Nieuwe toevoeging aan Google Expeditions: verken virtueel mogelijke jobs

Hoe ziet het leven er uit als piloot? Hoe ziet je werkdag er uit als je bij Google werkt? Het zijn vragen die Google Expeditions ook wil beantwoorden. Het Google-project waarmee klassen virtueel op schoolreis kunnen gaan, wordt uitgebreid volgens een nieuw bericht van de zoekmachine.

In de virtuele werelden komt aan bod wat je zoal moet studeren en kunnen, wat er leuk is aan de job en wat je allemaal moet doen.

Ondertussen wordt het project al in 6 landen uitgeprobeerd, onder andere ook al in Zweden. Scholen die willen meedoen kunnen zich via deze site nog steeds opgeven.

Google Goals: Google wil je helpen je doel te bereiken

Stel: je wil meer beginnen sporten. Prima idee, maar je kent het fenomeen wellicht: druk, druk, druk.

Google lanceerde echt net een nieuwe optie in hun Calender-optie waarbij ze je willen helpen om je doel te bereiken.

En, als je de reclame-video bekijkt zal je wellicht ook snel iets anders opvallen…

Tekenen helpt om te onthouden

In een reeks van experimenten kregen deelnemers vrij makkelijke woorden om te onthouden die ook makkelijk konden getekend worden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld ‘appel’. Voor elk woord werd hen de opdracht gegeven of het woord 40 seconden lang neer te pennen of 40 seconden lang het woord te tekenen.

Vervolgens kregen de deelnemers een compleet andere opdracht – het rangschikken van geluiden naar toonhoogte – om dan onaangekondigd een geheugenoefening te krijgen over de woorden die ze moesten schrijven of tekenen. Wat blijkt: de woorden die de mensen tekenden werden een pak beter onthouden dan de woorden de ze moesten schrijven.

Dit klinkt logisch, omdat je met het tekenen meer stilstaat bij de kenmerken van het voorwerp, maar uit volgende experimenten bleek dat tekenenen ook beter werkte dan het noteren van een omschrijving, het visualiseren van de woorden, en beter dan het kijken naar afbeeldingen van wat de woorden beschrijven. Blijkbaar zorgt tekenen nog iets meer voor diep leren. De onderzoekers pleiten wel voor extra onderzoek.

Abstract van de studie:

In 7 free-recall experiments, the benefit of creating drawings of to-be-remembered information relative to writing was examined as a mnemonic strategy. In Experiments 1 and 2, participants were presented with a list of words and were asked to either draw or write out each. Drawn words were better recalled than written. Experiments 3–5 showed that the memory boost provided by drawing could not be explained by elaborative encoding (deep level of processing, LoP), visual imagery, or picture superiority, respectively. In Experiment 6, we explored potential limitations of the drawing effect, by reducing encoding time and increasing list length. Drawing, relative to writing, still benefited memory despite these constraints. In Experiment 7, the drawing effect was significant even when encoding trial types were compared in pure lists between participants, inconsistent with a distinctiveness account. Together these experiments indicate that drawing enhances memory relative to writing, across settings, instructions, and alternate encoding strategies, both within- and between-participants, and that a deep LoP, visual imagery, or picture superiority, alone or collectively, are not sufficient to explain the observed effect. We propose that drawing improves memory by encouraging a seamless integration of semantic, visual, and motor aspects of a memory trace.

Grafiek (en interessant rapport over werk): hoogst behaalde diploma van Vlaamse 25-jarigen

Via een tweet van @WSE_Cijfers ontdekte ik deze zeer interessante grafiek:

De grafiek komt uit een veel uitgebreider rapport over de arbeidsmarkt in Vlaanderen na 2020.

In dit rapport staat ook de volgende paragraaf die gewoon door veel mensen gelezen moet worden:

Behoudens een nieuwe babyboom, biedt migratie de enige manier om onze beroepsbevolking op peil te houden of te verbreden. De lage arbeidsdeelname van personen met een vreemde herkomst, en die van de tweede generatie is daarom extra zorgwekkend en vertegenwoordigt een enorm verlies aan potentieel. Vlamingen met Belgische ouders hadden in 2013 een werkzaamheidsgraad van 71,8%, terwijl de werkzaamheidsgraad van niet-Europese migranten van de eerste generatie zich rond de 45% bevindt. Voor de tweede generatie liggen de cijfers helaas niet veel hoger.

De uitdaging voor onderwijs, arbeidsmarkt en inburgering wordt in de komende twee decennia nog groter omdat we een stevige toename verwachten van jongeren met een niet-EU-herkomst geboren in België. Anno 2013 waren er maar liefst 233.300 kinderen en jongeren met een niet-EU-herkomst (<18 jaar). Deze groep, die meer dan één derde van de totale bevolking met een niet-EU-herkomst uitmaakt, zal in de komende twee decennia de arbeidsleeftijd bereiken. We laten de vluchtelingenproblematiek dan nog buiten beschouwing.

Maar heel het rapport is een aanrader, waarbij ik je wel moet waarschuwen dat je er niet altijd even vrolijk van wordt…

Infografiek: wat is het verschil tussen games, game-based leren en gamification?

Via Jeroen Van Eeghem vond ik deze interessante infografiek hier. Handig omdat ik de drie begrippen te vaak door elkaar gebruikt hoor worden, klik op meer lezen voor de volledige versie.

Lees verder

Duidelijke grafiek: wat je studeert is wellicht de belangrijkste keuze in je leven

Vond dit bericht over deze studie en grafiek via een tweet van Dirk Van Damme, wat antwoorden Belgen als men hen vraagt wat de meest impactvolle keuze van hun leven was:

Onderwijs belangrijker dan huwelijk of kinderen krijgen? Opvallend.

En verder:

  • Jonge meisjes (<18j) achten de studiekeuze belangrijker dan jongens. Met respectievelijk 41% tegenover 34% bewijzen zij iets bewuster bezig te zijn met hun toekomst. (nvdr: ik zie een nieuw argument in de “vermeende jongensprobleem”-disccusie)
  • Mannen zijn net iets vaker bezig met werk-gerelateerde beslissingen, terwijl bij de vrouwen de relatie- en familiemomenten meer aandacht krijgen.
  • In de leeftijdscategorie van 18-25 zijn de mannen en vrouwen (23%) het erover eens: trouwen is het meest impactvolle moment.

Het is een commercieel onderzoek bij 1100 Belgen en het past een stuk in de beeldvoering van de organisatie die de opdracht voor het onderzoek gaf (Allianz) en er is behoorlijk weinig geweten over de methodologie. Verder is het in feite een perceptie-onderzoek: wat schatten de mensen zelf in. Of het effectief de keuzes zijn met de grootste impact is een ander onderzoek.