Lectuur op zaterdag: wetenschap en beleid, een ghostwriter spreekt en meer.

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot, kijk niet verder als je je niet oud wil voelen…

Over onderwijsnetten, even voor alle duidelijkheid

Mensen zouden misschien kunnen denken dat er slechts 2 onderwijsnetten of -koepels bestaan als ze naar de huidige discussies in de media kijken. Of je zou kunnen denken dat vrijheid van onderwijs enkel te maken heeft met godsdienst.

Maar niets is minder waar.

Dus even voor alle duidelijkheid (bron):

Er zijn 3 onderwijsnetten. Binnen elk net zijn er 1 of meer onderwijskoepels. Die koepels ondersteunen en vertegenwoordigen schoolbesturen. Zij stellen leerplannen en lessenroosters op, die de schoolbesturen kunnen overnemen. De onderwijskoepels vertegenwoordigen de schoolbesturen ook in onderhandelingen met de overheid.

Elke onderwijskoepel beschikt ook over eigen pedagogische begeleidingsdiensten. Die werken initiatieven uit om scholen en leraren te ondersteunen en te versterken.

Op de websites van de koepels vind je de adressen van de scholen die zij ondersteunen en vertegenwoordigen.

In het officieel onderwijs

In het officieel onderwijs zijn er 2 netten:

  • Het gemeenschapsonderwijs is het officieel onderwijs dat de openbare instelling GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid.
  • Het gesubsidieerd officieel onderwijs omvat het gemeentelijk onderwijs (georganiseerd door de gemeentebesturen) en het provinciaal onderwijs (georganiseerd door de provinciebesturen). De schoolbesturen zijn verenigd in 2 koepels:
    • Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)
    • Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)

In het vrij onderwijs

In het vrij onderwijs is er 1 net: het gesubsidieerd vrij onderwijs (gvo). Een privépersoon of privé-organisatie organiseert een school in het gvo. Het schoolbestuur is vaak een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

De grootste groep, de katholieke scholen, zijn vertegenwoordigd door de koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Daarnaast zijn er in het vrij onderwijs 4 organisaties. Om hun belangen beter te verdedigen, verenigen die zich in het overlegplatform Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO):

  • Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen (FOPEM)
  • Federatie Steinerscholen
  • Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs (IPCO)
  • Vlaams Onderwijs OverlegPlatform (VOOP)

Sommige scholen van het vrij onderwijs zijn niet aangesloten bij een koepel.

 

Lectuur op dinsdag: appels in kwartjes, Hololens, muziek en zittend plassen (en meer)

Het is een eeuwigheid geleden dat ik nog eens lectuur op dinsdag postte, maar de oogst was te groot:

Tot slot: wat als bekende boeken clickbait titels kregen?

Lectuur op zaterdag: kapitalisme, minority report, onderwijs2032 en Finland (en meer)

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: welke godsdienst neemt het meest toe?

John Oliver geeft een straf lesje mediawijsheid en onderzoeksvaardigheden

Heel binnenkort komt mijn hertaling uit van het boek van Daniel Willingham, When to trust the experts? In afwachting, deze video van John Oliver is briljant en zowel relevant om les te geven over onderzoeksvaardigheden als mediawijsheid.

Lectuur op zaterdag: frenemies, waarom we zo hard werken en Russische architectuur

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot, Taschen maakte een fotoboek rond Russische architectuur en het is behoorlijk indrukwekkend (wat oorspronkelijk natuurlijk ook de bedoeling was: indruk maken):

 

Waar in je brein hoor je welke woorden? The Brain Dictionary, video, paper en interactieve site

De video legt het zeer goed uit… maar je kan het ook zelf uitproberen via deze interactieve website. Meer uitleg over het onderzoek vind je in deze paper in nature waarvan dit het abstract is:

The meaning of language is represented in regions of the cerebral cortex collectively known as the ‘semantic system’. However, little of the semantic system has been mapped comprehensively, and the semantic selectivity of most regions is unknown. Here we systematically map semantic selectivity across the cortex using voxel-wise modelling of functional MRI (fMRI) data collected while subjects listened to hours of narrative stories. We show that the semantic system is organized into intricate patterns that seem to be consistent across individuals. We then use a novel generative model to create a detailed semantic atlas. Our results suggest that most areas within the semantic system represent information about specific semantic domains, or groups of related concepts, and our atlas shows which domains are represented in each area. This study demonstrates that data-driven methods—commonplace in studies of human neuroanatomy and functional connectivity—provide a powerful and efficient means for mapping functional representations in the brain.

Lectuur op zaterdag: drie maal seks, geheime teletekstpagina en genetische moordenaars

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: hoe maak je een academisch artikel minder saai? Check: