Lectuur op zaterdag: wetenschap in het kapsalon, politici vs experts en je bent niet de meerderheid (en meer)

De weekendbijlage:

Tot slot: je bent niet de meerderheid

Lectuur op zaterdag: bodycams, Lego, vermoedens, werktijd en babyhelden

De weekendbijlage bij deze blog:

 

Geen correlatie tussen persoonlijkheid op 14 en op 77

Op mijn Engelstalige blog bracht ik een onderzoek hoe persoonlijkheidstrekken bij kleuters besmettelijk kunnen zijn. Dit zou wijzen op een op dat moment nog dynamisch karakter van persoonlijkheid. De vraag of persoonlijkheid al dan niet dynamisch of statisch is – samen te vatten als: kan je ooit je partner veranderen – houdt de mensheid al wel langer bezig. Deze nieuwe studie bij 1208 Schotse tieners geeft munitie tegen een statische visie: in een ongelooflijke langlopende longitudinale studie blijkt er nauwelijks correlatie te zijn tussen persoonlijkheidstrekken op je 14de en 63 jaar later. De onderzoekers vonden van de oorspronkelijke tieners 635 nog levende personen terug.

Toch is het complexer dan dat, omdat een kenmerk wel degelijk relatief stabiel bleek: “Stability of Moods”, ook Conscientiousness bleek te flirten met significant correlerend (lees bijna, maar toch niet).

UPDATE: Deze reactie van Frederik Anseel is meer dan terecht en is een cruciale nuancering die in mijn oorspronkelijke post ontbrak:

Abstract van het onderzoek:

There is evidence for differential stability in personality trait differences, even over decades. The authors used data from a sample of the Scottish Mental Survey, 1947 to study personality stability from childhood to older age. The 6-Day Sample (N = 1,208) were rated on six personality characteristics by their teachers at around age 14. In 2012, the authors traced as many of these participants as possible and invited them to take part in a follow-up study. Those who agreed (N = 174) completed a questionnaire booklet at age 77 years, which included rating themselves and asking someone who knew them well to rate them on the same 6 characteristics on which they were rated in adolescence. Each set of 6 ratings was reduced to the same single underlying factor, denoted dependability, a trait comparable to conscientiousness. Participants’ and others’ older-age personality characteristic ratings were moderately correlated with each other, and with other measures of personality and wellbeing, but correlations suggested no significant stability of any of the 6 characteristics or their underlying factor, dependability, over the 63-year interval. However, a more complex model, controlling rater effects, indicated significant 63-year stability of 1 personality characteristic, Stability of Moods, and near-significant stability of another, Conscientiousness. Results suggest that lifelong differential stability of personality is generally quite low, but that some aspects of personality in older age may relate to personality in childhood.

Lectuur op zaterdag: studeren in Aleppo, mythes over Millennials en Tap

De weekendbijlage bij deze blog:

En tot slot: this is Spinal Tap:

Lectuur op zaterdag: krimp in beeld, tablets, brexit en brain drain, en meer…

De weekendbijlage bij deze blog:

 

Lectuur op zaterdag: 2 lespakketten, 2 maal kolder en 125000 jaar migratie

De weekendbijlage bij deze blog:

En tot slot: 125000 jaar migratie in 1 minuut

Hoe erfelijk is creativiteit?

Via BPS-Digest ontdekte ik deze nieuwe studie over de erfelijkheid van creativiteit. Concreet keek men bij 1800 Nederlandse tweelingen hoeveel kans er was dat als 1 van de tweeling een creatief beroep had, de andere ook een creatieve job had. Door eeneiige en tweeeiige tweelingen te vergelijken kan men zo een vermoedelijk aandeel van genetische aanleg inschatten. Wat blijkt? De kans bij een monozygote tweeling is .68 (1 zou identiek zijn), bij niet-identieke tweelingen is dat slechts .4. Dus dit doet vermoeden dat er wel degelijk een belangrijk genetisch aandeel zou zijn.

BPS-Digest zet er nog een paar andere onderzoeken naast:

Nu, ik was eerst verbaasd, omdat ik me van dit onderzoek dat van alle onderwerpen op school kunst het minst erfelijk was. Maar dit lijkt te kloppen, in die zin dat als men naar effectieve creativiteit kijkt, de overeenkomst bij identieke tweeling opeens slechts .26 wordt volgens dit onderzoek.

Hoe kan dit verklaard worden? Deels omdat veel oudere onderzoeken vooral zelfrapportage gebruiken, wat echter niet het geval is bij het nieuwe onderzoek over creatieve jobs. Maar BPS-Digest suggereert iets dat ik wel kan volgen als verklaring: het is vooral de persoonlijkheid die erfelijk is, waarbij je bijvoorbeeld meer open staat voor nieuwe indrukken, niet zozeer of je er ook goed in bent.

Lectuur op zaterdag: 2 x google, 2 x manifesten en te veel testen (en meer)

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: we begonnen met Google en eindigen met Google. De zoekgigant lanceerde ook Toontastic een story telling app voor kinderen.

Lectuur op zaterdag: schermtijd, prikkels, Biesta en Cheers/Frasier (en meer)

De weekendbijlage bij deze blog:

Daarbij aansluitend en ten slotte: algoritmes bepalen je leven: