2%) van de kinderen aan te geven dat ze liever televisie kijken dan lezen en net geen kwart (24,3%) gaf aan dat ze denken dat hun ouders er niet om geven of ze nu lezen of niet. Dit steeg tot 31,5% bij kinderen die opgroeien in een gezin met lage sociaal-economische status.

Oja, en opvallend: het lezen van tijdschriften gaat achteruit.

Lees het volledige rapport hier.