Persbericht Mediawijzer: onderzoek Iene Miene Media, ouders in spagaat door toename mediagebruik

26 03 2015

Er zijn nieuwe cijfers over het mediagebruik van de jongste kinderen, mediawijzer.net rapporteert:

Ouders komen steeds vaker in een spagaat door de toename van het mediagebruik van hun kinderen. Aan de ene kant staan ze hun kinderen steeds vaker en langer toe om met tablets en computers te spelen, zelfs tot in de slaapkamer. Aan de andere kant zijn ouders er ook van overtuigd dat media geen ‘must’ voor hun kinderen zijn en vinden ze dat kinderen beter iets anders kunnen doen dan met media bezig te zijn. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Iene Miene Media van het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van Mediawijzer.net onder ruim 1000 ouders van kinderen van 0 t/m 8 jaar. Mediawijzer.net roept ouders tijdens de Media Ukkie Dagen op om bewust te kiezen voor zowel kwaliteit van media als voor voldoende ‘offline’ speeltijd.

CIJFERS MEDIAGEBRUIK JONGE KINDEREN

  • Jonge kinderen besteden steeds meer tijd aan schermmedia als tablets en smartphones. Zo besteden kinderen van 1-4 jaar dagelijks tweeëneenhalf keer zo veel tijd (34 minuten) aan een tablet dan in 2012 (12 minuten).
  • Kinderen van 5-8 jaar maken met 15 minuten per dag tweeëneenhalf keer zo lang gebruik van een smartphone dan in 2012 (6 minuten).
  • De televisie neemt anno 2015 in de wereld van jonge kinderen nog steeds de meest prominente plaats in (1-4 jaar: 46 minuten per dag, 5-8 jaar: 53 minuten per dag).
  • 51% vindt dat ‘gewoon speelgoed’ beter is voor kinderen (slechts 6% is het hier niet mee eens) en 48% van de ouders vindt dat kinderen beter iets anders kunnen doen dan media gebruiken (slechts 8% is het hier niet mee eens).

De top-3 vragen waar ouders mee zitten in de mediaopvoeding zijn:

  1. Hoe garandeer ik de veiligheid van mijn kind online?
  2. Hoe kan ik bepalen of een website, app of spelletje goed is voor mijn kind?
  3. Wat is voor mijn kind een normale tijd om per dag gebruiken te maken van digitale media?

MEDIA IN DE SLAAPKAMER

Uit het onderzoek blijkt verder dat media steeds verder doordringen in de slaapkamers van jonge kinderen. De televisie (12%), de tablet (6%) en de spelcomputer (6%) zijn met een opmars bezig in vergelijking met afgelopen jaren. ‘Gewone’ kinderboekjes zijn nog altijd dominant aanwezig in de slaapkamer (87% heeft minstens een boekje op de slaapkamer). De toename van smart-media lijkt vooral toe te schrijven aan de groep jonge kinderen van 1-4 jaar.

Onderzoeker prof. dr. Peter Nikken van het NJI zegt hierover: “Veel ouders maken zelf regelmatig gebruik van schermen: op het werk, thuis en onderweg. Kinderen krijgen daardoor een belangrijk voorbeeld over hoe belangrijk media zijn. Voor hen is het dus steeds gewoner dat ze zelf ook media gebruiken op allerlei momenten van de dag en op allerlei plekken. Het is goed om ouders erop te wijzen dat zij voor een goede balans van activiteiten moeten zorgen: naast media moet er ook voldoende tijd zijn voor slapen, vrij spelen en met elkaar praten en lachen.”

OUDERS IN SPAGAAT: KIEZEN VOOR KWALITEIT

Mary Berkhout van Mediawijzer.net wijst ouders op tegenstelling uit het onderzoek. Berkhout: “De toename van media in de wereld van jonge kinderen kun je goed begeleiden door bewust te kiezen voor kwaliteit van media. Dat betekent voldoende balans in het mediagebruik en kiezen voor kwalitatief goede content als games, apps en YouTube-filmpjes.” Bovendien zijn schermmedia niet zonder meer voor de allerjongsten geschikt. Berkhout: “De laatste wetenschappelijke inzichten duiden erop dat schermgebruik door kinderen onder 2 jaar meestal niet bijdraagt aan hun ontwikkeling. Een blokkendoos is hiervoor veel waardevoller.”

» Download Hoofdresultaten – Onderzoeksverslag Iene Miene Media 2015

MEDIA VOOR UKKIES: KIEZEN OPVOEDERS VOOR KWALITEIT?

MUD Media Ukkie DagenHet onderzoek Iene Miene Media, dat is uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van Mediawijzer.net, is vandaag tijdens de aftrap van de Media Ukkie Dagen gepubliceerd. Deze jaarlijkse campagne ondersteunt opvoeders en professionals bij de mediaopvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar.

Tijdens de Media Ukkie Dagen organiseren bibliotheken, Centra voor Jeugd & Gezin en vele partners van Mediawijzer.net activiteiten voor ouders en opvoeders rondom mediaopvoeding. Centraal staat de vraag hoe opvoeders een bewuste keuze maken voor kwaliteit van media. De Media Ukkie Dagen 2015 vinden plaats van 26 maart t/m 2 april. Ga voor meer informatie naar www.mediaukkies.nl.

Zeer interessant van Klokhuis: hoe zorgen winkels er voor dat we meer kopen?

26 03 2015

Alhoewel er wel wat vragen te stellen zijn bij neuromarketing (en wat er in het begin van de uitzending zit), toont deze video aan leerlingen wat er allemaal achter de werkelijkheid zit.

(gevonden via Kids en Jongeren marketing)

Prima mediawijsheidsvideo: wie bezit jouw data?

23 03 2015

Sterke campagne tegen ongewenste intimiteiten: wie ga jij helpen?

22 03 2015

Mediawijsheid: hypo-allergeen bestaat niet echt (video)

20 03 2015

Deze video over online discussies en andere “thought germs” is een mediawijze aanrader

18 03 2015

De 7 minuten die de video duurt (op de reclame op het einde na) is een regelrechte aanrader voor een les over mediawijsheid en legt uit waarom online discussies soms blijven bestaan en vooral niet opgelost worden.

Het bijhorende onderzoek dat de basis vormde voor de video staat ook online, en kan je hier lezen. Dit is het abstract:

Why are certain pieces of online content more viral than others? This article takes a psychological approach to understanding diffusion. Using a unique dataset of all the New York Times articles published over a three month period, the authors examine the link between integral affect (i.e., the emotion evoked) and whether content is highly shared. Results suggest a strong relationship between emotion and virality, but indicate that this link is more complex than mere valence alone. Positive content is more viral (than negative content), as is content that inspires awe. But while sad content is less viral, anger or anxiety inducing articles are both more likely to make the paper’s most emailed list. These results hold controlling for how surprising, interesting, or practically useful content is (all of which are positively linked to virality), as well as external drivers of attention (e.g., how prominently articles were featured). The findings shed light on why people share online content, provide insight into how to design effective viral marketing campaigns, and underscore the importance of individual-level psychological processes in shaping collective outcomes.

Google Feud: voorspel suggesties zoekmachine

17 03 2015

Pedro:

Dit nieuw spel kan nuttig zijn… of verslavend… of beide.

Originally posted on Leren.Hoe?Zo!:

Via @Ktroubleyn en Standaard.be ontdekte ik Google Feud (http://www.googlefeud.com/), een spel waarbij je moet raden welke woorden of zinsdelen Google automatisch aanvult in de zoekbalk. Alvast leuk om te gebruiken in een les over “online informatie zoeken”. 

View original 208 woorden meer

Arjan Lubach legt TTIP uit (video)

16 03 2015

Arjan Lubach komt steeds meer dichtbij John Oliver in het tegelijk grappig en duidelijk uitleggen van moeilijke, actuele situaties.

VIMN onderzicht de evolutie van televisie en verklaart TV niet dood (video)

13 03 2015

Tja, het is niet zo verwonderlijk enerzijds dat ze bij het netwerk achter oa MTV en Nickelodeon de veranderingen bij televisiekijken onderzoeken, voor sommige ook niet zo onverwacht dat ze TV niet dood verklaren…

Lees hier ietsje meer, maar heb nog geen toegang tot het eigenlijke rapport :(

Kritisch naar de media kijken is slecht voor de (huidige) democratie (Linda Duits)

7 03 2015

Deze post verscheen eerst op dieponderzoek.nl.

Studenten in het Maagdenhuis op de eerste dagEen kritisch begrip van de media is een onderdeel van mediawijsheid, een term die volgens voorstanders noodzakelijk is voor deelname in onze samenleving. Hoe moet zo’n kritisch begrip eruit zien? Gaat dat over de tekst, of ook over de productiecontext? En wat zijn de gevolgen van zulk kritisch begrip op democratische participatie? In een recent artikel [abstract] analyseert Anne Kaun hoe burgers kritisch zijn op het medialandschap.

Kaun onderscheidt twee benaderingen van mediawijsheid: liberaal en radicaal. De liberale benadering wil mensen leren de mediaomgeving te begrijpen, terwijl bij de radicale benadering ook verandering van belang is: het doel is dan kritische burgers te kweken die kunnen bijdragen aan fundamentele verandering van het mediasysteem en de gehele maatschappij.

Methode
Ze onderzocht studenten uit Estland van verschillende disciplines zoals antropologie, pedagogiek en informatica. Zij hielden een online dagboek bij (n=16) of werden geïnterviewd (n=35) of beiden (n=4). Het onderzoek vond plaats tussen maart 2009 en maart 2010, toen vooral de financiële crisis in het nieuws was. Centraal stond ‘wat hen bezighield die week’. Mediakritiek werd dus niet direct bevraagd.  Toch kwam dit opvallend naar voren:

My own experience? What I feel is that media are not helping me to fully realise my rights as a citizen, which means that mainstream media is not informative enough. The problem is especially acute when it comes to in-depth analysis of social or political issues (respondent in dagboek, p. 496).

De data zijn thematisch gecodeerd. De resultaten worden in drie clusters besproken.

Kritiek op de tekst
De respondenten uiten kritiek op mediateksten en op narratieve structuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om de onderwerpkeuze, de mensen die aan het woord komen, de argumenten die besproken worden en de kwaliteit van de informatie. Hieronder valt ook kritiek dat de media manipuleren en niet de werkelijkheid tonen.

Kritiek op productie
Een andere vorm van kritiek is kritiek op het productieproces en medialogica: waarom is iets nieuws en hoe zijn journalisten te werk gegaan? Daarbij komt vooral de band tussen journalisten en politici aan bod: zij zouden te zeer samen in een bubbel leven.

Kritiek op publieken
Minder vaak kwam kritiek op publieken voor, dat wil zeggen, hoe andere mensen nieuws consumeren. De interesse van anderen in soft nieuws en entertainment kreeg bijvoorbeeld de schuld van tabloidization van de media. De apathie en oppervlakkigheid van anderen werd gehekeld.

Consequenties: ontkoppeling of inmenging
De kritische houding zorgde er bij sommige respondenten voor dat ze zich gingen onttrekken aan mainstream nieuws. Ze vertrouwden liever op persoonlijke uitwisseling en contacten. Ze lezen geen kranten omdat ze vinden dat die te zeer op spektakel en entertainment zijn gericht.

Bij andere respondenten leidde hun kritische houding juist tot inmenging in politieke debatten. Zij willen de mainstream media ‘corrigeren’ door zelf blogs te gaan schrijven bijvoorbeeld. Overigens waren de respondenten (ook al) kritisch op de comment-functie bij nieuwssites: alleen extremisten en pestkoppen reageren daar.

Tegen-democratie
De media focussen op machthebbers, maar bevragen volgens Kaun de macht en hun positie minder dan vroeger. De resultaten van deze studie laten zien dat deze studenten kritisch zijn en hoe dat kan leiden tot wantrouwen apathie. Ze besluit:

“An important role is given to the media in general, and to the news media in particular, when it comes to the current culture of oversight, transparency and control. The notion of counter-democracy refers to the growing non-conventional forms of civic practices and orientation, which put the political elite under scrutiny and create a democracy of confrontation. In that sense, media criticism can be understood as a sign of the vitality of a democratic system, which also bears, ironically, the potential to depoliticise those same agents” (p. 503).

Een democratie van confrontatie dus. Het lijkt erop dat de huidige bezetters van het Maagdenhuis zo in haar studie passen.

Kaun bespreekt niet wat haar inzichten betekenen voor het onderwijs in de mediawijsheid dat momenteel big business is. Dit is vooral mediawijsheid in de liberale zin. Aanbieders van pakketten mediawijsheid en docenten op dit terrein doen er goed aan na te denken over hoe kritisch zij leerlingen willen opleiden, en in ieder geval met hen in gesprek te gaan over afstomping en de gevolgen daarvan voor democratische controle. Apathische burgers zijn onwenselijk, een tegengeluid des te meer.

Beeld: studenten op de eerste avond in het Maagdenhuis in gesprek met de burgemeester. (c) Linda Duits
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 7.151 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: