Nieuw rapport: “De jongens tegen de meisjes”

Via Jelle Jolles ontdekt ik dit nieuw rapport waarin de resultaten staan van een verkenning naar de oorzaken van het verschil in studiesucces tussen jongens en meisjes in het mbo, hbo en wo.

Lees even mee waarbij ik de volgens mij meest cruciale zin zelf in bold zette:

In het onderzoek is aandacht besteed aan verschillende factoren die genderverschillen in studiesucces zouden kunnen verklaren, zoals verschillen in hersenfuncties en hersenontwikkeling en type leeromgeving.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren:

  • Jongeren in het mbo, hbo en wo hebben vaardigheden en competenties nodig die ze nog niet altijd hebben ontwikkeld. Deze vaardigheden en competenties – zoals motivatie, keuzegedrag, planning en prioritering – bepalen in belangrijke mate het studiesucces.
  • Bij de ontwikkeling van deze vaardigheden lopen jongens gemiddeld genomen achter op meisjes. De gevonden verschillen hangen samen met verschillen in de rijping van de hersenen. Daarnaast speelt de sociale omgeving een rol in de ontwikkeling.
  • Onderwijs gericht op het aanleren van moderne vaardigheden als bijvoorbeeld communiceren en samenwerken, stimuleert de ontwikkeling van vaardigheden die van groot belang zijn om goed te functioneren op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw.
  • Onderwijs gericht op het aanleren van moderne vaardigheden heeft gemiddeld genomen een gunstiger effect op het studiesucces van meisjes dan jongens. De verschillen binnen de groep meisjes en binnen de groep jongens zijn echter groter dan de verschillen tussen jongens en meisjes.
  • Hoewel meisjes het beter doen in het onderwijs, vertaalt dit zich niet naar een betere positie op de arbeidsmarkt.

Aanleiding voor het onderzoek zijn eerdere bevindingen waaruit blijkt dat zowel jongens als meisjes het beter doen in het onderwijs. Met meisjes gaat het ten opzichte van jongens nog beter. Op de basisschool scoren jongens iets hoger op de eindtoets. Maar uiteindelijk halen meisjes gemiddeld een hoger opleidingsniveau. Ook halen meisjes gemiddeld vaker een diploma. Verder wisselen ze minder vaak van opleiding en studeren ze sneller af.

Download hier het rapport.

Weer wat bijgeleerd: de wet van Parkinson

Vorige week zag ik een lezing van Hans Crampe en hij had het over de wet van Parkinson. Even opgezocht en het is een beetje pijnlijk herkenbaar:

De wet van Parkinson stelt dat het werk (van een taak) uitdijt naar de beschikbare tijd (om een taak te realiseren). “Work expands to fill the time available for its completion.”

Cyril Northcote Parkinson formuleerde deze op waarneming gebaseerde wet in zijn boek Parkinson’s Law: The Pursuit of Progress (London, John Murray, 1958). Parkinson stelde vast dat de omvang van het Britse imperium afnam terwijl het ambtelijk apparaat van het Britse imperium in omvang toenam. De oorzaak hiervan was volgens Parkinson tweeledig:

  • Een manager wil, in plaats van meer rivalen, meer ondergeschikten.
  • Een manager creëert werk (ze houden elkaar bezig).

Parkinson nam waar dat het aantal mensen in een bureaucratie, onafhankelijk van het werkaanbod, met 5-7% per jaar toeneemt zonder dat hiervoor een logische verklaring te vinden was.

De wet van Parkinson is in algemene bewoordingen als volgt te formuleren: de vraag naar iets zal zich altijd aanpassen aan de maximale beschikbaarheid ervan. (bron Wikipedia)

Crampe legde ook de link met maximumtijd voor vergaderingen…

Deze presentatie van Polle zou elk bedrijf en instelling moeten bekijken

Het is lang geleden dat ik iets over marketing plaatste, maar toen ik deze slides van Polle de Maagt bekeek, dacht ik maar 1 ding: Ja! (ok, en ik dacht ook nog aan alle rotervaringen met klantendiensten van de voorbije jaren, gelukkig afgewisseld met enkele prima ervaringen).

Zorgt passie dat je voor een project gaat (of is het omgekeerd)

Je bent gepassioneerd door een onderwerp, je leeft er als het ware voor en daarom is het maar normaal dat je dag en nacht werkt aan dat project. Klinkt niet onlogisch, maar volgens een nieuw onderzoek nieuw onderzoek door Michael Gielnik en collega’s zou het verhaal ook wel eens net omgekeerd kunnen zijn. Ondernemers zouden dan gepassioneerd worden net omdat ze er de hele tijd mee bezig zijn.

Hiervoor volgden de onderzoekers in een eerste studie 54 Duitse ondernemers tijdens de weken voor de lancering van hun projecten vergeleken de passie met het aantal uren werk dat verzet werd.

In een tweede studie werkte men met 136 studenten die een business idee moesten ontwikkelen waarbij 1 groep te horen kreeg dat het zeer belangrijk was, de andere groep dat het slechts een pilot was zonder veel waarde. Bij de eerste groep werd gekeken of de passie voor het onderwerp voor of na het uurtje werken aan het project groter was en surprise, surprise, dat was zo.

Het is een interessant onderzoek, maar tegelijk kan je er toch wel wat bedenkingen bij maken. Als iemand zeer intensief bezig is, dan lijkt het niet onlogisch dat je er gebiologeerd kan door raken. Maar volgens mij gaat het dan niet over een kip- of ei-verhaal of de passie er eerder was dan het werken. Wellicht kunnen beide een vertrekpunt zijn waarbij ze elkaar kunnen versterken.

Abstract van de studie:

Most theoretical frameworks in entrepreneurship emphasize that entrepreneurial passion drives entrepreneurial effort. We hypothesize that the reverse effect is also true, and investigate changes in passion as an outcome of effort. Based on theories of self-regulation and self-perception, we hypothesize that making new venture progress and free choice are two factors that help to explain why and under which conditions entrepreneurial effort affects entrepreneurial passion. We undertook two studies to investigate our hypotheses. First, we conducted a weekly field study with 54 entrepreneurs who reported entrepreneurial effort and passion over 8 weeks (341 observations). The results showed that entrepreneurial effort predicted changes in entrepreneurial passion. Second, we conducted an experiment (n = 136) to investigate the effect of effort on passion and the underlying psychological processes in a laboratory setting. The results revealed that new venture progress mediated the effect of entrepreneurial effort on passion, and that free choice moderated the mediated effect. Overall, our findings provide a new theoretical perspective on the relationship between entrepreneurial effort and passion.