PISA in Focus: welke carrière zien jongeren voor zichzelf in wetenschappen?

Er is een nieuwe PISA in Focus met een, ehm, focus op de vraag welke carrière zien jongeren voor zichzelf in wetenschappen?

Wat valt op? Rollenpatronen in denken over toekomstige jobs zijn hardnekkig en vakken in STEM zijn niet zo populair!

  • On average across OECD countries, almost one in four students – whether boy or girl – expects to work in an occupation that requires further science training beyond compulsory education.
  • Boys are more than twice as likely as girls to expect to work as engineers, scientists or architects; and 4.8% of boys, but only 0.4% of girls, expect to work as ICT professionals, on average across OECD countries.
  • Girls are almost three times more likely than boys to expect to work as doctors, veterinarians, nurses or other health professionals.

Kortom in zowat alle landen zijn dokters van Venus, ingenieurs van Mars:

pisa-mars-en-venus

Maar hoe komt dit en wat kunnen we er volgens de OESO aan doen?

Influenced by their family and by popular culture, girls often think of scientists as men in lab coats, see computer science as a “masculine” field, and think that success in science is due to brilliance – which they often find difficult to attribute to themselves – rather than to hard work. Such stereotypes may have some truth to them, but they often discourage young women who are capable and interested in science from envisaging a number of careers in science, technology or engineering.

Schools can counter these stereotypes, and help students cultivate a more inclusive view of science, through better career information. Students should have access to information that is accurate, credible and avoids unrealistic or exaggerated portrayals of career options. Employers and educators in perceived “masculine” or “feminine” fields can also help eliminate existing stereotypes, such as by promoting awareness that computer sciences (“masculine” and “nerdy”) help solve health problems (“feminine” and “caring”), or by reaching out and establishing direct contact with students and schools. And teachers can play an important role in cultivating boys’ and girls’ interests in a diverse range of science topics.

Monitorless, de visie van Samsung op AR en VR

Lees meer over deze visie op AR- en VR-brillen van Samsung hier en lees waarom hun visie meer succes zou kunnen hebben dan Google met hun Google Glass. Aan de andere kant, het blijft een groot, extra ding op je neus?

2 video’s: het geheim achter creativiteit

Deze korte video die ik vond via The Learning Scientists toont kort wat creativiteit is en tackelt ook enkele mythes.

Heb je nog meer tijd, bekijk dan deze TED-talk over hoe je jezelf meer creatief kan maken.

Heb je nog meer input nodig en meer tijd, check de andere bronnen die The Learning Scientists hier verzamelden.

Hoe je goede voornemens bewaren in 59 seconden en 10 tips

Richard Wiseman heeft enkele tips om te slagen in je goede voornemens? Eerst in deze video:

En vervolgens met deze tips:

1) Make only one resolution, your chances of success are greater when you channel energy into changing just one aspect of your behaviour.

2) Don’t wait until New Year’s Eve to think about your resolution and instead take some time out a few days before and reflect upon what you really want to achieve.

3) Avoid previous resolutions; deciding to re-visit a past resolution sets you up for frustration and disappointment.

4) Don’t run with the crowd and go with the usual resolutions.  Instead think about what you really want out of life.

5) Break your goal into a series of steps, focusing on creating sub-goals that are concrete, measurable, and time-based.

6) Tell your friends and family about your goals, thus increasing the fear of failure and eliciting support.

7) Regularly remind yourself of the benefits associated with achieving your goals by creating a checklist of how life would be better once you obtain your aim.

8) Give yourself a small reward whenever you achieve a sub-goal, thus maintaining motivation and a sense of progress.

9) Make your plans and progress concrete by keeping a handwritten journal, completing a computer spreadsheet or covering a notice board with graphs or pictures.

10) Expect to revert to your old habits from time to time. Treat any failure as a temporary set-back rather than a reason to give up altogether.

Digitale onderwijstermen? Wie kent die?

PEW publiceerde een interessant rapport over hoe goed digitale onderwijstermen gekend zijn in de VS. En dan zie je dat de Khan academie bij 9% van de volwassen Amerikanen echt gekend is, maar MOOC’s maar bij 5%.

Dit is enerzijds veel, er zouden wellicht merken geld geven voor een naambekendheid van 9%, maar tegelijk zie je hier ook een fundamenteel probleem voor bijvoorbeeld de ooit gehoopte democratiserende werking van MOOC’s. Als slechts een klein deeltje van de bevolking dit fenomeen kent, dan is het niet verwonderlijk dat er sprake is van een Mattheuseffect bij MOOC-gebruikers. En dat blijkt ook uit het rapport:

Persbericht Ambrassade: De drempel naar arbeidsmarkt is voor jongeren te hoog

Een nieuw onderzoek van de Ambrassade met belangrijke inzichten voor onderwijs en arbeidsmarkt, ik neem de perstekst hier over:

16% van de Vlaamse jongeren is werkloos, 30% heeft een tijdelijk contract (*). Toch staat een kwaliteitsvolle job ergens bovenaan de lijst waar jongeren van dromen. De weg van de schoolbanken naar een droomjob is geplaveid met goede bedoelingen. Maar onderweg vinden jongeren vooral onwetendheid, tijdelijke contracten en werkloosheid. Een kwalitatief belevingsonderzoek van De Ambrassade – de ondersteuningsorganisatie van de jeugdsector, jeugdinformatie en de Vlaamse Jeugdraad – geeft jongeren tussen de 18 en de 30 jaar het woord over hun weg naar werk. Wat zijn volgens hen nu net de grootste problemen? Hoe ervaren ze de huidige maatregelen? En waar zien zij oplossingen?

De stem van jongeren  is vaak opvallend afwezig in de debatten over werk. Met dit belevingsonderzoek wil De Ambrassade de stem van jongeren  luider laten klinken en het beleid ten goede veranderen. Want alle goede bedoelingen en initiatieven over jongeren & werk ten spijt vinden de jongeren uit het onderzoek ‘Op weg naar werk’ dat het beter kan. Scholen, werkgevers & beleidsmakers doen vandaag hun best om via allerlei initiatieven de cijfers van de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Maar waarom wordt de stem van jongeren in dit hele debat zo weinig gehoord? En aan welke eisen moet die job voldoen zodat het ook een kwaliteitsvolle job is? Het onderzoeksrapport biedt een aantal aanbevelingen van jongeren voor o.a. het onderwijs, werkgevers en beleidsmakers.

Het onderwijs

Het onderwijs moet jongeren voorbereiden op de toekomst en dus ook op de arbeidsmarkt. Wat zijn je talenten? Wat doe je graag? Wat zijn je rechten en plichten als werkzoekende? Hoe gaat het er in de praktijk aan toe? De jongeren uit het belevingsonderzoek zien nog heel wat kansen binnen het secundair en hoger onderwijs voor een betere voorbereiding tot die arbeidsmarkt. Praktijkstages voor alle studierichtingen is een vaak gehoorde aanbeveling. “Als ik mijn stage in het eerste jaar al had gehad, dan had ik waarschijnlijk daarna een andere richting gekozen”, zegt Lena (24, werkzoekend).

Centra voor Leerlingen begeleiding (CLB’s) zijn een belangrijke partner zijn voor jongeren, vindt De Ambrassade. Maar hun reputatie bleek bij de jongeren uit het onderzoek niet al te best, waardoor de drempel te hoog blijkt. “Het CLB is altijd daar als er miserie is”, vertelt Katja (24, werkend).

Individuele ondersteuning? Moeilijk te vinden …

Ook de VDAB krijgt van de jongeren uit het belevingsonderzoek een slecht rapport. Ondanks de inspanningen van de laatste jaren vanuit VDAB om meer op maat van jongeren te werken, gaven jongeren in het onderzoek aan dat ze een te grote kloof ervaren. Er is de komende jaren dus nog werk aan de winkel om bruggen te slaan naar jongeren. Jongeren uit het belevingsonderzoek vinden het verschil tussen begeleiding en controle bijvoorbeeld niet duidelijk. “Bij de VDAB heb je toch nog altijd het gevoel dat die je ook een beetje gaan controleren. Dus daarom durf ik ook niet echt te communiceren met de VDAB”, zegt Inne (28, werkzoekend).

In het onderzoek kan je lezen dat jongeren net naar ondersteuning zoeken bij het zoeken naar werk. Bij de VDAB is de ondersteuning te algemeen: ze houdt onvoldoende rekening met hun persoonlijke situatie. Bovendien vinden midden- en hooggeschoolde jongeren die ook in grote getalen in de jongerenwerkloosheidscijfers opduiken hier op hun honger zitten. “Ik ben een keer uitgenodigd bij de VDAB om samen naar mijn CV te kijken”, vertelt Katja (24, werkend). “Na 2 minuten zeiden ze dat mijn CV in orde was en dat ik mocht gaan. Echt belachelijk. Ze hebben me ook geen tips gegeven over hoe ik het beter kon maken.”

Inefficiënte zoekstrategieën

Inefficiënte zoekstrategieën naar een kwaliteitsvolle job blijken schering en inslag. Net omdat jongeren hier op school weinig of niet op worden voorbereid, maar ook omdat ze hier door VDAB, private partners of OCMW worden in gestimuleerd. “Ik moest van het OCMW 5 sollicitaties per week doen. Aangezien er niet zoveel jobs beschikbaar zijn in het sociaal veld moest ik van het OCMW solliciteren voor eender welke functie”, zegt Ardem (25, werkzoekend).

Jongeren die deelnamen aan het belevingsonderzoek bleken vaak ronduit slecht geïnformeerd. “Ik wist niet dat je na je opleiding moest inschrijven bij de VDAB om recht te kunnen krijgen op een uitwerking. Bedankt voor de tip!” Saïd (25, werkzoekend) kwam tijdens het onderzoek te weten dat hij dit zelf in orde moest brengen. Helaas is dit geen fragmentarisch voorbeeld, maar een pijnlijke illustratie van hoe jongeren afhankelijk zijn van hun omgeving & de informatie die ze toevallig krijgen aangereikt.

De weg naar een beter beleid: jongeren willen een kwaliteitsvolle job

Jobhoppen wordt wel vaker met jongeren geassocieerd. In de realiteit zoekt de meerderheid van de jongeren naar stabiliteit en dus ook naar een vaste job waar ze voldoening uit halen. Helaas worden ze vaak gedwongen in een parttime job of een tijdelijk contract. Jongeren willen  dat alle jobs aan een aantal minimumeisen voldoen op het vlak van werkzekerheid, verloning, veiligheid, inspraak. Jongeren vragen dus om kwaliteitsvolle jobs. De komende jaren zet De Ambrassade in op een nieuw project waarbij ze focussen op wat jongeren beschouwen als een kwaliteitsvolle loopbaan i.s.m. werkgeversfederaties, VDAB, de Vlaamse Jeugdraad, jeugdwerkpartners en jongeren zelf.

In het belevingsonderzoek van De Ambrassade lezen we aanbevelingen van jongeren over hoe het beter kan. “Deze aanbevelingen vormen de basis voor een reflectie met actoren uit het onderwijs, werkgevers, beleidsmakers en allerlei spelers die zich inzetten voor jongeren en hun zoektocht naar werk. Dit gaan we samen met de jongeren van de Vlaamse Jeugdraad omvormen tot beleidsaanbevelingen waar beleidsmakers écht mee aan de slag kunnen”, aldus Sara De Potter, beleidsmedewerker werk bij De Ambrassade. “Vlaamse beleidsmakers tonen vandaag al hun goede intenties om zaken ten voordele van jongeren & werk te hervormen. Maar wat jongeren willen of nood aan hebben? Die stem horen we te weinig. Het belevingsonderzoek moet een deel van die stem zijn. Bovendien is het onthutsend dat jongeren niet op de hoogte zijn van hun basisrechten en -plichten. Als samenleving moeten we hier iets aan doen.”
KADERTEKST

(*) Aan de start van het artikel worden 2 cijfers gebruikt. Hierbij de bron van deze cijfers: 16% van de Vlaamse jongeren is werkloos, 30% heeft geen vaste job. Deze cijfers gaan over jongeren tot en met 25 jaar. De cijfers komen van …

  • 30% van de jongeren die in 2012 de werkzoekendenstatistieken verlieten, kwam terecht in werk dat minder dan zes maanden duurde (VDAB, 2013).
  • De jeugdwerkloosheidsgraad bedraagt in december 2013 er volgens VDAB 17,29%. In het Brussels Gewest bedroeg de jeugdwerkloosheid in december 2013 29,4% volgens Actiris.

Meer cijfers over jongeren & werk vind je in  het persdossier.

Dit belevingsonderzoek werd uitgevoerd in opdracht van De Ambrassade, de ondersteuningsorganisatie van de jeugdsector, jeugdinformatie en de Vlaamse Jeugdraad. Er werd gekozen voor een participatief kwalitatief belevingsonderzoek:

Participatief: het onderzoek werd van A tot Z samen met een groep geëngageerde jongeren uitgedacht en uitgevoerd. Na een intensieve training door een onderzoekster werden de interviews ook door jongeren afgenomen.

Kwalitatief:  in totaal werden 33 jongeren geïnterviewd. De groep geïnterviewde jongeren bestaat uit zeer diverse profielen. Ze werden gekozen op basis van de fase van het traject waarin ze zich bevinden, hun opleidingsniveau, leeftijd, land van herkomst en geslacht. Samen vormen zij een representatieve groep Vlaamse jongeren.

Belevingsonderzoek: het onderzoek peilt specifiek naar hoe jongeren de transitie van  opleiding naar kwaliteitsvol werk beleven. We stellen hen ook de vraag hoe heter kan.

Meer informatie over het onderzoek zelf vind je in het minirapport of in het groot onderzoeksrapport.