Ofcom-onderzoek: ‘Te veel kinderen denken de werkelijkheid te vinden op Google en YouTube’ (Dennis Hoogervorst)

Deze post van Dennis Hoogervorst verscheen eerst op Kids en Jongeren.

Kijk, daar is de Britse communicatie-autoriteit Ofcom weer met een nieuw onderzoek. Uit het rapport Children and Parents: Media and Attitudes 2015 (pdf) komt naar voren dat Engelse kinderen van 8-15 jaar anno 2015 ruim 15 uur per week online zijn, meer dan twee keer zo lang als een decennium geleden. Hoewel deze groep is opgegroeid met internet, is er volop ruimte voor verbetering van hun digitale kennis en begrip. Zo denkt 8% van de 8-15-jarigen dat alle informatie van sociale netwerksites of apps waar is.

Eén op de vijf 12-15-jarigen in Engeland gelooft zonder meer de informatie die zoekmachines als Google of Bing presenteren en slechts één op de drie is in staat om betaalde advertenties in de zoekresultaten te identificeren. Kinderen richten zich steeds vaker tot YouTube voor ‘ware en accurate’ informatie over wat er gaande is in de wereld; de videosite is voor 8% van de jeugd de beste keuze voor dit soort informatie.

MLA Research Sources for Select Committee evidence

“The internet allows children to learn, discover different points of view and stay connected with friends and family. But these digital natives still need help to develop the know-how they need to navigate the online world.”[James Thickett, Ofcom]

Aangezien het onderzoek al sinds 2005 uitgevoerd wordt, is de ontwikkeling (pdf) in de tijd mooi zichtbaar. Tien jaar geleden lag het mediagebruik van kinderen op een hoger niveau dan we ons waarschijnlijk herinneren, en niet eens zo heel verschillend van vandaag. Er is nu echter een veel rijkere en uitgebreidere online ervaring dan destijds het geval was. In de afgelopen jaren zijn tablets opgekomen als een standaard entertainmentscherm, met name onder jonge kinderen (meer dan de helft van de 3-/4-jarigen en driekwart van de 12-15-jarigen gebruiken nu een tablet, en voor alle leeftijdsgroepen (met uitzondering van 12-15 jaar) is dit het apparaat dat het meest gebruikt wordt om online te gaan). Daarnaast is er een kleine maar belangrijke daling van het tv-kijken via een tv (inmiddels besteden 12-15-jarigen bijna 3,5 uur per week langer online dan dat ze naar een televisietoestel kijken). De content die kinderen consumeren wordt steeds vaker samengesteld door digitale tussenpersonen, met inbegrip van aanbieders als YouTube en Google, die als betrouwbare bronnen worden gezien. De beweging richting kleinere schermen maakt het lastiger voor ouders om het mediagebruik te monitoren.

MLA Research Sources for Select Committee evidence

Dit zijn enkele andere conclusies uit de 2015-editie van deze grootschalige studie:

 • Het aantal 8-15-jarigen met een mobiele telefoon is gedaald sinds 2005, maar een kwart van de 8-11-jarigen en zeven op de tien 12-15-jarigen bezit nu een smartphone;
 • De mobiele telefoon is het apparaat dat 12-15-jarigen het meest zouden missen;
 • Tieners die zowel naar de tv als naar YouTube-content kijken, geven de voorkeur aan YouTube-video’s boven tv-programma’s;
 • Minder 12-15-jarigen noemen Facebook als belangrijkste sociale netwerk, ten gunste van Snapchat;
 • Bijna driekwart (72%) van de 12-15-jarigen denken dat de meeste mensen zich anders gedragen als ze online zijn;
 • Tweederde (67%) van de meisjes met een socialemedia-account zegt dat er dingen zijn die ze niet leuk vinden aan sociale media, ze maken zich met name zorgen om roddels (30%) en onvriendelijkheid (23%);
 • Bijna een derde (31%) van de 12-15-jarigen geeft toe soms te veel tijd te besteden aan sociale media;
 • Minder dan de helft van de 12-15-jarigen zijn zich bewust van betaalde promoties door vloggers of van gepersonaliseerde reclame;
 • Negen van de tien ouders (92%) managen het internetgebruik van hun kroost op een of andere manier, bijna alle kinderen (97%) herinneren zich advies te hebben gekregen over veiligheid online;
 • Het overgrote merendeel (84%) van de kinderen van 8-15 jaar zegt dat ze het hun ouders, medegezinsleden of leraren vertellen als ze iets vervelends online zien, maar 6% zegt dit tegen niemand te vertellen.

Klik hier voor meer, veel meer informatie (en alle rapportages). Interessante kost!

Mediawijsheid in Vlaanderen: “Ouders weten nauwelijks wat hun kinderen online doen” (Dennis Hoogervorst)

Een gastbijdrage van Dennis Hoogervorst. Deze post verscheen eerst op Kids en Jongeren

Mediawijs.be, het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, onderzocht samen met het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie hoe jonge kinderen en hun ouders omgaan met (digitale) media. Ze koppelde dit aan de recentste data van verschillende Vlaamse, nationale en internationale monitors naar (digitaal) mediagebruik. De onderzoeksresultaten (pdf) werden vandaag gepresenteerd op het Vlaams Mediawijs Congres. Daar werd ook aangekondigd dat er een nieuwe website over mediaopvoeding op komst is.

De meeste ouders zien het stijgend mediagebruik van hun kinderen als positief, maar vooral ook als een uitdaging. Veel ouders zijn zich nauwelijks bewust van wat hun kinderen online doen. Mediawijs.be lanceert daarom volgend jaar een website samen met heel wat partners om ouders te ondersteunen bij hun mediaopvoeding.

Vlaams minister cultuur, media, jeugd en Brussel Sven Gatz: “Met dit project biedt het kenniscentrum mediawijsheid een goede ondersteuning aan ouders om samen met hun kinderen op een wijze manier te leren omgaan met media. Kinderen worden vandaag op jonge leeftijd geconfronteerd met nieuwe technologieën en communicatiekanalen en dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Zowel voor ouders als voor kinderen. Mediawijsheid is een belangrijke klemtoon binnen mijn mediabeleid. Het kenniscentrum mediawijsheid wil iedereen stimuleren om slim en bewust om te gaan met media door risico’s goed te leren inschatten maar ook de opportuniteiten te benutten.”

Kinderen (-12) kunnen vrij goed aan de slag met digitale media. “Ik verschiet er van hoe handig ze is met de tablet, vooral met dat touchscreen. Terwijl ze bij de TV niet op pauze of stop kan drukken”, aldus een moeder over haar 3-jarige dochter in het onderzoek. Zo weten de meeste kinderen welke knop ze moeten indrukken om hun favoriete spelletje te spelen. Ze leren dat via andere gezinsleden, door te kijken en door hulp, of door zelf te experimenteren. Dat kinderen filmpjes kunnen bekijken en spelletjes spelen, wil echter niet zeggen dat ze weten wat er allemaal ‘online’ gebeurt. Het merendeel kent dan ook de bijhorende risico’s en opportuniteiten niet.

Jongeren (+12) gebruiken het internet om zich te informeren, te communiceren en zichzelf te entertainen. Ze doen dat vaker en vlotter dan volwassenen, zeker wat betreft het online delen van foto’s. Maar in tegenstelling tot wat we vaak denken, maken onze digital natives niet noodzakelijk meer gebruik van alle online mogelijkheden. Zo zullen ze, net zoals volwassenen, in beperkte mate online participeren, zoals een blogpost maken of een tweet posten. Ook niet alle jongeren gebruiken digitale media op dezelfde wijze, er zijn zelfs heel grote verschillen merkbaar. Zowel bij kinderen, als jongeren is er daarom nog veel ruimte voor begeleiding in hun digitaal mediagebruik en mediawijsheid.

De meeste ouders zien digitale media als positief, maar tegelijk ook als een uitdaging. Bij jongere kinderen (-8) zijn ze vooral bezorgd over een vorm van mediaverslaving. Heel veel ouders geven aan dat kinderen lijken ‘vast te plakken’ aan hun digitale media en soms zelfs moeilijkheden hebben om een verschil te maken tussen de realiteit en het spel/video.

De kans dat hun kinderen via digitale media ongewenste contacten hebben of geconfronteerd worden met ongepaste inhoud (geweld, bloot, seks en/of taalgebruik), schatten ouders als laag in. Ze denken dat hun kinderen niet vaardig genoeg zijn om dit tegen te komen of ernaar op zoek te gaan. Het merendeel van de ouders vertrouwt er dus op dat hun kinderen niet overdreven in de problemen zullen komen door het gebruik van digitale media. Pas wanneer hun kinderen wat ouder zijn, en sociale media gebruiken, worden ze meer bezorgd.

Ouders trachten het mediagebruik van hun kinderen wel te controleren met regels om de toegang tot en het gebruik ervan te beperken. “Ouders praten weinig over media met hun kinderen om ze te begeleiden. Voor de meeste ouders staat dit gelijk met ‘de kat bij de melk zetten.’ Praten en communiceren met je kinderen over digitale media blijkt uit onderzoek net juist een betere manier om zowel het gebruiken zelf, als het kritisch omgaan met die media te versterken,” zegt Hadewijch Vanwynsberghe. “Door er niet over te praten weten heel wat ouders niet altijd wat hun kinderen nu allemaal op digitale media doen en dat ze, soms bewust, soms onbewust, de regels van hun ouders omzeilen.”

De belangrijkste resultaten uit het genoemde onderzoek deelde ik al eerder in deze infograpiek (klik hiervoor een grotere versie; pdf).

.

Durf jij in deze spiegel kijken en je toekomst zien? (Linda Duits)

Deze post verscheen eerst op dieponderzoek.nl.

Wat je vandaag in je mond stopt, bepaalt hoe je er morgen uitziet. In de spiegel zie je een reflectie van het nu. Kan een spiegel je ook laten zien hoe je er in de toekomst uitziet? Studenten van het Copenhagen Institute of Interaction Design hebben een prototype gemaakt dat precies dat doet. Op basis van allerlei gezondheidsdata (zoals je calorie-inname en je sportgedrag) en met een digitaal scherm en lichaamsherkenning wordt een projectie gemaakt van je toekomstige zelf.

Het wordt zelfs mogelijk om concreet vast te stellen waar op je lichaam je het eerste vet gaat verliezen als je gaat afvallen. Als je zwanger bent, kan je je buik vast zien groeien. Er kunnen ook voorspellingen worden gedaan over bijvoorbeeld gaatjes.

PSFK dat over de spiegel schrijft ziet vooral voordelen: als je je ongezond gedraagt, zie je de consequenties. Ik zie ook wel nadelen: gezondheid wordt nog sterker dan het nu al is een kwestie van uiterlijk. Als je ziet dat die zak chips onvermijdelijk tot een buik leidt, kan je daar extra moedeloos van worden en er nog een opentrekken. Bovendien blijft de vraag of het tracken van al die data wel zo veilig is: wat als je zorgverzekeraar ook een projectie van je toekomstig ik kan zien?

Als wetenschappers het oneens zijn: 7 tips voor bezorgde ouders (Linda Duits)

Dit is zo een post die op Dieponderzoek.nl verschijnt die ik graag zelf had geschreven.

Binnen de communicatiewetenschap is er gebrek aan consensus over onderwerpen die bij ouders hoog op de agenda staan. Verslaving aan specifieke media (internet, games, porno) bijvoorbeeld. Wellicht het grootste hangijzer is de impact van games. Een deel van de onderzoekers zegt bijvoorbeeld dat jongeren gewelddadig worden van het spelen van gewelddadige games, een deel is het daar pertinent mee oneens.

Een mogelijke oplossing is om meta-analyses uit te voeren: een samenvoeging van bestaande studies om zo een overzicht van de kennis in een veld te krijgen. Een probleem is dat het daarbij gaat om alleen kwantitatief onderzoek (en methoden zijn in de sociale wetenschap ook vaak verbonden met politieke opvattingen, als is dat een andere blogpost waard). Daarnaast zijn er obstakels als publicatiebias: meestal worden alleen hypothesebevestigende studies gepubliceerd.

Hoogleraar psychologie Christopher Ferguson publiceerde [vrije toegang] onlangs zo’n meta-analyse. In een blogpost op The Huffington Post gaat hij dieper in op de onenigheid tussen wetenschappers. Hij vat zijn eigen onderzoek samen:

“It turns out that, despite some of the hyperbole by anti-game activists, the evidence is thin. Particularly when other factors are controlled, there is little evidence that games, whether violent or not, are related to negative outcomes in youth.”

Hoe weten we nu of hij objectief is en gelijk heeft? Objectief is hij niet: hij schrijft bijvoorbeeld (en ik ben dat met hem eens) dat we over dertig jaar net zo lachen om deze discussie als om het idee dat je homo wordt van stripboeken lezen. Tegenstanders in dit debat zijn evenzeer niet objectief – ook al claimen ze dat wel. Als je jaren onderzoek besteedt aan het proberen aan te tonen dat iets echt een gevaar is en je uitkomsten, zelfs met gemasseerde data en bizarre operationaliseringen, blijven dun, dan moet je jezelf afvragen waarom je zo graag dat effect wilt aantonen.

Wat doet je dan als ouder? Ferguson geeft zeven tips, die ik hier losjes samenvat:

 1. Pas op voor extreme claims, zoals ‘net zo verslavend als heroïne’.
 2. Leeftijd van de onderzoeker en vijandigheid naar jeugd (echt!) voorspellen een negatieve houding ten aanzien van games. Als iemand zelf nooit gamet, een hekel heeft aan pubers en wat ouder is, moet je dus extra kritisch kijken.
 3. Niemand kent je kind beter dan jij. Als alles goed lijkt te gaan (nadat je hebt meegespeeld, erover hebt gepraat etc) láát je kind dan ook vooral.
 4. Je beslissingen over het gamegedrag van je kinderen zijn niet de belangrijkste beslissingen die je over je kind neemt (denk aan laten inenten of minder gaan werken om meer bij je kinderen te zijn).
 5. Wees geïnformeerd. Weet wat het ratingsysteem zegt (in Europa is dat de PEGI-aanduiding), speel met je kids, lees gamereviews en praat met je kinderen.
 6. Respecteer de beslissingen van andere ouders – zie ook punt 3. Wat belangrijker is dan dezelfde regels hebben, is dat kinderen met andere kinderen spelen. Zoek een compromis dat voor iedereen werkbaar is.
 7. Als het gaat om geweld, zijn er veel belangrijkere voorspellers om je op te richten dan gamegedrag: armoede, geestelijke gezondheid, onderwijsongelijkheid en beleid. De morele paniek over geweld en games zorgt ervoor dat we die oorzaken niet aanpakken – terwijl we wel weten dat die echt meetellen.

Naaktloze Playboy toont de macht van Facebook (Linda Duits)

Deze analyse stond eerst op dieponderzoek.nl.

Wat verschillende conservatieve politici decennia hebben geprobeerd, is Facebook zonder slag of stoot gelukt. De Amerikaanse Playboy stopt met naakt. Het mannenblad heeft aangegeven dat ze safe for work willen zijn. Het tijdschrift wil een jonge doelgroep aanspreken en blijkbaar doe je dat zonder naakt. Kuisheid in tijden van volop internetporno, is dat niet raar?

Wired bracht een goede analyse. Bladen proberen online teruglopende ledenbestanden tegen te gaan. Daarvoor zijn ze grotendeels afhankelijk van platforms als Facebook. Dat is immers dé plek waar content gedeeld wordt en dat delen heb je nodig om verkeer naar je site te trekken. Facebook heeft dus enorm veel macht en kan dicteren welke content geproduceerd wordt. Wired schrijft:

“For Playboy to survive in a platform-driven world, the pressure to conform to those standards [of third-party platforms like Facebook, Twitter, and Pinterest, LD] is immense—so much so that the publication is abandoning the core of its brand’s identity.”

Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Er is immers sprake van zelfcensuur. Socioloog Zeynep Tufekci waarschuwt op meerdere plekken voor de macht van Facebook. Zoconstateerde ze dat edgerank, het algoritme dat bepaalt wat je in je timeline krijgt, berichten over Ferguson niet toonde. Ook bekritiseerde ze dat het Facebook lukt om kiesgedrag te sturen. Daarbij weten we nauwelijks hoe Facebook te werk gaat:

“We should care that this data is proprietary, with little access to it by the user, little knowledge of who gets to purchase, use and manipulate us with this kind of data. And of course it’s not just Facebook, every major Internet platform, along with governments, are in this game and they are spending a lot of money and effort because this is so important.”

Zo is de knieval van Playboy een teken des tijds. Daar mogen we best wat meer stampij over maken.

Een korte geschiedenis van de gratis krant (Linda Duits)

Deze post verscheen eerst op dieponderzoek.nl.

2007 was het jaar waarin Nederland de hoogste dagbladoplage ooit kende: 5,5 miljoen kranten per dag. Dat klinkt verbazingwekkend: in 2007 had zo’n beetje iedereen al snel internet en nu.nl bestond al acht jaar. Als de ondergang van de krant dankzij internet klopt, dan was pakweg 1999 een logischer jaar geweest om het hoogtepunt te zijn. Die hoge oplage in 2007 kwam voor een derde deel door een fenomeen dat razendsnel opkwam en bijna roemloos ten onder ging: de gratis krant. In een recent artikel [vrij toegankelijk] bespreekt Piet Bakker de geschiedenis van de gratis krant in Nederland.

Het huidige format van de gratis krant is een “tabloid met nadruk op kort nieuws voor een jong publiek” (p. 71). De voorlopers wijken hiervan af. Al voor de jaren ’90 waren er gratis dagbladen. Het Duitse General-Anzeiger für Lübeck und Umgebung bestond zo’n tien jaar eind negentiende eeuw. De Manly Daily wordt sinds 1906 gratis uitgedeeld aan forensen in Australië. MetroNews in Brazilië begon in 1974 “als de eerste grootstedelijke gratis krant die via het openbaar vervoer werd verspreid” (p. 71). Nederland had het Eindhovens Nieuwsblad dat gratis huis-aan-huis werd verspreid. Dankzij hoge kosten en tegenvallende advertenties hield de krant het in 1983 niet langer dan een maand vol. Toch waren de ambities groot: bij lancering waren er 45 personeelsleden, onder wie 25 journalisten.

Economische achtergrond
In 1995 begon de gratis krant aan zijn wereldovername met de lancering van Metro Stockholm. In 2007 had Metro meer dan zeventig edities in 21 landen. Naast Metro kwamen er ook andere titels op de markt, maar bestaande krantenuitgevers bleven terughoudend. Het waren vooral andere bedrijven die wilden investeren in deze pers. Gratis kranten zijn minder duur: ze zijn kleiner (zowel in staf als in aantal pagina’s), de distributie is geconcentreerd (meestal in het openbaar vervoer) en er is geen eigen drukkerij. De inhoud was licht en de doelgroep jong. De krant was bedoeld om onderweg uit te kunnen lezen.

Aan het begin van de 21ste eeuw groeide de economie en na de dot.com-crisis was de advertentiemarkt veelbelovend. Gratis kranten blijken echter zeer conjunctuurgevoelig. Daarbij concurreren ze vooral met elkaar. Als er meer titels op de markt komen, leidt dat tot minder lezers en lagere advertentietarieven. De groeifases van Nederlandse gratis dagbladen ziet Bakker ook in andere Europese markten die lijken op de onze. Concurrentie leidde in deze landen steeds tot een mono- of duopolie.

Metro en Spits
In Nederland lanceerden zowel Nederland Metro als Spits op 21 juni 1999. Aanvankelijk zou dat in september zijn, met de start van het nieuwe schooljaar en voetbalseizoen, maar omdat beide titels de eerste wilden zijn verschoof de datum tot naar voor de zomer. Metro kampte direct met problemen tussen hoofdkantoor in Londen en de redactie in Nederland. Redacteurs dreigden met staking en de advertentieverkoop viel tegen. Metrowerd naast in de NS-stations ook verspreid in McDonald’s, parkeergarages, supermarkten, postkantoren, ziekenhuizen, scholen en universiteiten. Een zaterdageditie mislukte, regionale edities werkten wel. In 2012 verkocht de Zweedse eigenaar Metro aan de Telegraaf Media Groep, uitgever van concurrent Spits.

Spits had het moeilijk omdat zij niet mochten verspreiden in de stations – wel daar buiten. Juridische procedures volgden. Ook bij Spits waren er problemen met de redactie, maar hier ging het om een minderwaardigheidsgevoel bij de redacteuren. 2006 en 2007 waren de topjaren voor Spits. Uiteindelijk was het de crisis die hen de das omdeed. Spits zou in oktober 2014 pas stoppen te bestaan. In 2012 al werden distributie, advertentieverkoop en hoofdredactie samengevoegd met die van Metro. Bakker bespreekt ook kleine/lokale initiatieven als News.nl (2000, Telegraaf Mediagroep, verspreid via grote kantoren), Almere Vandaag (2003, ook TMG, huis-aan-huis) en Barneveld Vandaag (2006, Wegener, huis-aan-huis).

De Pers en DAG
De gratis-krantengekte, zoals Bakker het noemt, brak los in dat hoogtepuntsjaar 2007 toen zowel De Pers als DAG werden gelanceerd. Uitgever Cornelis van den Berg had bij Wegener en Metro International gewerkt. Hij wilde de eerste gratis kwaliteitskrant ter wereld gaan maken. Zijn aanloopproblemen waren ruzie met mede-investeerders en tegenvallende advertentieomzet. De verliezen van De Pers liepen op tot een half miljoen per week. In reactie verhoogde Van den Berg de oplage en startte hij een zaterdageditie. “In 2008 bedroeg het totale verlies 32 miljoen; het lot van Van den Berg was bezegeld” schrijft Bakker (p. 77). Toch kwam er nog redding. Uiteindelijk werd De Pers de online titel De Nieuwe Pers, en in 2013 TPO Magazine.

DAG was een multimediaal concept van PCM en KNP: lezers werden doorverwezen naar de site voor video en extra’s. Het zou maar zestien maanden bestaan. Volgens Bakker ontbrak het PCM aan een duidelijke strategie. KPN leverde na een half jaar geen online content meer. Er kwamen meer doorgeplaatste stukken uit de Volkskrant en minder multimedia. Het verlies voor PCM was minstens €20 miljoen. Bakker schrijft daarover:

“De korte levens van De Pers en DAG waren veelbewogen, de kosten werden onbeheersbaar, de ramingen over lezers en adverteerders bleken te optimistisch, ambities over oplage, multimedialiteit en content konden niet worden waargemaakt. Uit de twee boeken die over De Pers verschenen en de reconstructie van de opkomst en ondergang van DAG rijst een wonderlijk beeld op van wanbeleid gekoppeld aan een grenzeloos enthousiasme. Het is echter de vraag of de ondergang te wijten was aan bedrijfsmatige stuurloosheid. De Pers en DAG waren wel degelijk de derde en vierde gratis krant op de landelijke markt. Door de economische crisis van 2008 stortte de advertentiemarkt in; voor een medium dat volledig afhankelijk is van adverteerders is dat al snel fataal” (p. 78).

Oplage
Het is niet eenvoudig het aantal lezers van deze dagbladen te berekenen. Volgens Bakker had Spits vier-vijf lezers per nummer, Metro tussen de drieënhalf en vier. Er was overlap tussen titels: samen bereikten Samen bereikten Metro, Spits en De Pers geen 4,5 miljoen (de optelsom van hun bereik) maar 2,9 miljoen Nederlanders. Dat zijn nog steeds veel lezers: Nederland behoort tot de top in Europa. In 2013 las 57 procent van de Nederlandse bevolking van dertien jaar en ouder dagelijks een krant. Zie figuur 2 beneden voor de oplagecijfers.

Oplage

 

Gratis-krantenlezers zijn jonger (36 procent jonger dan 35 jaar) dan lezers van betaalde landelijke kranten (22 procent jonger dan 35 jaar), maar er zijn nauwelijks sekse- of opleidingsverschillen.

Toekomst
Gratis kranten in Nederland groeiden tot 2008 en daalden daarna, net als in andere Europese landen. Een land heeft meestal maar ruimte voor één tot twee titels. Dankzij gratis kranten stijgt het totaal aantal krantenlezers, en die zitten vooral bij de jongere doelgroep. Bij betaalde kranten beïnvloedt vooral de publieksvoorkeur rechtstreeks de oplage. Bij gratis kranten telt de de economische situatie ook mee.

De overlap tussen lezers van gratis en betaalde kranten wijst erop dat er geen sprake is van grootschalige substitutie. Adverteerders houden daar echter wel rekening mee. Zij kiezen tussen verschillende modellen al naar gelang de doelgroep die zij willen bereiken. Dat leidt tot druk op advertentietarieven. Bakker voorziet dat (mobiel) internet bij de gratis krant mogelijk wel een kannibaliserende rol gaat spelen:

“De vijftien tot twintig minuten die de forens aan de Metro besteedt, kan namelijk ook gevuld worden met smartphone of tablet. In Nederland gebruikte in 2013 al 50 procent van de bevolking van dertien jaar en ouder een smartphone, ruim 35 procent gebruikt een tablet. Dat doet vermoeden dat de gratis krant inderdaad het life-cycle model volgt en dat er van opwaartse trend geen sprake meer zal zijn” (p. 82-83).

Sociale media zijn voor jongeren net als hun slaapkamer (Linda Duits)

Deze post verscheen eerst op dieponderzoek.nl.

De slaapkamer is een belangrijke plek voor jongeren. In het eerste meisjescultuuronderzoek in 1976 (zie mijn proefschrift) wordt bijvoorbeeld gesteld dat meisjes zo onzichtbaar zijn in onderzoek naar jeugdculturen omdat zij zich minder in de publieke ruimte begeven, maar samenkomen in hun slaapkamers. Onderzoekers als danah boyd hebben opgemerkt dat jongeren de laatste jaren steeds minder op straat mogen. Sociale media zijn dan de nieuwe hang-out. De cirkel is rond met de suggestie van sommige onderzoekers dat sociale media net als een slaapkamer zijn. In een recent artikel [abstract] verkent de Britse socioloog Paul Hodkinson deze metafoor.

Posters
Oude sociale netwerken als MySpace (en Hyves) leken inderdaad wel wat op een slaapkamer. Er was een muur waar je je identiteit kon tonen net zoals jongeren thuis hun muur met posters behangen. Bij Facebook en Twitter kan je je profiel echter veel minder op die manier personaliseren. Bovendien draait het daar om de nieuwsfeed en niet zozeer om individuele profielen. Deze netwerken zijn daardoor veel minder intiem en veel meer openbaar. Bovendien komen op Facebook meerdere publieken samen: zowel je familie als je oude schoolgenoten kunnen je vrienden zijn.

In de afgelopen jaren hebben we gezien dat jongeren steeds meer strategieën bedenken om controle uit te oefenen over hun online aanwezigheid. Zo beginnen ze Tumblrs onder ‘geheime’ namen en posten ze in ‘geheimtaal’, bijvoorbeeld door te linken naar een YouTube-video waarbij alleen insiders begrijpen wat ze daarmee willen zeggen. Ik zou daaraan toe willen voegen dat de populariteit van meer recente, gesloten sociale media als Whatsapp en Snapchat ook hierin past. Jongeren kiezen actief met wie ze wat willen delen.

Vertrouwd
Hodkinson beargumenteert dat sociale netwerken fungeren als “familiar, personalised home territories for young
people, amid complex, multi-spatial lives” (p. 11). Ze zijn vertrouwd, omdat jongeren op deze netwerken hoofdzakelijk communiceren met een kleine groep vrienden. Daarnaast laten jongeren in beide ruimtes een gecontroleerd beeld van zichzelf zien (identiteitsperformance). Daarbij is er ook sprake van een soort van archief: herinneringen worden er bewaard. Op sociale media voelen jongeren zich thuis:

“Numbers of fellow interactants may be high, intimate interactions may sometimes be viewable by others and personal control may be subject to challenges, but, through the ability to limit most communication to personalised networks through access controls, choice of usernames and a range of other connective and disconnective strategies, such personal control may be greater than in the various other spaces young people traverse. As a consequence, individuals may indeed often come to feel broadly ‘at home’ within their social network environments and with the regular fellow interactants therein” (p. 13).

Op sociale netwerken vindt misschien wel veel interactie plaats, maar de mogelijkheden die jongeren er hebben om delen af te schermen zijn groter dan op andere plekken waar ze komen – ik denk dan direct aan de school. Dit geeft een gevoel van thuis zijn. Net als de slaapkamer draaien deze online ruimtes om de persoon zelf. Er is naast de slaapkamer geen fysieke ruimte die op dezelfde manier werkt.

Ouderen
De slaapkamer is een sterke metafoor, vooral ook omdat ouders de privacy van jongeren daar vaak slecht respecteren. Die analogie is door te trekken naar online: je hoeft als ouder niet alles te weten wat je puber in zijn/haar slaapkamer doet, en je hoeft als ouder ook niet alles te weten wat je puber online doet.

Aan de andere kant roept de vergelijking vragen op over het gebruik van sociale media door volwassenen. In hoeverre verschillen hun online communicatiepatronen en identiteitsperformances van jongeren? Hoe thuis voelen zij zich op sociale netwerken? Hoe verhoudt zich dat tot de ruimtelijke metafoor van hun eigen – eventueel gedeeld – huis? Na talloze studies over jongeren en privacy, is het hoog tijd voor vergelijkend onderzoek naar ouderen.

CC beeld: Erica Kline

Het huis van de toekomst heeft een airplane-mode nodig (Linda Duits)

Deze post verscheen eerst op dieponderzoek.nl.

In Amsterdam schijnt het kantoor van de toekomst te staan. Bloomberg schreef vorige week een artikel over The Edge, een kantoorgebouw aan de Zuidas dat de titel meest duurzaam kantoor mag dragen (met eenduurzaamheidsscore van 98,4% – wat dat ook moge betekenen). Dat betekent zaken als zonnepanelen en waterbuizen. De hoofdhuurder is Deloitte dat in samenwerking met de architect het pand naar de laatste mode heeft ingericht. Dat betekent alle ruimte voor ‘het nieuwe werken’, dus flexplekken, en het kantoor als ‘werkgemeenschap’, dus veel open ruimtes. Het kantoor is bovendien smart – en dat blijkt doodeng.

Het begint al als je aankomt: een camera fotografeert je kentekenplaat en wijst je een parkeerplek toe. Je agenda bepaalt waar je mag gaan zitten werken. De fitnessruimte houdt je voortgang bij. De handdroger op de wc houdt in de gaten wanneer er schoongemaakt moet worden. En privacy dan? Daar heeft Deloitte aan gedacht:

“Don’t worry, your boss can’t access personal data from the Edge’s sensors and has no idea how many meetings you’ve missed this year. To be sensitive of privacy concerns, Deloitte surveyed employees before it installed the license plate scanner. The vast majority of respondents thought it was fine, as long as it made work life easier.”

Aha, werknemers van Deloitte hebben niks te verbergen en het is allemaal hartstikke handig!

Dit kantoor van de toekomst draait op het idee van het internet der dingen: apparaten zijn met elkaar en het internet verbonden. Ze communiceren om jouw leven te vergemakkelijken. Terwijl ze dat doen, verzamelen ze data die ook andermans leven makkelijker maken en en passant geld in het laatje brengen voor die persoon (in dit geval Deloitte).

Een veilige haven thuis
Het wordt moeilijk om te ontsnappen aan al die dataverzameling. Ook thuis ben je niet vrij, terwijl we thuis toch een veilige haven willen creëren. Op de plek waar we aan de buitenwereld willen ontsnappen, worden we misschien wel het meest gesurveilleerd. Dit staat in een kort essay over het RAM-huis, een “domestic prototype that explores the home’s response to a new definition of privacy in the age of sentient appliances and signal based communication”.

Het gaat hier om een project van een Italiaans architectenbureau. Het RAM-huis is een kooi van Faraday en kan dus elektromagnetische straling buiten houden dankzij beweegbare schilden van radar absorberend materiaal (RAM). Zo voorkom je dat wifi, mobiele data en andere radiosignalen je huis inkomen of uitgaan.

“Should our homes have an airplane mode? Maybe the age of intelligent machines calls for a new notion of domestic architecture—a revised definition of the primitive hut, tailored to the needs of the electromagnetic refugee. How does the value of visual privacy from the neighbours stack up against the value of electronic privacy from the entire world as a priority? Both should be an option, a choice made on a daily basis. This is the challenge for the domestic architecture of our time: how to become more than a passive support for the sentient devices we will inevitably sooner or later adorn it with.”

In het huis van de toekomst willen we ons waarschijnlijk kunnen afzonderen. Dat is een keuze: soms willen we verbonden zijn, maar soms ook niet. Dit is een interessante manier van denken: privacy gaat niet om je volledig onttrekken aan de wereld, maar een keuze maken in wat je wel en niet toont. Een airplane-mode staat dat toe: nu stuur ik even geen data, nu is alle surveillance uit.

5 positieve punten aan de doodenge mensen-review app Peeple

Het internet gonst over die nieuwe app om mensen te beoordelen (ja, jij en ik dus ook). Linda Duits schreef er deze post over op Dieponderzoek.nl.

Het was eigenlijk onvermijdelijk: een app waar je mensen kunt raten. Zoals je restaurantsreviews achterlaat of podcasts waardeert, zo kun je nu je ex, je buurmeisje of je beste vriend aanbevelen of afraden. De app gaat Peeple heten en zal waarschijnlijk eind november lanceren. Verschillende media reageerden ontzet.

Eerst het (soort van) goede nieuws:

 1. Als je jezelf niet geregistreerd hebt, kunnen mensen alleen positieve reviews achterlaten;
 2. Negatieve reviews worden 48 uur in een inbox geplaatst. Als je het ermee oneens bent, kun je ze aanvechten;
 3. Om iemand die niet eerder gereviewed is op de site te krijgen, moet je het telefoonnummer van die persoon opgegeven (hoe dat geverifieerd wordt is alleen onduidelijk);
 4. Reviews verlopen na een jaar;
 5. Om iemand te reviewen moet je ouder zijn dan 21 jaar. Je moet een langer bestaand Facebook-account gebruiken. Anoniem reviewen wordt zo bemoeilijkt.

Het slechte nieuws:

 1. Als je naam eenmaal in het systeem zit, kan hij er niet meer uit;
 2. Je kunt slechte reviews niet verwijderen;
 3. Het raten van mensen is creepy as hell (zo zeggen The Washington Post, The Guardian,Wired etc).

De bedenkers van de app zien er geen kwaad in. Het is immers goed voor de kinderen! Zohaalt The Washington Post mede-oprichter Nicole McCullough aan:

“As a mother of two in an era when people don’t always know their neighbors, she wanted something to help her decide whom to trust with her kids.”

Wat is er mis met even aanbellen, denk je dan. Hoe dan ook, de afkeurende reacties stemmen hoopvol. Daarnaast ga ik er vanuit dat het eerste positieve punt populariteit voorkomt: als je je nooit registreert, kunnen mensen geen slechte reviews over je achterlaten. Daarmee is er dus een doorslaggevende reden om de app nooit te gaan gebruiken.

Zijn tweens meer dan een doelgroep? (Linda Duits)

Deze post verscheen eerst op dieponderzoek.nl.

Het woord ‘tween’ verscheen niet zomaar. Het is een constructie: bedacht door mensen, marketeers in dit geval. Het verwijst naar een specifieke leeftijd, zo tussen de 8 en 12 jaar, en probeert daarmee een periode tussen kind en puber te vangen. Het is bedoeld om een bepaalde groep consumenten aan te duiden om hen vervolgens te kunnen targeten. In een recent paper [toegang] bevraagt communicatiewetenschapper Ingvild Kvale Sørenssen het concept tween: wat is het, hoe is het geconstrueerd, door wie en door wat?

Top-down
Door een bepaalde groep op een bepaalde manier aan te duiden, wordt die groep geconstrueerd. In het leven geroepen zo je wilt: eerst bestond de tween niet, en toen wel. Daardoor zijn we anders naar deze groep aan gaan kijken. Kvale Sørenssen stelt dat het opmerkelijk is dat tweens steeds gekoppeld worden aan consumptie.

Marketeers beschouwen tweens als competente en sterke consumenten die moeilijk te vangen zijn, maar die de moeite waard zijn om drie redenen: ze hebben geld te besteden, ze beïnvloeden het koopgedrag van hun ouders (van shampoo tot computer, zie hier recent onderzoek) en ze vertegenwoordigen de consument van morgen.

Ook de media construeren de tween. Ze doen dat bijvoorbeeld wanneer ze spreken over de seksualisering van kinderen. Ze gebruiken dit concept vooral wanneer er problemen gesignaleerd worden.

Daarnaast gebruiken wetenschappers het concept. Zij doen dat om aandacht te vragen voor “childhood’s middle years” waarbij gesteld wordt dat we daar te weinig over weten. Het gaat daarbij steeds om consumptiepraktijken en het gebruik van media en ICT. In zulke onderzoeken worden tweens gekoppeld aan concrete materiële zaken, zoals strings (zouden achtjarigen die wel mogen dragen) of spijkerbroeken (als middel om erbij te horen).

Bottom up
De tweens uit Kvale Sørenssens eerdere onderzoeken gebruiken het woord niet, maar ze spiegelden het concept wel:

“They talked about themselves as being in-between younger children and teenagers. They described themselves as shifting between different age performances” (p. 85).

Dat wisselen tussen leeftijd, dan weer kinderlijk, dan weer meer tiener-achtig, is belangrijk voor hoe kinderen zelf de tween-categorie construeren. Dit gebeurt niet alleen aan de hand van consumptie, maar ook door praktijken. Spelen hoort bijvoorbeeld meer bij kinderen. Dit is overigens iets dat ik herken uit mijn eigen onderzoek naar meisjes van 11-13 jaar.

Conclusie
Kvale Sørenssens stelt dat schipperen tussen klein en groot een belangrijk kenmerk van de tween is. Daarmee is het volgens haar een betekenisvolle categorie die meer is dan alleen de aanduiding van een doelgroep voor marketeers. Ze eindigt:

“We need to perceive tweens in their own right, not as an in-be-tween liminal practice, but rather as being and doing tween, not merely being children and becoming teenagers” (p. 88).