Mogelijk overdiagnosticering van ADHD bij kinderen met autisme

Een nieuwe Amerikaanse studie doet vermoeden dat de test die gehanteerd wordt om AHDH vast te stellen, mogelijk minder correcte inschattingen maakt bij kinderen die autistisch zouden zijn. Gebrek aan attentie zou dan verward kunnen worden met moeilijkere sociale omgang. Dit stelt onder andere een van de onderzoekers die zelf betrokken was bij het ontwikkelen van de oorspronkelijke test.

Dit is niet onbelangrijk, omdat de medicatie voor de 2 heel verschillende resultaten kan hebben. Het grootste probleem is dat ADHD en ASS (autisme spectrum stoornis) ook nog vaak samen kunnen voorkomen. Er is dus nood aan verfijning van oa de gebruikte screening tool.

Abstract van het onderzoek:

Scientists and clinicians regularly use clinical screening tools for attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) to assess comorbidity without empirical evidence that these measures are valid in youth with autism spectrum disorder (ASD). We examined the prevalence of youth meeting ADHD criteria on the ADHD rating scale fourth edition (ADHD-RS-IV), the relationship of ADHD-RS-IV ratings with participant characteristics and behaviors, and its underlying factor structure in 386, 7–17 year olds with ASD without intellectual disability. Expected parent prevalence rates, relationships with age and externalizing behaviors were observed, but confirmatory factor analyses revealed unsatisfactory fits for one-, two-, three-factor models. Exploratory analyses revealed several items cross-loading on multiple factors. Implications of screening ADHD in youth with ASD using current diagnostic criteria are discussed.

Google viert ‘National coming out day’, met oa een speciale virtuele tentoonstelling

Op 11 oktober is het in de VS de nationale uit de kast kom-dag (wist echt niet dat deze bestond), en naar aanleiding van deze dag heeft Google Arts & Culture een speciale, virtuele tentoonstelling gemaakt rond het thema die je hier kan bezoeken.

In de tentoonstelling die gemaakt werd in samenwerking met The Archive of American Television komen o.a. verschillende interviews aan bod.

Maar er is meer, niet enkel is er de tentoonstelling, Google maakte ook een schoolreis rond het thema met Google Expeditions met bijhorende lesplan :

Rapport: Hoe gebruiken kinderen en jongeren media in het buitengewoon onderwijs?

Kreeg gisteren van Davy Nijs dit rapport opgestuurd. Het is een eerste (voorzichtig) antwoord op de vraag hoe kinderen en jongeren media in het buitengewoon onderwijs (basis en secundair) gebruiken. Tom Vandries & Davy Nijs van de programmalijn eSocialwork (Empowering People) van de UCLL onderzochten in het tweejaar durende onderzoeksproject Games4Specials het mediabezit, mediagebruik, het gamegedrag en de pedagogische acties hieromtrent.

Dit zijn de conclusie en aanbevelingen uit het verkennende rapport:

Kinderen in het buitengewoon onderwijs maken net zoals andere kinderen gebruik van alle bevraagde (nieuwe) media. We merken op dat de aanwezigheid van apparaten en het gebruik van (sociale) media sterke overeenkomsten vertoont, met enkele uitzonderingen zoals (bijvoorbeeld) het bezit van een eigen tablet en het WhatsApp-gebruik.

Er is nog een belangrijke rol weggelegd voor sensibilisering en concrete ondersteuning van ouders omtrent het mediagebruik van hun kinderen. Nu zien we bijvoorbeeld dat weinig jongeren rapporteren over afspraken over mediagebruik (o.a. veel gebruik, op de kamer, …). We betwijfelen sterk of de enige verklaring hiervoor is dat ouderlijke controle zo aanwezig is dat het niet gemerkt wordt.

Op het einde van de vragenlijst hadden de kinderen nog de ruimte om opmerkingen te schrijven. We geven er enkele: ‘Ik voetbal ook graag, Ik doe ook paardrijden en ik doe ook andere dingen’. Sommige kinderen beseffen dat digitaal een belangrijk aspect is, maar dat daarbuiten nog verschillende andere opvoedingsmilieus een rol spelen. We vermoeden dat het een uitdaging is om te zoeken naar een evenwicht tussen alle belangrijke aspecten in hun leven en een aangepast digitaal dieet.

Kinderen en jongeren in het Buitengewoon Onderwijs zijn op meerdere vlakken extra kwetsbaar. Het gebruik van (nieuwe) media kan hier ondersteuning in bieden (vb. nieuwe contactmogelijkheden via sociale media) maar kan anderzijds ook een extra uitdaging blijken (vb. beïnvloedbaarheid door reclame in spelletjes). Enerzijds moeten er dus aangepaste programma’s opgezet worden om kinderen en jongeren met media om te leren gaan, anderzijds moeten begeleiders en ouders de nodige competenties aan kunnen leren om het gebruik van deze media te begeleiden.

In verhouding met de kennis over mediagebruik en mediaopvoeding in ‘gewone’ opvoedingssituaties is er nog relatief (te) weinig kennis hieromtrent met groepen met extra ondersteuningsnoden. Diepgaander en systematischer onderzoek over de concrete impact van deze nieuwe technologieën, ouderlijke ondersteuningsnoden, etc… dringen zich op.

Na Microsoft lanceert ook Facebook een tool om blinden foto’s te laten ‘zien’

Vorige week was er de bril van Microsoft, nu is er ook een nieuwe tool van Facebook. Enerzijds beperkter, de tool beschrijft foto’s via de mobiele toepassing van de sociale netwerksite, anderzijds groter: de tool wordt momenteel al uitgerold in het Engelstalig taalgebied.

Opvallend: criminele jongeren merken leugens beter op bij leeftijdsgenoten

We weten al een tijdje dat een leugenaar beter een andere leugenaar ontdekt, maar deze nieuwe studie die ik vond via BPS Digest toont dat jongeren die in aanraking kwamen met de politie, ook merkelijk beter zijn in het ontdekken van leugens bij leeftijdgenoten.

16 ‘daders’ met een gemiddelde leeftijd van 15 en 36 jongeren die niet in aanraking kwamen met het gerecht kregen video’s te zien waarin leeftijdgenoten al dan niet logen. Alle jongeren op de video vertelden dat ze geen mp3-speler op zak hadden. 6 logen hierover, 6 andere spraken de waarheid. De controlegroep kon minder goed inschatten dan de 16 ‘delinquente jongeren’ wie op de video de waarheid vertelde en wie niet. De groep van 16 kon gemiddeld 67% correct inschatten wie loog en wie niet, waarbij 73% van de leugenaars correct ontmaskerd werden en 60% van de waarheid sprekers correct werd ingeschat.

Abstract van het onderzoek:

This study investigated the deception detection abilities of teenage offenders and teenage non-offenders who made veracity judgments about 12 videotaped interviewees and also explored the behavioural characteristics of teenage liars and truth tellers. The findings revealed that teenage offenders were significantly more accurate in their credibility judgments than teenage non-offenders. However, the offenders’ impressive accuracy rates were not as a consequence of using valid cues to deceit. The feedback hypothesis helps to explain why the offenders were more accurate in their decisions: Operating within a criminal environment may mean that teenage offenders frequently lie and are lied to. Consequently, they receive more feedback than non-offenders regarding the effectiveness of their lies as well as how successful they are at detecting lies. As a result, their lie detection ability improves. The current study suggests moving away from individual deceptive cues as predictors of deceit towards a more intuitive and holistic approach to lie detection, such as the Brunswikian Lens Model.

 

Week van de lentekriebels: #mooiaanjou en lichaamsbeeld

Deze week is het de week van de lentekriebels en het thema van deze week rond seksuele vorming is “Mijn lichaam is goed” of ook hoe jongeren naar hun eigen lichaam kijken.

Er zijn enkele leuke initiatieven;

Verder zijn er: