Hoe erfelijk is creativiteit?

Via BPS-Digest ontdekte ik deze nieuwe studie over de erfelijkheid van creativiteit. Concreet keek men bij 1800 Nederlandse tweelingen hoeveel kans er was dat als 1 van de tweeling een creatief beroep had, de andere ook een creatieve job had. Door eeneiige en tweeeiige tweelingen te vergelijken kan men zo een vermoedelijk aandeel van genetische aanleg inschatten. Wat blijkt? De kans bij een monozygote tweeling is .68 (1 zou identiek zijn), bij niet-identieke tweelingen is dat slechts .4. Dus dit doet vermoeden dat er wel degelijk een belangrijk genetisch aandeel zou zijn.

BPS-Digest zet er nog een paar andere onderzoeken naast:

Nu, ik was eerst verbaasd, omdat ik me van dit onderzoek dat van alle onderwerpen op school kunst het minst erfelijk was. Maar dit lijkt te kloppen, in die zin dat als men naar effectieve creativiteit kijkt, de overeenkomst bij identieke tweeling opeens slechts .26 wordt volgens dit onderzoek.

Hoe kan dit verklaard worden? Deels omdat veel oudere onderzoeken vooral zelfrapportage gebruiken, wat echter niet het geval is bij het nieuwe onderzoek over creatieve jobs. Maar BPS-Digest suggereert iets dat ik wel kan volgen als verklaring: het is vooral de persoonlijkheid die erfelijk is, waarbij je bijvoorbeeld meer open staat voor nieuwe indrukken, niet zozeer of je er ook goed in bent.

Lectuur op zaterdag: 2 x google, 2 x manifesten en te veel testen (en meer)

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: we begonnen met Google en eindigen met Google. De zoekgigant lanceerde ook Toontastic een story telling app voor kinderen.

Lectuur op zaterdag: schermtijd, prikkels, Biesta en Cheers/Frasier (en meer)

De weekendbijlage bij deze blog:

Daarbij aansluitend en ten slotte: algoritmes bepalen je leven:

Lectuur op… maandag? De waarheid, wetenschap en streaming (nee, niet dat soort streaming)

Een nieuw jaar, maar omdat:

  1. ik al 2 zaterdagen geen weekendbijlage deed,
  2. er daardoor echt veel tabs openstonden waardoor mijn computer met geen stokken meer vooruit te branden was en
  3. het vandaag toch nog een beetje weekend is:

de weekendbijlage bij deze blog op maandag:

Tot slot: de vijf ergste computervirussen ooit:

Julia Shaw over ons geheugen, hoe het te hacken en te manipuleren

Of in het kort:

HOW TO BOOST YOUR MEMORY


Make a big memory trace

Try to think of what it feels like to be there, what it looks like to be there, what it smells like to be there. What are you feeling right now? Get a multisensory experience that you can put down in the brain that’s as large as possible.

Write things down

Realise how fallible memory is, and that you’re going to overestimate remembering things in the future, and make notes as quickly as possible and without anyone else, so your memories haven’t been corrupted by other people’s stories.

Make it weird

Try to make associations between things that aren’t normal. Make the memory weird and exceptional. Your memory is better at remembering exceptional things because you’re engaging with the information for longer.

En ook:

Be cautious
If it is important to specifically remember something, think about where did this come from?
Be curious
Other people get things wrong about their memories, so ask them where they came from.
Be kind
Just because someone says something that isn’t true, doesn’t mean they’re lying. They could simply have a false memory.

Lectuur op zaterdag: een nieuw Stonehenge, triest x2 en Conan goes VR (en meer)

De weekendbijlage bij deze blog:

Ten slotte, grappig en leerrijk: Conan bezoekt het VR-labo van YouTube:

Lectuur op zaterdag: de school is geen winkel en ABBA op tournee (en meer)

De weekendbijlage bij deze blog:

De onderwijspedagoog wijst er nadrukkelijk op dat de school daarom dan ook niet als winkel moet worden begrepen.  “Wij moeten ons er van bewust zijn dat de school geen winkel is. Een winkel is een plek waar je binnenloopt en zegt: ‘ik wil dit en dit.’ Wat er in een winkel nooit gebeurd als je binnenloopt en je zegt ‘ik wil een TV kopen’ dat de verkoper zegt: ‘heb je wel een TV nodig, zou je niet veel beter naar een concert gaan of een museumjaarkaart kopen?’ Kortom, als we de school als een winkel gaan gebruiken dan is het enige nog wat wij kunnen doen de verlangens van de leerlingen en studenten accepteren.”

Ten slotte: publicatiedruk bij onderzoekers kan heel groot zijn. Maar deze promovendus behaalde wellicht het allergrootste. Vergeet Nature, Science, The Lancet,…

Brein training kan… je geheugen schaden

We hebben al vaker beschreven hoe er weinig evidentie is voor de meerwaarde van brein training. Lees hier nog even de open brief van een hele groep wetenschappers hierover. Je traint wat het spel doet, maar het heeft geen effect op andere zaken.

Dat laatste is mogelijk fout. Er is misschien wel een effect op het geheugen; namelijk een negatief effect. Bij een onderzoek bij 86 deelnemers bleek dat zowel de controlegroep als de testgroep waarin ze verdeeld werden na 3 weken oefenen beter werden qua werkgeheugen. Dit is al slecht nieuwe voor brein training, want de controlegroep werden evenveel beter en onderging geen training. Maar nog opvallender: de herkenningsoefeningen die de deelnemers als pre- en posttest deden, toonden dat dit bij de controlegroep gelijk bleef, maar dat de resultaten bij de groep die 3 weken brein training hadden gedaan slechter werden.

Een mogelijke verklaring is dat de brain training group eerder andere technieken begon te hanteren om dingen te memoriseren, meer oppervlakkige methodes. Een mogelijke kritiek op het onderzoek die BPS Digest noteert is dat de testgroep veel intensiever aan de slag moest, en het dus kan zijn dat deze groep meer moe was. Maar hier is echter weinig evidentie voor, bijvoorbeeld het aantal dropouts was niet groter dan bij de controlegroep.

Het onderzoek is relatief klein, maar zeer interessant om te repliceren…

Abstract van het onderzoek:

There is a great deal of debate concerning the benefits of working memory (WM) training and whether that training can transfer to other tasks. Although a consistent finding is that WM training programs elicit a short-term near-transfer effect (i.e., improvement in WM skills), results are inconsistent when considering persistence of such improvement and far transfer effects. In this study, we compared three groups of participants: a group that received WM training, a group that received training on how to use a mental imagery memory strategy, and a control group that received no training. Although the WM training group improved on the trained task, their posttraining performance on nontrained WM tasks did not differ from that of the other two groups. In addition, although the imagery training group’s performance on a recognition memory task increased after training, the WM training group’s performance on the task decreased after training. Participants’ descriptions of the strategies they used to remember the studied items indicated that WM training may lead people to adopt memory strategies that are less effective for other types of memory tasks. These results indicate that WM training may have unintended consequences for other types of memory performance.

Lectuur op zaterdag: misleidende grafieken & kunstwerken, algoritmes en meer

Vandaag in je schoentje, de weekendbijlage bij deze blog: