We voelen ons beter samen dan alleen (onderzoek)

Je terugtrekken in eenzaamheid om je vrij te voelen? Voor de mensen die Reizen Waes bekeken of het boek Into the Wild lazen, zullen nu aan een bus ergens in the middle of nowhere denken. Maar is dat wel zo een goed idee. Voel je je beter als je alleen of ten minste een individu bent of net als je het gevoel hebt om ergens bij te horen.

Via verschillende onderzoeken onderzochten Katharine Greenaway dit gegeven, onder andere:

  • Als ze 129 Amerikaanse kiezers bevraagden na de overwinning van Obama, bleken zowel de bevraagde winnende democraten als de verliezende republikeinen zich beter te voelen dat respondenten die niet tot een kamp behoren.
  • In een tweede studie werden 62000 mensen in 42 landen bevraagd naar hoe verwant ze zich voelden met hun gemeenschap, hun nationaliteit, hun mens-zijn. Waar ze zich ook als groep mee identificeerden, het ging gepaard met een groter gevoel van zelfcontrole en zich beter in hun vel voelen.
  • In een derde onderzoek werd via een experiment met 300 deelnemers twee groepen gevormd waarbij een groep gemanipuleerd werd tot het meer behoren tot een groep. U raadt het effect ondertussen al?

De onderzoekers besluiten dat individualisme een relatief recent fenomeen is, waarbij de mens in se een sociaal dier is. En vrijheid? Vrijheid vindt je wellicht best tussen de mensen.

Het doet me wel nadenken over bewegingen van individualisering en personalisering in onderwijs en het mogelijk effect op welbevinden bij leerlingen.

Abstract van het onderzoek:

There is growing recognition that identification with social groups can protect and enhance health and well-being, thereby constituting a kind of “social cure.” The present research explores the role of control as a novel mediator of the relationship between shared group identity and well-being. Five studies provide evidence for this process. Group identification predicted significantly greater perceived personal control across 47 countries (Study 1), and in groups that had experienced success and failure (Study 2). The relationship was observed longitudinally (Study 3) and experimentally (Study 4). Manipulated group identification also buffered a loss of personal control (Study 5). Across the studies, perceived personal control mediated social cure effects in political, academic, community, and national groups. The findings reveal that the personal benefits of social groups come not only from their ability to make people feel good, but also from their ability to make people feel capable and in control of their lives.

OESO-grafiek: hoeveel méér loon betekent een diploma hoger onderwijs

 

Terwijl er meer en meer vragen komen of er niet te veel mensen  (proberen) verder (te) studeren, toont deze OESO-grafiek het looneffect van een diploma hoger onderwijs:
(opvallende plaats voor België trouwens!)

OESO-focusrapport: hoe verandert de talentenpoel wereldwijd de komende jaren?

Een nieuw focus-rapport kijkt naar wie wat waar verder studeert wereldwijd en dan zie je opeens enkele opvallende trends:

  • The number of tertiary educated young people (25-34 years old) in OECD and G20 countries has grown by nearly 45% in the past decade and is expected to keep growing until 2030.
  • If current trends continue, the contribution of OECD countries to the global talent pool will keep shrinking through 2030.
  • China and India are expected to supply more than 60% of the G20 workforce with a qualification in science, technology, engineering and mathematics by 2030.

Er komt een mogelijke ongelijke strijd aan…

Poel

De conclusie?

The global talent pool has never been larger – and will continue to expand, with rapidly growing G20 nations likely to lead the way. Higher levels of education are still strongly linked to higher employment rates and larger earnings premiums, giving individuals strong incentives to pursue more education. In OECD countries, humanities, social science and education graduates dominate the global talent pool, although other G20 countries have a more balanced distribution of fields of study with a greater share of STEM graduates. Making higher education more responsive to the labour market demand in terms of skills, qualifications and fields of study would allow the growing number of tertiary educated people to be adequately absorbed by the labour market.