Over het muurtje kijken: verchten tegen cyberpesten in Wallonië

15 04 2015

Australische leerlingen vinden offline pesten erger dan cyberpesten

12 03 2015

Pesten is sowieso fout, maar terwijl ik zelf zou verwachten dat cyberpesten erger kan zijn omdat het letterlijk je slaapkamer kan binnenkomt, blijkt uit interviews met 156 Australische leerlingen dat ze net offline pesten erger vinden.

De reden? Bij cyberpesten kan je de afzender blocken of het bericht negeren, maar dit is niet het geval (of veel moeilijker) als de pester voor je staat.

Abstract van het onderzoek:

This article investigates the perceptions of 156 students who were victims of both traditional and cyberbullying (117 female, 45 male), ages 10 to 17 years, as to which form of bullying was more hurtful. Overall, students perceived traditional victimization to be more hurtful than cyber victimization. Reasons identified in the data to explain the different perceptions of victims were categorized and found to relate to: the bully, the bystanders, the bullying incidents, the emotional impact on the victim, and the victim’s ability to respond. The perceptions of these students challenge a number of suppositions presented in the literature that attempt to explain why cyberbullying is associated with more negative outcomes than traditional bullying. The implications for antibullying programs to address these issues are discussed.

Een goede, extra reden om niet te pesten: nerds today, bosses tomorrow

3 03 2015

Pesten is een pest, dus sowieso een slecht idee. Deze video die ik via Polle de Maagt vond geeft je een extra goede reden om vandaag niet te pesten…

Werkloosheid kan je persoonlijkheid veranderen

19 02 2015

Doorheen de tijd zijn er verschillende visies geweest op persoonlijkheid. Je hebt theorieën van bijvoorbeeld Freud of Erikson die persoonlijkheid als iets dynamisch zien, of een Big Five benadering die je eerder als statisch zou kunnen klasseren. Een nieuw onderzoek bij 6769 Duitse volwassenen toont dat persoonlijkheid minder statisch is dan we mogelijks denken.

De deelnemers aan het onderzoek kregen 2 maal een persoonlijkheidstest gebaseerd op de Big Five (handig trucje:Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness en Neuroticism vormt samen Ocean) voorgeschoteld over een periode van 4 jaar. Van de steekproef waren er 210 deelnemers meer dan een jaar werkloos en waren er 251 werkloos voor minder dan een jaar voor ze werk vonden. Opmerking: ik kon deze keer het eigenlijke onderzoek niet bemachtigen, dit is gebaseerd op de perstekst.

Wat stelden de onderzoekers vast:

  • Bij mannen die werkloos waren, nam de mildheid (Agreeableness) toe tijdens de eerste 2 jaar van hun werkloosheid in vergelijking met mannen die nooit hun job verloren. Na 2 jaar nam de mildheid af en werd ze zelfs minder sterk dan bij mannen met werk.
  • Bij vrouwen daalde mildheid met elk jaar van werkloosheid.
  • Hoe langer mannen werkloos zijn, hoe minder nauwgezet (conscientiousness) ze werden. Bij vrouwen bleef dit bij het begin van werkloosheid en naar het einde van de werkloosheid intact, met een dip in het midden.
  • Openstaan voor indrukken en anderen bleek bij werkloze mannen behoorlijk stabiel het eerste jaar van werkloosheid, maar begint dan wat af te nemen. Bij vrouwen neemt het erg af in het tweede en derde jaar, om dan in het vierde jaar weer toe te nemen.

De verschillen die ontstaan kunnen verklaard worden door de onzekerheid van de situatie, de stress van zoeken, de frustraties,… en tegelijkertijd kunnen net die veranderingen ook je parten spelen bij het zoeken van werk.

Abstract van het onderzoek:

Unemployment has a strongly negative influence on well-being, but it is unclear whether it also alters basic personality traits. Whether personality changes arise through natural maturation processes or contextual/environmental factors is still a matter of debate. Unemployment, a relatively unexpected and commonly occurring life event, may shed light on the relevance of context for personality change. We examined, using a latent change model, the influence of unemployment on the five-factor model of personality in a sample of 6,769 German adults, who completed personality measures at 2 time points 4 years apart. All participants were employed at the first time point, and a subset became unemployed over the course of the study. By the second time point, participants had either remained in employment, been unemployed from 1 to 4 years, or had experienced some unemployment but become reemployed. Compared with those who had remained in employment, unemployed men and women experienced significant patterns of change in their mean levels of agreeableness, conscientiousness, and openness, whereas reemployed individuals experienced limited change. The results indicate that unemployment has wider psychological implications than previously thought. In addition, the results are consistent with the view that personality changes as a function of contextual and environmental factors.

Over het muurtje kijken: dove kinderen voelen muziek in Zwitserland

12 02 2015
Over het muurtje kijken: de kloof tussen doven en horenden dichten in de VS

11 02 2015

Over het muurtje kijken: dove kinderen les geven met videoboeken in Argentinië

10 02 2015

Een TED-lezing over mythes in de psychologie door Ben Ambridge

5 02 2015

Via Leren. Hoe? Zo! deze TED-talk ontdekt over mythes in de psychologie door Ben Ambridge.

Boeit deze talk je, heb ik nog een paar tips voor je:

Nieuw onderzoek toont invloed armoede op geheugen

2 02 2015

Onderzoekers bekeken of het werkgeheugen van kinderen die in armoede leven op het platteland verschilt van kinderen die in stedelijke armoede leven. De onderzoekers stelden vast dat kinderen in armoede zowel beperkingen vertonen op vlak van verbaal als visueel-ruimtelijk geheugen. Het kortetermijngeheugen (of werkgeheugen) zou namelijk uit 2 delen bestaan, namelijke een verbaal werkgeheugen (bijvoorbeeld, het onthouden van gesproken cijfers, letters of woorden) en een visueel-spatieel werkgeheugen (bijvoorbeeld, het onthouden of zich voorstellen van figuren). (zie wikipedia)

Opvallend is dat de mindere werking bij kinderen op het platteland gelijk is voor beide vormen van geheugen, terwijl kinderen uit de stad slechter scoren voor visueel-spatieel dan voor verbaal.

De onderzoekers vermoeden, in lijn met eerder onderzoek van oa Mullainathan en Shafir en hun boek Schaarste, dat de oorzaak van de mindere werking veroorzaakt wordt door stress. Onderzoekster Michelle Tine ziet in dit onderzoek ook evidentie voor de stelling uit vroegere onderzoeken dat omgeving bij kinderen uit gezinnen met lage SES vooral een invloed heeft, terwijl genen hier weinig impact hebben. Terwijl dit voor kinderen uit hoge inkomens het omgekeerde klopt. Als de omgeving goed genoeg is, wordt de invloed van genen groot.

Abstract van het onderzoek:

This study was designed to investigate if the working memory profiles of children living in rural poverty are distinct from the working memory profiles of children living in urban poverty. Verbal and visuospatial working memory tasks were administered to sixth-grade students living in low-income rural, low-income urban, high-income rural, and high-income urban developmental contexts. Both low-income rural and low-income urban children showed working memory deficits compared with their high-income counterparts, but their deficits were distinct. Low-income urban children exhibited symmetrical verbal and visuospatial working memory deficits compared with their high-income urban counterparts. Meanwhile, low-income rural children exhibited asymmetrical deficits when compared with their high-income rural counterparts, with more extreme visuospatial working memory deficits than verbal working memory deficits. These results suggest that different types of poverty are associated with different working memory abilities.

Mooi: kijken als een kind naar een persoon met meervoudige handicap

16 01 2015

Via Kids en Jongeren ontdekte ik deze video:

De Noemi-stichting wil de manier waarop de maatschappij kijkt naar mensen met een meervoudige handicap te veranderen, om hun dagelijks leven te verbeteren.  Lang niet altijd wordt de waardigheid van deze groep gerespecteerd. Het experiment in onderstaande video maakt dat duidelijk. Ouders en hun kinderen werden uitgenodigd voor een sessie gekke bekken trekken. Iets dat waarschijnlijk toch al ongebruikelijk is als je volwassen bent, maar bij bepaalde voorbeelden wordt dat gevoel nog wat versterkt.
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 7.338 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: