Maakt boeken lezen je meer empathisch? Mogelijk slecht en goed nieuws!

Boeken lezen maakt je meer empathisch als mens. Het was nieuws in 2013, het was al een vermoeden uit 2006, het leek zo mooi. De studie in 2013 was de eerste die een oorzakelijk verband kon aantonen. Wat je las zou een invloed hebben op hoe je je inleeft in anderen.

Maar… er woedt momenteel een replicatiegolf in de onderzoekswereld. De oorspronkelijke onderzoekers hebben ondertussen zelf meer evidentie gevonden, en er zijn replicaties van henzelf en anderen die het oorspronkelijke onderzoek bevestigen.

Maar… er zijn ook 3 verschillende onderzoekscentra die het onderzoek uit 2013 probeerden opnieuw te doen en deze komen niet de zelfde resultaten uit. In een van deze recente studies gebruikte men de zelfde teksten, een gelijkaardige demografische groep als bij het oorspronkelijke experiment, enkel het aantal deelnemers was groter (lees: beter). Maar het directe effect op empathie die de oorspronkelijke onderzoekers vonden, bleek niet aanwezig.

Wel duidelijk aanwezig was dat mensen die langere tijd al fictie lazen, met meer empathie samengaat. Zo bevestigt deze studie wel de inzichten uit 2006.

Ik haalde dit voorbeeld uit het onvolprezen BPS Digest. Buitenstaanders zouden nu dit voorbeeld kunnen gebruiken om wetenschap te relativeren. Terwijl dit vooral toont hoe wetenschap werkt. Hypotheses, experimenteren, conclusies, die op hun beurt getest worden. Ik ben zelf zeer blij met wat sommige de replicatie-crisis noemen. Crisis kan in deze enkel maar groei betekenen. Binnenkort verschijnt er van mezelf en Paul Kirschner een studie met daarin interessante resultaten. Maar zeker kunnen we nooit zijn. Daarom roepen we in de laatste paragraaf op dat mensen ons onderzoek zouden repliceren. Zo groeit kennis nu eenmaal. Ook al lijkt het soms de processie van Echternach. En ook al lijkt het soms voor de buitenwereld alsof wetenschappers zich constant tegenspreken.

En ondertussen? Zou ik vooral blijven lezen.

Een tip als je een pleidooi voor onderwijs hoort

Het debat over onderwijs stopt nooit. Zeker in tijden waar er nagedacht wordt over de doelen die men in scholen moet nastreven (in Nederland Onderwijs2032, in Vlaanderen het Eindtermendebat), roeren zeer veel mensen en belangengroepen zich.

Bij alle standpunten die de media halen, is het cruciaal om je een vraag te stellen:

Wie zegt dit en waarom?

Neem het pleidooi voor programmeren dat gisteren op TPO verscheen. Hinkema merkt terecht op dat het antwoord op het eerste deel van de vraag duidelijk is:

De auteurs zijn, weinig verrassend, medewerkers van Microsoft en van de stichting Codeuur.

Het tweede deel is moeilijker te beantwoorden. Het kan zeker dat ze het goed menen, maar tegelijk is het ook zo dat er door hen zal verdiend worden aan dit. Het is een gevalletje: wij van wc-eend bevelen wc-eend aan.

Wil dit zeggen dat we nu dit pleidooi moeten klasseren? Nee, niet noodzakelijk, maar voorzichtigheid is wel geboden.

Even duidelijk over #eindtermen

Het debat over eindtermen zit nu in het Vlaamse parlement en op het gevaar af in herhaling te vallen, som ik nog even graag de drie redenen op waarom iets best in de eindtermen komt:

  1. Iets is nodig in de huidige of toekomstige samenleving. Het eerste deel is makkelijk, die noden zijn duidelijk, het tweede is moeilijker, maar hier kan de derde reden helpen. Deze redenen vind je vooral via bevragingen zoals we in Vlaanderen en Nederland hebben gezien en ook lobbygroepen zijn rond deze redenen vaak zeer actief.
  2. Wat willen we als samenleving meegeven/bewaren. Wat vaak vergeten wordt is dat onderwijs ook een conserverende taak heeft, dingen conserveren die we als samenleving belangrijk vinden. Stel je voor dat onze kinderen niet meer moeten leren wie Rubens is, dan verschijnt er binnen enkele jaren een enquête bij leerlingen waaruit blijkt dat ze de schilder effectief niet meer kennen en schreeuwt iedereen moord en brand. Hannah Arendt voegt bij deze conserverende taak wel een belangrijk inzicht toe: onderwijs moet conservatief zijn opdat de volgende generatie kan kiezen wat ze zelf wil bewaren (en op die manier progressie kan maken).
  3. De derde reden komt spijtig genoeg het minst aan bod: welke kennis en vaardigheden heb je nodig om andere kennis en vaardigheden op te doen. Concreet: moeten we nog leren schrijven met de hand in een digitale wereld? Nuttig lijkt het niet, maar als we naar de wetenschap kijken is er wel degelijk een goede reden: het is een handige weg om een taal te leren. Misschien is dan wel schoonschrift niet meer nodig. Voor kunnen omgaan met veranderingen is blijkbaar een brede kennis handig, enz.

Onlosmakelijk aan curriculumdiscussies is ook de vraag wat de taak van onderwijs en wat de taak van de buitenwereld (ouders, bedrijfswereld,…) is. Deze discussie gaat, kort door de bocht gesteld, terug tot het ontstaan van het onderwijs. Scholen zijn in het leven geroepen om taken over te nemen waarvan de samenleving dacht dat ze én belangrijk waren én niet door ouders werden opgenomen. Het is dus ook aan de samenleving om te bepalen wie welke taak doet én welke taken belangrijk zijn.

En die samenleving? Die wordt vertegenwoordigd door het parlement…

Het eindtermendebat: het rapport over de grote bevraging

Vandaag is er in het Vlaams Parlement een debat rond de Eindtermen, gisteren werd er al een rapport over de grote bevraging voorgesteld in dat zelfde parlement.

Als je het rapport wil lezen, check dan hier. Dit is de bijhorende hitparade:

https://pbs.twimg.com/media/Ct8IxaqWcAEmrmt.jpg 1. Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling

2. Sociale (intermenselijke) competenties

3. Zelfredzaamheid en praktische competenties

4. Kennis en gebruik van talen

5. Kritisch en probleemoplossend denken

6. Kennis van en omgaan met politieke en maatschappelijke vraagstukken

7. Kennis van en omgaan met levensbeschouwelijke en ethische vraagstukken

8. Kennis van en omgaan met ICT en nieuwe media

9. Kennis van en omgaan met duurzaamheidsvraagstukken

10. Leercompetenties

11. Professionele competenties

12. Wetenschappelijke en onderzoekscompetenties

13. Kennis van en omgaan met kunst en cultuur

14. Algemene basiskennis

Trouwens, er zijn serieuze bedenkingen te maken bij enkele suggesties, zie de commentaren van Lieve Boeve en prof. Roger Standaert. Ik volg beide heren in hun commentaar. De discussie is in feite vooral: wat zijn de taken van de school, wat zijn de taken van ouders en omgeving. Roger Standaert maakt misschien wel de belangrijkste opmerking: hoe kan er tijd gemaakt worden in een nu vol curriculum? Wat wordt er geschrapt? En willen we dat dan wel?

Ik vermoed dat er nog veel discussie zal komen. De verschillende politieke partijen, meerderheid en oppositie stellen dat ze met het rapport zullen rekening houden, maar dit kan nog veel betekenen…

Het is vandaag dag van de leerkracht

Het is vandaag de dag van de leerkracht. De voorbije jaren heb ik verschillende stukken geschreven over onderwijs waarbij ik leerkrachten of toekomstige leerkrachten een hart onder de riem wou steken:

Die laatste blogpost is een verwijzing naar deze klassieker van Taylor Mali, What Teachers Make:

Naast dit alles: beste collega’s, een fijne dag toegewenst!

iPal, de robot-babysitter (of toch niet?)

Via een artikel in Quartz ontdekte ik de Chinese iPal, een robot die kinderen kan entertainen gedurende een paar uren zonder ouderlijk toezicht, volgens de makers. De makers hebben het over de opvang voor kinderen tussen 3 en 8 in de periode tussen wanneer school voorbij is en het werk van de ouders klaar is. Maar ik weet het nog zo niet.

Ja, bijna natuurlijk, kan je volgen wat je kind doet, kan je communiceren met het kind via de robot, enz. Maar kan de robot ook troosten? Ingrijpen in geval van nood?

Het ding kan wel entertainment bieden én kan vragen beantwoorden én zou interactiever zijn dan een iPad. Maar een babysitter om je kind bij alleen te laten, laat staan een vervanging voor personeel in creches zoals ik ook al ergens las? Nee, dat denk ik niet.

 

Help, de jeugd drinkt en rookt minder!

De titel is ironisch, maar vandaag is verbraving van de jeugd het thema in verschillende artikels in de media. De aanleiding is het nieuwe ESPAD-rapport dat aantoont dat de Europese jongeren minder roken en drinken (alhoewel dat bijvoorbeeld in België het comadrinken te traag daalt).

Je zou nu kunnen denken dat dit goed nieuws is, maar we maken ons toch zo graag zorgen. De onderzoekers zelf geven in hun perstektst en rapport voorzichtig aan, dat ze vrezen dat de verslavingen zouden verschuiven naar online platformen. Er is wel degelijk een toename van online gokken waar we beducht moeten voor zijn. Maar er zou ook misschien wel eens sprake kunnen zijn van – goed opletten – Facebook-verslaving. Ik hoop bij dit laatste dat het een pars pro toto is, want horen we nu al niet jaren dat Facebook op zijn retour is bij jongeren? De correlatie die gesuggereerd wordt in deze titel lijkt me sowieso moeilijk hard te maken door dit rapport.

In een opiniestuk vandaag in Het Nieuwsblad wordt zelfs de vraag gesteld of deze verslaving niet erger is dan af en toe wat drinken?

Zonder de enkelingen die compulsief gamen of online zijn te willen loochenen, vraag ik me serieus af of we ons niet te graag zorgen maken in onze jeugd? Als ik me zorgen zou maken, dan is het effectief over het nog steeds te frequent voorkomen van comazuipen en zou ik me verder focussen op nog beter doen.

Zeer leuke podcast over onderwijsmythes met Casper, Paul en mezelf

Paul, Casper en ikzelf werden gevraagd of we wilden meewerken aan een onderwijspodcast. Natuurlijk, en het fijne resultaat staat nu online! Je kan hier meer info vinden over deze podcast. (p.s.: de volgende zal over de maker-beweging en onderwijs gaan!)

Een klein lofdicht op “Het geheim van de Meester”

Toen ik de aankondiging van “Het geheim van de Meester” zag, heb onmiddellijk de digicorder geprogrammeerd. Spijtig genoeg kan een digicorder al snel het digitale equivalent van de stapel te lezen boeken naast je bed worden. Gisteren eindelijk enkele afleveringen bekeken en ik ben om. Wat een fijne benadering om kunst bij een grote publiek te brengen.

Voor wie het programma niet kent, dit is de trailer:

Het idee lijkt te eenvoudig voor woorden: laten we in een team een meesterwerk proberen na te maken, maar al doen ontdekt men op welke problemen de oorspronkelijke artiest botste. In het geval van Mondriaan, ontdekt je het koortsige zoeken van de kunstenaar en werd moderne kunst opeens een stuk bevattelijker. Alles wordt wel gekruid met wat tv-ingrepen (ze moeten het doen in 5 weken, de zoektocht naar tape,…), maar deze leiden niet af en maken het wellicht toegankelijker.

Is het perfect? Nee, het is geen meesterwerk (pun intended), je merkt dat er soms delen van het verhaal weggelaten worden in de montage (de punaise-gaten in het werk van Mondriaan, het al dan niet uiteindelijk gebruiken van loodwit,…). Maar tegelijk: beste Canvas, neem het format graag over. We hebben hier ook meer dan genoeg meesters met geheimen!

Mijn stuk voor De Morgen: Wat moet je vandaag nog studeren?

De Morgen vroeg me of ik een opinie wou schrijven over die 100000 studenten die een zinloze richting zouden studeren. Minister Crevits schreef trouwens hier ook een opinie over in De Standaard.

Studenten blijken hun keuze in het hoger onderwijs steeds later te maken. En dan helpt een bericht zoals gisteren niet echt: meer dan 100.000 studenten zouden momenteel hun tijd verdoen in een studierichting die in feite zinloos is, omdat binnen 20 jaar hun job toch door robots wordt vervangen. Los van de vraag wie dat werk de komende 20 jaar dan zal moeten doen, klinkt het behoorlijk alarmerend van het consultantiebedrijf dat hiermee de media haalde (DM 15/9). Gelijkaardig onderzoek door de OESO kwam veel lagere cijfers uit.

Jobs veranderen constant – we hebben nu bijvoorbeeld nog weinig klompenmakers nodig. In de vaak geciteerde Oxford-lijst scoren bijvoorbeeld nu barmannen en accountants hoog op het ‘te verdwijnen’-lijstje. Met de huidige afdankingen in de verzekeringssector lijkt dit laatste niet zo ver bezijden de waarheid. Maar het verhaal is complexer. Het oorspronkelijke rapport bekeek de vraag of technologie een job zou kunnen overnemen. Dan is het echter nog niet zeker of we dit wel zullen willen.

De koffiedame op kantoor is inderdaad vervangen door een apparaat, maar een café of restaurant zonder menselijke interactie, willen we dat wel?

Een heel andere vraag is of we de robots niet zullen nodig hebben om mogelijke tekorten op de arbeidsmarkt te lenigen. Het Westen vergrijst – of beter ontgroent – zienderogen. De economische motor die de stijging van het aantal 18-jarigen tot voor kort was, is al een paar jaar wellicht voorgoed stilgevallen.

Net daarom wordt de uitdaging van een juiste studiekeuze nog prangender. Zo is er – los van robots – ook een mismatch tussen wat jongeren kiezen in het onderwijs en wat de arbeidsmarkt nodig heeft. Agoria, federatie van technologiebedrijven, was vorige week blij dat steeds meer jongeren voor STEM-richtingen (science, technology, engeneering & mathematics) kiezen, maar nog lang niet genoeg. Jobs die niet ingevuld raken omdat men niemand kan vinden terwijl anderen geen werk vinden, is pijnlijk. Het geeft spanning aan tussen ‘volg je passie’ en ‘kies voor zekerheid’.

Wat zijn mogelijke oplossingen? Eerst en vooral het belang van goede oriëntatie, niet toevallig een centraal thema in het huidig onderwijsdebat. Correcte informatie en een brede blik kan een verzoening betekenen tussen passie en zekerheid. Onbekend is te vaak onbemind. Tegelijk is het belangrijk dat jongeren beseffen dat een diploma een startbewijs is, maar dat ze wellicht veroordeeld zullen zijn tot levenslang leren en dat hun loopbaan verschillende veranderingen zal kennen.

Net daarom is de nodige aandacht voor brede vorming én brede kennisbasis in opleidingen in zowel het secundaire onderwijs als in het hoger onderwijs naast beroepsinhouden cruciaal. Studenten zijn hier vaak geen vragende partij, de vraag ‘waarom hebben we dat nodig?’ duikt al snel op. De ironie is dat net die breedte hun redding kan betekenen als de job die ze ooit zullen doen, verdwijnt of ingrijpend verandert. Een dergelijke, degelijke brede vorming binnen een beroepsgerichte aanpak kan jongeren wapenen om met verandering om te gaan.

En o ja, nog dit voor de jongeren die nu dringend hun studiekeuze moeten maken. Als je naar de Oxford-lijst kijkt en daar toch belang wil aan hechten, dan zie je nog steeds zeer diverse beroepen als huisarts, leerkracht in het secundair onderwijs, psycholoog, architect, electricien staan. Keuze genoeg.