Het belang van schrijven in een digitale tijd (presentatie)

8 04 2014
Vergelijkende studie rond mismatch tussen wat jongeren studeren en jobaanbiedingen in Europa

31 03 2014

Via @LucSels dit artikel gevonden waarin de mismatch in onze regio’s vergeleken wordt met onze omringende landen (voor meer check hier.) Wat is mismatch? De auteurs omschrijven mismatch als ‘het gevraagde opleidingsniveau op de arbeidsmarkt niet in overeenstemming is met het aangeboden opleidingsniveau.’

Uit de conclusie:

Portugal, Italië en Griekenland kenden de beste ‘match’ tussen het opleidingsprofiel van vraag en aanbod. De hoge tot zeer hoge werkloosheidsgraad in deze landen maakt echter duidelijk dat dit evenwicht niet noodzakelijk de weerspiegeling is van een goed functionerende arbeidsmarkt. Op basis van de nieuwe aanwervingen bekwam Nederland de beste match (of de laagste opleidingsmismatch), met een index die erg dicht aansluit bij een evenwichtssituatie.

Het Brussels Gewest eindigde bij de twee varianten met de hoogste opleidingsmismatch van de beschouwde regio’s en landen. Deze plaats is te verklaren doordat de arbeidsvraag in Brussel zich zeer sterk richt op hooggeschoolde profielen, terwijl het aanbod voor bijna de helft uit laaggeschoolde werklozen bestaat. Bovendien loopt de Brusselse werkloosheidsgraad erg hoog op, zodat dit gewest geconfronteerd wordt met zowel een hoge kwalita- tieve als kwantitatieve mismatch.

Het Vlaams Gewest neemt plaats rond het EU15- gemiddelde. De opleidingsmismatch in Vlaanderen is hiermee lager dan het Belgische gemiddelde, maar wel hoger dan in heel wat omliggende landen. Deze opleidingsmismatch gaat in Vlaanderen gepaard met een relatief lage werkloosheidsgraad en een krappe arbeidsmarkt. De officiële arbeidsreserve is dus eerder beperkt in Vlaanderen, maar gegeven de relatief grote opleidingsmismatch ook moeilijk toe te leiden naar de beschikbare jobs. Dit stelt Vlaanderen voor de uitdaging om in een krappe arbeidsmarkt de matching tussen vraag en aanbod verder te optimaliseren.

Een faire baas is goed voor het bedrijf en de werknemers, maar loopt meer risico op burnout

25 03 2014

Een nieuwe studie toont dat gericht monitoren van hoe fair beslissingen in een bedrijf of organisatie zijn voor de werknemers een positief effect kan hebben op werknemers én productiviteit. Klinkt niet slecht. Zeker, maar het komt wel met een prijs. Dit proberen te doen kan de leidinggevende zwaar uitputten, ook mentaal.

Dit concluderen de onderzoekers na het 2 maal daags monitoren van 82 leidinggevenden gedurende enkele weken. Wat blijkt, de dag na een focus op faire beslissingen, bleek de kans groot dat de leidinggevende vermoeid was en daardoor meer fouten maakte en korter van stof was.

Volgens een van de onderzoekers, Johnson, is fair proberen zijn zo mentaal vermoeiend omdat persoonlijke voorkeuren moeten onderdrukt worden, je consistent over tijd moet blijven en voor alle werknemers en dat je hierbij ook de zorgen van de medewerkers moet aanhoren. Die werknemers zijn namelijk niet noodzakelijk overtuigd dat je wel een faire beslissing neemt en kunnen dit laten merken. Dit zorgt voor onzekerheid en stress bij de leidinggevende

De onderzoekers concluderen dat werkgevers er moeten over waken situaties te creëren waarin ze dergelijke stress en mentale vermoeidheid aan kunnen. Denk dan aan genoeg slapen, korte mentale breaks nemen overdag, een gezond dieet en je werk echt achter je laten eenmaal weg van het werk.

Abstract van het onderzoek:

The justice literature has paid considerable attention to the beneficial effects of fair behaviors for recipients of such behaviors. It is possible, however, that exhibiting fair behaviors may come at a cost for actors. In this article, we integrate ego depletion theory with organizational justice research in order to examine the consequences of justice behaviors for actors. We used an experience-sampling method in a sample of managerial employees to examine the relations of performing procedural justice and interpersonal justice behaviors with subsequent changes in actors’ regulatory resources. Our results indicate that procedural justice behaviors are draining, whereas interpersonal justice behaviors are replenishing for actors. Depletion, in turn, adversely affected the performance of citizenship behavior, and depletion mediated relations of justice behavior with citizenship. Furthermore, 2 traits that impact self-regulatory skills—extraversion and neuroticism—moderated the replenishing effects of engaging in interpersonal justice behaviors. We conclude by discussing implications and avenues for future research.

 

Presentatie: Sociale media in zorg en begeleiding (Davy Nijs)

23 03 2014
Wat als je collega’s je stemming kunnen zien aan de lichten in je kantoor? (video)

20 03 2014

Nee, het is geen ‘Wat als…’ video, maar een project van Philips waarbij via sensoren je stemming gemeten wordt en het licht daarop aangepast wordt qua kleur.

Enerzijds denk je: handig voor in de klas, al snel daarna denk je: is dit geen brug te ver qua bijvoorbeeld privacy? Onze gedachten en gevoelens als niet in te nemen grens?

Presentatie: Twitter als een globale PLN (personal learning network)

20 03 2014
Handig overzicht over netiquette op sociale media voor bedrijven en diensten

17 03 2014
Documentaire over jongeren en generaties: ‘Vroeger was het beter’

15 03 2014

Deze documentaire van 12 minuten werd gemaakt als afstudeerproject van Janna Heyerick en sommige van de hoofdrolspelers ken ik. Prof. Frederik Anseel, iemand met erge wallen onder zijn ogen die verdacht veel lijkt op mij en mijn kat. Daarnaast een heleboel jongeren (én ouderen) en vooral veel nuance!

PEW-rapport: wat te verwachten op technologisch vlak tegen 2025

12 03 2014

PEW publiceerde net een nieuw rapport waarbij ze een reeks van experts bevroegen over hoe de wereld gaat veranderen tegen 2025 door en met technologie. Lees heel het rapport hier.

Wat zijn de zaken waar de meeste experts het over eens zijn?

  • A global, immersive, invisible, ambient networked computing environment built through the continued proliferation of smart sensors, cameras, software, databases, and massive data centers in a world-spanning information fabric known as the Internet of Things.
  • “Augmented reality” enhancements to the real-world input that people perceive through the use of portable/wearable/implantable technologies.
  • Disruption of business models established in the 20th century (most notably impacting finance, entertainment, publishers of all sorts, and education).
  • Tagging, databasing, and intelligent analytical mapping of the physical and social realms.

In feite gaat het over méér internet maar minder zichtbaar. De sfeer van het rapport is eerder gematigd positief, alhoewel men ook duidelijke gevaren ziet.

Dit zijn de hoopvolle stellingen:

1) Information sharing over the Internet will be so effortlessly interwoven into daily life that it will become invisible, flowing like electricity, often through machine intermediaries.

2) The spread of the Internet will enhance global connectivity that fosters more planetary relationships and less ignorance.

3) The Internet of Things, artificial intelligence, and big data will make people more aware of their world and their own behavior.

4) Augmented reality and wearable devices will be implemented to monitor and give quick feedback on daily life, especially tied to personal health.

5) Political awareness and action will be facilitated and more peaceful changeand public uprisings like the Arab Spring will emerge.

6) The spread of the ‘Ubernet’ will diminish the meaning of borders, and new ‘nations’ of those with shared interests may emerge and exist beyond the capacity of current nation-states to control.

7) The Internet will become ‘the Internets’ as access, systems, and principles are renegotiated.

8) An Internet-enabled revolution in education will spread more opportunities, with less money spent on real estate and teachers. (alhoewel ik niet weet of ik het hier mee eens ben, of zelfs blij mee ben…)

Minder hoopvolle stellingen (waar ik een stuk van 8 dus bij zou tellen)

9) Dangerous divides between haves and have-nots may expand, resulting in resentment and possible violence.

10) Abuses and abusers will ‘evolve and scale.’ Human nature isn’t changing; there’s laziness, bullying, stalking, stupidity, pornography, dirty tricks, crime, and those who practice them have new capacity to make life miserable for others.

11) Pressured by these changes, governments and corporations will try to assert power — and at times succeed — as they invoke security and cultural norms.

12) People will continue — sometimes grudgingly — to make tradeoffs favoring convenience and perceived immediate gains over privacy; and privacy will be something only the upscale will enjoy.

13) Humans and their current organizations may not respond quickly enough to challenges presented by complex networks.

14) Most people are not yet noticing the profound changes today’s communications networks are already bringing about; these networks will be even more disruptive in the future.

En tot slotte een advies:

15) Foresight and accurate predictions can make a difference; ‘The best way to predict the future is to invent it.’

Al deze elementen worden dan in het rapport verder uitgewerkt.

1 bureau voor alle 125 medewerkers (video)

10 03 2014

Ik vond deze video over het indrukwekkende bureau van The Barbarian Group in New York  via Brekend.nl.
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 5.612 andere volgers

%d bloggers like this: