Dropouts in Vlaanderen, België, Europa, even verschillende cijfers naast elkaar geplaatst

Het grote nieuws dat uit het zeer uitgebreide OESO-rapport Education at a Glance gehaald wordt, is dat 1 op 6 Belgische jongeren het secundair onderwijs verlaat zonder diploma.

Op Twitter werd er gereageerd dat België niet gelijk is aan Vlaanderen en daar heeft men wel degelijk een punt.  Dirk Van Damme merkte echter terecht op dat je je moet houden aan de data die je hebt, en als die data slaat op België geef je daar informatie over.

Omdat er veel verschillende data de ronde begon te doen, heb ik zelf toch even naar Eurostat gekeken wat de meest recente toestand is volgens hen:

Hier zie je een ander cijfer dan bij de OESO. Hoe kan dit? Deze cijfers gaan over jongeren zonder diploma tussen 18 en 24. De OESO keek echter naar de groep tussen 25 en 34. Een andere leeftijdsgroep met dus een grotere groep jongeren zonder diploma, maar ook een groep die het onderwijs al een tijdje achter zich heeft.

Zijn er regionale verschillen?

Zeker, als je naar deze meest recente kaart van Eurostat kijkt:

Om meer specifieke cijfers te bekijken voor de regio’s ook het Steunpunt WSE gecheckt waar ze een overzicht hebben van “Ongekwalificeerde uitstroom (18-24 jaar) naar geslacht (Gewesten, België, EU; 1999-2014)”, en dan wordt heel veel duidelijk:

uitval

Wat zien we hier: ja, er was een zeer grote uitval in Vlaanderen maar die is stelselmatig afgenomen de voorbije jaren. Samen met de nog steeds hoge cijfers voor Wallonië en Brussel verklaart dit de hoge cijfers van de OESO, maar zeker Vlaanderen lijkt de goede weg op te gaan en zorgt er zelfs voor dat het Belgische gemiddelde zal dalen.

Betekent dit dat we op onze lauweren moeten rusten? Nee, wat ik vooral onthou van oa het Education at a Glance rapport is dat iedereen die onderwijs verlaat zonder diploma (of de nodige kennis en vaardigheden) een pak minder kansen heeft in onze samenleving, dus we moeten vooral zorgen dat én de ingeslagen weg verder gezet wordt én dat zeker in Brussel (en Wallonië) is er nog zeer, zeer veel werk.

Kleine factcheck op De Standaard over jongeren…

Een artikel over generatie Z in De Standaard begint prima met een stuk relativering van generaties, vervolgt daarna met een hele beschrijving (die vooral speculatie is, maar kom), maar dan volgt dit:

Dat maakt van hen geboren multitaskers, maar bezorgt hen ook een erg korte aandachtsboog. Volgens onderzoek kunnen ze zich hoogstens acht seconden toegewijd ­concentreren. Hun hersen­structuur zou er zelfs aan aangepast zijn. Het ­resultaat: een generatie die snel verveeld is en voortdurend zoekt naar nieuwe uit­dagingen.

En dan opeens gaat de bullshit-meter zwaar in het rood:

Maar het blijft daar niet bij, dan volgt:

Om te begrijpen waarom Generatie Z zo in het leven staat, verwijst Ahlers naar de ­Piramide van Maslow (zie afbeelding). ­‘Generatie Z stroomt hoger in de piramide in dan eender welke generatie voor haar. Toen Maslow zijn piramide samenstelde, meende hij dat mensen alleen door heel hard te werken de bovenste twee lagen zouden kunnen bereiken. Maar Generatie Z heeft de onderste drie lagen eenvoudigweg ­cadeau gekregen bij haar geboorte.

Maslow, alhoewel nog zeer populair, is al jaren weerlegd. Op die manier zelfs weerlegd dat de hele uitleg die volgt niet kan kloppen. Een beetje kritische geest is handig…

Hoe ontstond een kleine meme: katten en #brussellockdown

Het was een bewogen avond gisteren na al 2 dagen va terreurniveau 4 in Brussel. Dan opeens was er een grote actie, maar kwam ook de vraag van de politiediensten om niet meer te tweeten over de acties van de politie in Brussel zodat niet ook mensen met slechtere bedoelingen op de hoogte zouden zijn van wat er allemaal gebeurde.

Mijn tijdlijn zat al snel met het bericht niet meer te tweeten over de actie.

Waarop ik dit tweette:

Op het zelfde moment was Leen De Vilder ook kittens de wereld in aan het sturen op dezelfde hashtag:

Niks speciaal, niks geplan, maar… opeens begon iedereen op de hashtag katten (en soms honden) te plaatsen, en zelfs na een tijdje niet enkel meer Belgen (en zelfs bekende Belgen als Rik Torfs). Al deze katten werden nieuws, in binnen– en buitenland.

Zijn we de eerste geweest? Wellicht wel volgens mensen die het nakeken:

Belangrijkste gevoel dat ik bij al die katten had, was er een van ontlading. Broodnodig.

En voor alle duidelijkheid:

 • de dreiging is niet weg,
 • maar humor werkt.
 • Miauwkes!

 

Dit is voor lang…

Stel…

 • dat het brein achter de aanslagen gisteren gedood is en dat heel zijn cel ontmanteld werd,
 • dat de komende maanden nog verschillende cellen aangepakt worden,
 • en ondertussen de komende twee jaar Syrië opgelost wordt.

Dan zul je me wellicht optimistisch vinden, wat ik zeker wil zijn, maar ik wil vooral een rationeel optimist zijn. Want de kans is ook klein dat in dit scenario er iemand de komende jaren zal durven zeggen dat de toestand veilig is. Het gevaar voor ons bleek te ondergronds en te onverwacht. Onze angst zal daardoor wellicht langer duren dan de eigenlijke terreur.

Ondertussen is het cruciaal om naast de angst, de kinderen ook het mooie te laten zien opdat ze de hoop niet verliezen. Anders zal alles nog veel langer duren.

Hans Rösling streng voor onderwijs, een commentaar

Gisteren was Hans Rösling te gast bij het onvolprezen Zondag Met Lubach en de man was kritisch voor de media (wat we al een tijdje kunnen horen), maar nog een pak kritischer voor onderwijs:

Ik kan de man een stuk volgen alhoewel ik weet dat veel collega’s hard hun best doen, maar schrok wel van zijn oplossing: grote bedrijven die zich bezighouden met onderwijs zouden het onderwijs verbeteren volgens hem. Als we echter kijken naar het trackrecord van bedrijven die zich met onderwijs bezighouden, zien we toch veel mislukkingen:

Zijn er ook positieve voorbeelden, zeker, maar deze voorbeelden van vaak solutionisme stemmen me vooralsnog niet hoopvol dat bedrijven zomaar onderwijs kunnen “redden”. Heb wel een idee hoe ze dit kunnen doen. Toen ik enkele jaren geleden een lezing gaf voor een groep bedrijfsleider die onder andere klaagden over het gebrek aan tablets in de school van hun kinderen en aangaven dat ze het onderwijs wilden veranderen, vroeg ik hen of ze al gevraagd hadden wat de scholen van hun kinderen nodig hadden. Niet zozeer vanuit een “wij weten het beter” houding, maar wel gewoon: beste school, wat zijn jullie noden?

Ik vermoed dat ze misschien meer fundamenteel zijn dan ze op het eerste gezicht denken. Bijvoorbeeld een schoolgebouw waar je niet 15 jaar moet op wachten. Extra middelen waarmee de lege brooddozen van steeds meer kinderen gevuld kunnen worden. Extra geld waar ze eens geen mosselsouper moeten voor organiseren zodat de tijd die ze hierin investeren naar de kinderen kan gaan. Misschien dat je als ouder mee het verkeer wil helpen regelen zodat het rond de school veiliger wordt. En nog tal van andere zaken die misschien niet spectaculair zijn, maar een enorm verschil kunnen maken.

En tegelijk zo ruimte creëren zodat inderdaad de leraren (nog) beter hun zaken op orde kunnen hebben en de vinger aan de pols kunnen houden. Hier heeft namelijk Rösling volgens mij wel degelijk een punt. Meer nog, ik hoop dat zijn kritiek mee gaat in de eindtermen-discussie.

De tiener die sociale media de rug toekeerde, het vervolg…

Koen, @phovid, reageerde deze nacht op mijn post gisteren over Essena O’Neill die sociale media de rug toekeerde met de waarheid.

De reacties zijn niet van de lucht en Koen vond enkele video’s van andere sociale media tieners die stellen dat Essena een hoax is. Niet dat ze niet zou bestaan, maar wel dat het stoppen met sociale media een slimme manier is… om nog meer aandacht te trekken.

En ook nog:

Ondertussen reageerde Essena ook terug:

Please, this isn’t about my personal life. Those I trusted spreading rumours… this is my exact point about social media. WE MUST USE OUR VOICES FOR GOOD AND POSITIVE CHANGE. Why not talk about this movement as a concept? Why not talk about all the documentaries and books I have here that truly helped me? Why not use this as purely an example of social media reliance. Human beings are capable of so much more than gossip, cool pictures and ironic captions. Let’s talk about real things happening globally that matter. Love the people around you and don’t live in my phone, that’s all my point is.”

Er zijn nog een pak meer reacties positief en negatief, check hier.

En Essena? Wel gestopt is ze niet echt. Ze post nu intensief op Vimeo:

En ze heeft een nieuwe website: letsbegamechangers.com. Is quitting smoking social media the hardest thing to do?

In feite is het niet zozeer de media die Essena wil verlaten, maar haar houding tegenover een echt en denkbeeldig publiek dat ze wil aanpassen. Het publiek is zowel echt als denkbeeldig omdat er enerzijds een pak volgers zijn, anderzijds omdat Essena er een pak verwachtingen bij legt waarvan ze enkel indirect kan weten of deze correct zijn aan de hand van commentaren en likes. Wat we hier zien is een stuk growing up in public, waarbij de jongedame op ietwat dramatische wijze haar plaats probeert te zoeken. Ondertussen is er wel (tijdelijk?) een debat over echt en fake op sociale media.

Over geld en onderwijs

Als de Vlor met forse stem spreekt, dan is dat nieuws. Ik maakte zelf het overlegorgaan al een paar keer van dichtbij mee en compromis en consensus zijn de eerste woorden die ik zou gebruiken als ze me het zouden vragen in een ronde van De Slimste Mens Ter Wereld.

Maar het meest recente advies over de besparingen in het onderwijs is heel duidelijk:

De Vlor betreurt dat de diverse besparingsmaatregelen op de werkingsbudgetten van de onderwijsaanbieders in 2015 recurrent worden doorgetrokken naar 2016. De raad vreest ook dat de aangekondigde besparingen in het hoger onderwijs de integratiebeweging van de hogeschoolopleidingen in de universiteiten sterk zullen bemoeilijken. (lees hier het volledige advies)

De koepels verwijzen nu naar wafelenbak en andere mosselsoupers ter compensatie en hopen vooral op een zachte winter. Besef echter goed dat sommige scholen een publiek hebben dat zelf met moeite de eindjes aan elkaar kan knopen en dat dergelijke activiteiten daar dus geen oplossing zijn. Meer nog, de meeste scholen doen dit al jaren met reden.

Aankopen van materialen en nieuwe handboeken worden wellicht uitgesteld. Gisteren schreef De Morgen als eerste in Vlaanderen over virtual reality in de klas en bijvoorbeeld het nieuwe Google Expeditions. De reactie van het onderwijs in de krant was tekenend: interessant, maar we moeten goed nadenken over elke cent die we uitgeven. Als ik sommige schoolgebouwen zie, begrijp ik die reactie volkomen. Die scholen staan vaak op wachtlijsten van 10 jaar of meer voor nieuwe gebouwen.

Voor alle duidelijkheid, ik zou niet graag in de plaats van de minister zijn, je kan enkel maar geld uitgeven dat je hebt. Tegelijk is in een regio waar enkele miljarden nodig zijn om jarenlange onderinvestering in scholenbouw recht te trekken en waar steeds meer plaats nodig is voor kinderen en jongeren in het onderwijs, een gelijke financiering per definitie al een besparing. In ons boekje over onderwijsmythes beschrijven we dat meer geld niet per se tot beter onderwijs leidt. Het is echter fout te denken dat steeds minder geld niet tot slechter onderwijs kan leiden.

Leer je echt beter al springend?

Gisteren kreeg ik telefoon van een journaliste over het onderzoek waarover je hieronder kan lezen.

Even mijn bedenkingen:

 • Het is jammer dat er niet met een derde groep gewerkt is die enkel bewoog op momenten die niet met de leerstof te maken had. We weten al jaren dat beweging bij het begin of het einde van de schooldag een positief effect heeft op leren. Nu weten we dus niet of het met het springen tijdens het leren te maken heeft.
 • Verder legt het project heel erg de nadruk op herhaling en automatisatir. Terug iets dat we al heel lang kennen als positief. Maar… Het is niet duidelijk of de controlegroep ook herhaling kreeg. Als dit niet het geval is… Dan kan dit al het leereffect verklaren, zonder het springen.

Dit is het eigenlijke persbericht:

Leerlingen die drie maal per week al bewegend taal- en rekenles krijgen, kunnen beter rekenen en spellen. Al na twee jaar boeken zij een leerwinst van 5 maanden. Dat ontdekten onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen tijdens het experiment ‘Fit & Vaardig op school’. Bovendien concentreren leerlingen zich na de Fit & Vaardigles beter op hun taken in de les erna.
Kinderen in het basisonderwijs zitten bijna de hele dag stil. Zou het niet mooi zijn als zij tijdens de les bewegen en daarmee ook hun schoolprestaties te verbeteren? Om dat uit te vinden ontwikkelden de onderzoekers het programma Fit & Vaardig. Zij onderzochten de effectiviteit daarvan in groep 4 en 5, in het kader van Onderwijs Bewijs, een project van het ministerie van OCW waarin via wetenschappelijke experimenten kennis wordt verzameld over wat wel en niet werkt.

Staatssecretaris Sander Dekker: “We hebben vanuit het ministerie met scholen afgesproken dat kinderen minimaal twee uur gym krijgen en bij voorkeur zelfs drie. Dat is soms best een puzzel om voor elkaar te krijgen, met alle andere belangrijke lessen die kinderen ook mee moeten krijgen. Dit onderzoek laat zien dat het heel goed werkt om bewegen met de gewone lessen te combineren. Kinderen worden gezonder en pikken rekenen en taal beter op. Dit onderzoek is een aanmoediging voor scholen om daar ook mee aan de slag te gaan.”
Joggen

Tijdens de Fit & Vaardiglessen, die drie maal per week een half uur duren, krijgen de leerlingen rekenen en taal. De lessen behandelen het automatiseren en herhalen van de lesstof en sluiten aan op bestaande methodes. Op het digibord verschijnen opdrachten en de leerlingen moeten door een beweging te maken een antwoord geven op een vraag. Bijvoorbeeld een woord spellen door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter. Tussen de opdrachten door doen ze een basisbeweging, zoals joggen.
Goede gezondheid

De leerlingen leren niet alleen beter rekenen en spellen, en zich beter concentreren, maar de Fit & Vaardiglessen zijn ook goed voor hun gezondheid. De body mass index (BMI) van groep 5-leerlingen die meededen aan het programma was na één jaar gelijk, terwijl de BMI van de controlegroep die de gewone lessen volgde, was toegenomen.
Matig tot intensief bewegen

Bewegen tijdens de les heeft dus een positieve invloed. Maar welk soort bewegen werkt nu beter? Matig tot intensief bewegen zoals springen? Of complex bewegen waarbij meer cognitieve activiteit wordt verlangd, zoals een ingewikkelde turnoefening? Om dat uit te vinden, is het onderzoek Bewegen en leerprestaties gestart.

Onderzoekers hebben eerst een meta-analyse gedaan en zullen vervolgens twee interventies in de schoolpraktijk uitvoeren. In de meta-analyse zijn onderzoeken bestudeerd waarin leerlingen een matig tot intensief fysieke activiteit kregen aangeboden, zoals lopen op een loopband of een balspel. Doel van de activiteit was hun schoolprestaties en executieve functies – leervaardigheden die ze nodig hebben om een taak doelgericht uit te voeren – te verbeteren. In deze studies sportten de kinderen overigens niet zoals bij Fit & Vaardig tijdens maar buiten de les. Bijvoorbeeld in de pauze, tijdens het bewegingsonderwijs of meteen na schooltijd.

Uit de meta-analyse blijkt dat matig tot intensief fysieke activiteit buiten de lessen een positief effect heeft op executieve functies, zowel direct na het bewegen als op de lange termijn na 3 tot 9 maanden.
Hersenactiviteit

Of deze manier van bewegen ook invloed heeft op de schoolprestaties – zoals de Fit & Vaardig-lessen dat hebben – werd niet duidelijk uit de meta-analyse. Wel laten voorlopige resultaten een klein tot middelgroot effect van fysieke activiteiten op de hersenactiviteit zien. Er zijn in elk geval voldoende aanwijzingen om de invloed van bewegen op de schoolprestaties en op de hersenen nader te onderzoeken, wat dan ook gebeurt in het vervolgonderzoek in de praktijk.

E. Hartman e.a. (2015), Effecten van fysieke activiteit op cognitie en de hersenen van kinderen in het primair onderwijs (online pdf). Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Vrije Universiteit.

Welke vragen kan je stellen om na te denken over de nieuwe #eindtermen?

Er komt een groot maatschappelijk debat over wat onze kinderen moeten leren op school, lees nieuwe #Eindtermen. Dit maakt me blij. Naast de vele discussies over het hoe en de structuur van het onderwijs, nu over het wat.

Prima dat minister Crevits hierover dus de mening wil van ouders, leerkrachten, werkgevers, leerlingen…

Ik ga hier nu niet mijn wenslijstje voor de nieuwe eindtermen opsommen. Bert en ik schreven wel een heel boek over de toekomst van onze kinderen met onder andere een antwoord op de vraag wat onze kinderen moeten leren volgens onze bescheiden mening en gebaseerd op de Unesco.

Wel wil ik vragen meegeven die je jezelf kan stellen als je nadenkt over eindtermen.

 • de meest voor de hand liggende, maar tegelijk ook de moeilijkste vraag is: wat moeten onze kinderen kennen voor de toekomst? Nu, huidige 10-jarigen gaan ten vroegste op pensioen ergens in de jaren 2070, en de toekomst is moeilijk te voorspellen.
 • Daarom ook vraag 2: welke hypes van vandaag zijn tijdelijk? Bij de bevraging in Nederland in het kader van het gelijkaardige #onderwijs2032-debat kwamen zeer veel hedendaagse hypes naar boven waarbij men net vergat te kijken naar de toekomst. Ik zou nu zo graag voorbeelden geven, maar wil niemand beledigen. Eigen aan dergelijke hypes is vaak dat er een groep mens denkt dat het de toekomst is…
 • Een vraag die snel vergeten wordt, wat willen we als samenleving bewaren? Onderwijs heeft een conserverende taak. Wat vinden wij belangrijk dat onze kinderen meenemen voor een volgende generatie. Ik denk bijvoorbeeld over de kennis over de wereldoorlogen. Die vraag is misschien minder hip, maar is tegelijk volgens Hannah Arendt cruciaal voor progressie. We moeten hierover nadenken opdat de volgende generatie zijn eigen keuze kan maken wat zij dan al dan niet zullen bewaren of weggooien. Het helpt ook voorkomen dat ze het warm water opnieuw moeten uitvinden. Om op de schouders van giganten verder te bouwen, is het soms ook handig die giganten te kennen.
 • Even belangrijk is hierbij stil te staan bij de vraag: wat moet iedereen kennen of kunnen (basis) en wat is meer voor mensen die er voor kiezen?
 • Sta best ook stil bij de vraag wat echt het doel is en wat de weg? Algemeen probleemoplossend vermogen kan een doel zijn (scoren onze jongeren trouwens volgens PISA nu al prima op), maar dit kan via verschillende wegen bereikt worden. Meer zelfs, sommige vermeende wegen – bijvoorbeeld leren programmeren – leiden hier wellicht niet toe. Ik heb nu niet gezegd dat leren programmeren niet thuishoort op school, maar dat beter als een doel op zich dan als een weg voor een ander (hoger) doel. Noem dan liever het hoger doel en laat de weg open. Die weg kan trouwens voor leerlingen verschillen. Daarbij aansluitend is de moeilijkste vraag wellicht: welke vaardigheden of kennis je nodig hebt om bepaalde doelen te bereiken.  In Nederland opperden sommigen dat leren schrijven met hand beter uit het curriculum zou verdwijnen (vaak foutief naar Finland verwijzend). Maar we weten dat leren schrijven een positieve invloed heeft op leren lezen.

Als je bij het nadenken over deze vragen ook nog rekening houdt met enerzijds de persoonlijke ontwikkeling én anderzijds de bredere samenleving (en dat is meer dan economisch, maar ook deels economisch), dan begin je aan een boeiende denkoefening. Ik hoop op een boeiend debat en als ik vragen vergeten ben, vul graag aan!

Lerarenopleiding afschaffen?

In Nederland kwam er gisteren een voorstel van de Kamer om het huidige systeem van lerarenopleiding af te schaffen. De idee is dat afgestudeerden van hogescholen of universiteiten direct voor de klas moeten kunnen en dat dan in-service training moet volgen.

De redenen volgens de kamerleden die het voorstel lanceerden zijn tweeërlei:

 • je moet na je studies nog een extra opleiding doen
 • die opleidingen zijn niet denderend qua kwaliteit

Zouden de pas-afgestudeerden dan helemaal onbeslagen voor de klas komen? Niet helemaal:

“Daarnaast zouden zij dan toegespitste scholing didactiek en pedagogiek moeten volgen, mogelijk al tijdens hun bachelor of master. Ook voor zij-instromers uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven zou dit systeem volgens Duisenberg een oplossing kunnen zijn om het vak van leraar aantrekkelijker te maken.”

Het gaat dus duidelijk niet over de lerarenopleidingen die we in Vlaanderen kennen voor kleuter, lager en secundair onderwijs aan de hogeschool, maar wel over de niveaus van de universitaire lerarenopleiding en CVO’s.

Het idee van in-service training ben ik niet ongenegen. Goede ondersteuning én professionalisering van beginnende docenten is cruciaal om die mensen in het onderwijs te houden en zeker professionalisering heeft een enorm effect op het leren van de leerlingen. Maar dat doet de nood aan een basis niet verdwijnen. De vraag is echter hoe groot het aandeel zal zijn van de voorbereiding in de opleiding en de zij-instromers lijken deze al helemaal niet te krijgen. Stel je voor dat de nieuwbakken studenten pas leerlingen zien na afstuderen? Het woord “Praktijkschok” zal een heel nieuwe betekenis krijgen voor velen.  Misschien is het voorstel een versluierd pleidooi voor een educatieve master? Probleem met krantenberichten en proefballonnetjes is dat het vaak vaag blijft…

Het is volgens mij ook maar de vraag of dit het aanzien van de docent verbetert. Het voorstel geeft het beeld van leraren als iets dat je toch zomaar kan doen en lijkt haaks te staan op een andere beweging in Nederland, die van strengere selectie voor de Pabo’s. En of je dan zo meer leraren voor de klas krijgt?