Binnen een maand, ons nieuwe boek: “Ik was 10 in 2015”

Bert en ik tellen stilaan af, eind september verschijnt ons nieuwste boek: “Ik was 10 in 2015” bij LannooCampus en VanDuuren. Het boek wordt voorgesteld op 29 september in de Vooruit (bestel hier al kaarten), maar hier alvast de cover en meer info:

OVER HET BOEK

Welke studies leiden naar een goeie job?
Waar zullen onze kinderen wonen?
Zullen ze gelukkig zijn?

De wereld lijkt constant in verandering en dit maakt de taak van ouders, opvoeders en leerkrachten zeker niet eenvoudiger. Waar ouders er vroeger vanuit konden gaan dat hun kinderen het beter zouden hebben dan zijzelf, is dat vandaag niet zo vanzelfsprekend meer.
“Waarschijnlijk moeten onze kinderen het met minder doen”, is een veelgehoorde vrees. Wat moeten onze kinderen studeren als sommige banen binnenkort door robots vervangen worden? Waar zullen onze kinderen leven? Welke nieuwe uitdagingen komen op hun pad?

Pedagogen Pedro De Bruyckere en Bert Smits hebben geen glazen bol, maar bekijken wel de belangrijkste tendensen die een invloed zullen hebben op de levens van kinderen en jongeren. Zo beantwoorden ze de vragen die de volwassenen hebben over hun toekomst. Een opvoedingshandleiding voor de toekomst.

Even niet bloggen (en “Ik was 10 in 2015”)

 

Deze blog startte in april 2009. Elk jaar heb ik me sindsdien voorgenomen het in de vakantie qua bloggen kalmer aan te doen. Elk jaar is dat sinds de start van deze blog mislukt. Maar deze keer wil ik cold turkey gaan voor een paar weken. De komende tijd wil ik eerst en vooral vakantie nemen (mijn familie stuurt jullie groetjes) en een paar interessante onderzoeken afwerken waar ik aan gewerkt heb maar die nu nog een extra push moeten krijgen.

Las ooit dat een beetje blog gemiddeld 5 jaar meegaat, dus je zou kunnen vrezen dat dit het begin van het einde zou kunnen zijn, maar die kans is klein. Deze blog is eerst en vooral mijn eigen vorm van professionalisering en verplicht me dagelijks nieuwe evolutie in onderwijs en over jongeren bij te houden. Dus I’ll be back (in augustus).

En ik zal terug komen met een nieuw boek! De titel van deze blog verwijst naar het eerste boek dat Bert Smits en ik samen schreven “Is het nu generatie X, Y of Einstein?”. Dat was dus in 2009. In 2011 volgde “De Jeugd Is Tegenwoordig”.

De voorbije 2 jaar hebben Bert en ik hard gewerkt aan een opvolger en die is er nu: “Ik was 10 in 2015”.

Over ons nieuwe boek:

Welke studies leiden naar een goeie job?
Waar zullen onze kinderen wonen?
Zullen ze gelukkig zijn?

De wereld lijkt constant in verandering en dit maakt de taak van ouders, opvoeders en leerkrachten zeker niet eenvoudiger. Waar ouders er vroeger vanuit konden gaan dat hun kinderen het beter zouden hebben dan zijzelf, is dat vandaag niet zo vanzelfsprekend meer.
“Waarschijnlijk moeten onze kinderen het met minder doen”, is een veelgehoorde vrees. Wat moeten onze kinderen studeren als sommige banen binnenkort door robots vervangen worden? Waar zullen onze kinderen leven? Welke nieuwe uitdagingen komen op hun pad?

Pedagogen Pedro De Bruyckere en Bert Smits hebben geen glazen bol, maar bekijken wel de belangrijkste tendensen die een invloed zullen hebben op de levens van kinderen en jongeren. Zo beantwoorden ze de vragen die de volwassenen hebben over hun toekomst. Een opvoedingshandleiding voor de toekomst.

Het boek verschijnt begin in oktober, meer info volgt.

Geniet van de zomer en tot binnenkort!

De onderwijsmythe-bingo in het Nederlands

Gisteren maakte ik een Engelstalige bingokaart met onderwijsmythes naar aanleiding van de Engelstalige versie van ons boek. Waarop ik deze ochtend de vraag kreeg of ik ook een Nederlandstalige versie kon maken van Jos Reulen:

Wel, bij deze:

Onderwijsmythes bingo

Maak zelf verschillende bingokaarten hier.

Engelse versie van mytheboek, Urban Myths about Learning and Education nu te koop

“Jongens zijn slimmer dan meisjes”, het boek dat Casper en ik in 2013 schreven werd al meer dan 5000 keer verkocht en nu is er ook een Engelstalige versie, Urban Myths about Learning and Education. Paul Kirschner kwam er als auteur bij want in plaats van het boek simpelweg te vertalen, hebben we het hele boek zowat herschreven. Nee, dit wil niet zeggen dat het eerste boek fout was. Wel hebben we een pak meer onderzoek toegevoegd die de voorbije 2 jaar verscheen of die nog een extra licht op het lemma kan werpen. In totaal groeide het boek met zowat 20000 woorden.

2 mythes sneuvelden in de herwerking, niet wegens fout, wel omdat ze minder relevant leken voor een internationaal publiek, 2 nieuwe mythes werden toegevoegd, waaronder eentje rond een een uitspraak van een welbepaalde, bekende sir in het onderwijs.

Het boek is nu wereldwijd te koop, en dus ook in Nederland en België verkrijgbaar.

Nederlandse moederdagspecial: 5 euro korting op ‘Meisjes Kijken’

Cover meisjes kijkenHet begin van de puberteit betekent niet alleen allerlei veranderingen in het leven van meisjes, maar markeert ook het moment dat ouders vaak het zicht op hun dochters verliezen. Van een ‘vriendin’ verandert het kind ineens in een enigma en dat kan leiden tot grote zorgen. Samen met Linda Duits schreef ik daarom Meisjes Kijken: Meisjescultuur in de Spiegel. Omdat het bijna Moederdag is, geeft de Nederlandse uitgever nu vijf euro korting op de verkoopprijs. De actie loopt tot  19 mei 2014. U kunt het boek onder andere hier online bestellen.

Paneldiscussie over meisjes, media en cultuur (24 oktober, Amsterdam)

Deze week kwam Meisjes Kijken uit, het boek van Linda Duits en Pedro de Bruyckere over meisjescultuur. Meisjes Kijken start met beelden over meisjes uit populaire cultuur en het publieke debat, zoals roddel uit Gossip Girl of kwetsbare seksualiteit van de discussie rond bangalijsten. De auteurs laten vervolgens – geïnformeerd door wetenschappelijk onderzoek – zien wat klopt van dit beeld. Daarbij staat het perspectief van meisjes zelf centraal. Er is bovendien aandacht voor de diversiteit in meisjescultuur: het boek gaat over meer dan alleen witte middenklasse-meisjes.

Donderdagavond 24 oktober organiseert Uitgeverij Van Duuren een boeklancering met een paneldebat over meisjes, media en cultuur.

19.00 Welkom
19.10 Boekpresentatie door Pedro de Bruyckere
19.20 Paneldebat aan de hand van stellingen als ‘Miley Cyrus is een goed rolmodel voor meisjes’, met Hadjar Benmiloud (columnist Spits, bezig met oprichten vrouwenplatform Phileine), Justine Pardoen (hoofdredacteur Ouders Online, auteur van Focus! Over Sociale Media als Grote Afleider) en Linda Duits.
19.50 Slotdiscussie met vragen
20.00 Gelegenheid tot signeren
Fatihya Abdi is gespreksleider.

Geïnteresseerden zijn welkom in De Nieuwe Boekhandel als ze zich aanmelden (er is beperkte ruimte). Journalisten die een recensie-exemplaar willen aanvragen kunnen zich wenden tot Roderik Teunissen van Van Duuren.

Extra lectuur op zaterdag: lees het eerste hoofdstuk van “Meisjes kijken” van Linda Duits en mezelf

MeisjesKijkenCoverAls je de media moet geloven, is het afschuwelijk om een meisje te zijn. Films presenteren de middelbare school als jungle en kranten schrijven gretig over ‘nieuwe fenomenen’ als breezerseks en bangalijstjes. Het is logisch dat ouders en andere opvoeders zich daardoor zorgen maken, ook omdat de komst van de puberteit vaak betekent dat ouders het zicht op hun dochters verliezen. Van een ‘vriendin’ verandert het kind ineens in een raadsel en dat kan leiden tot grote zorgen. Zorgen over de nadruk op uiterlijk, zorgen om het constante geroddel en zorgen over hun seksualiteit. Het helpt niet dat de media zulke zorgen steeds voeden en soms zelfs uitmelken. Zorgen zijn misschien logisch, maar vaak niet nodig. In dit boek laten Linda Duits en ik  – geïnformeerd door wetenschappelijk onderzoek – zien wat waar is van het beeld dat media over meisjes schetsen en laten we de lezer kijken vanuit het perspectief van de meisjes zelf.

Onze Nederlandse uitgever zette een deel van het boek gratis online dat je hier kan inkijken [PDF].

Het boek is ondertussen te bestellen in de betere boekhandel, online en offline!

Duits, L. & De Bruyckere, P. (2013). Meisjes kijken: meisjescultuur in de spiegel. Leuven: LannooCampus/VanDuurenPsychologie.

De cover van het nieuwe boek van Linda Duits en mezelf: Meisjes kijken

Linda Duits is een geweldige onderzoeksterblogger en columniste. Ik kreeg de kans om samen met haar een boek te schrijven gebaseerd op onder andere haar onderzoek over het leven van meisjes vandaag. Met gepaste trots wil ik jullie nu al de cover meegeven.

Het boek ‘Meisjes kijken’ verschijnt binnen 2 weken!

MeisjesKijkenCover

Over het boek:

Met de komst van de puberteit verandert er heel wat in het leven van meisjes. Op dat moment verliezen ouders vaak het zicht op hun dochter. Het kind verandert in een raadsel en dat kan tot grote zorgen leiden. Over de nadruk op uiterlijk, het constante geroddel, seksualiteit…

Veel van deze zorgen worden bovendien gevoed door de media. Films presenteren de middelbare school als een jungle en kranten schrijven gretig over zogenaamd nieuwe fenomenen als breezerseks en bangalijstjes.

‘Meisjes kijken’ laat zien wat er klopt van het beeld dat media over meisjes schetsen en laat de lezer kijken vanuit het perspectief van de meisjes zelf. Niet alleen blanke middenklassemeisjes komen daarbij aan bod. Het boek is geschreven met aandacht voor de grote diversiteit onder meisjes vandaag.

Jongens zijn slimmer dan meisjes (en andere mythes over leren en onderwijs) uit in 2013!

jongensmeisjes3Sommigen wisten het al, maar in 2013 komt er een nieuw boek dat ik samen schreef met Casper Hulshof, psycholoog en docent onderwijskunde verbonden aan de afdeling Educatie van de Universiteit Utrecht.

Onderwijs is als het weer: iedereen praat erover, iedereen denkt er veel over te weten. We hebben er allemaal een mening over omdat we allemaal betrokken zijn. ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes’ gaat de hardnekkige clichés over leren, technologie in de klas, neurologie en onderwijsbeleid te lijf. Zo sneuvelen in dit boek onder andere leerstijlen, blijken jongens niet beter in wiskunde en blijken baby’s niet slimmer te worden van klassieke muziek.

  • Op ludieke wijze roeien de auteurs de grootste mythes op het gebied van onderwijs en leren uit.
  • Alle indianenverhalen over onderwijs en leren worden weerlegd op basis van recent onderzoek.
  • Voor iedereen die betrokken is bij onderwijs, van leerkrachten en ouders tot managers en opleidingsverantwoordelijken.

Het belang van optimisme en het gevaar van paniek, een preek over opvoeding

De voorbije weken gaf ik verschillende lezingen en soms vrees ik dat ik begin te preken. Het is namelijk zo dat als we het over jongeren hebben, we zo vaak al te graag de nadruk leggen op de ‘vele’ gevaren die er  om de hoek of op het net kunnen loeren.

Door de nadruk op de gevaren te leggen, zien we de kansen niet, of erger ontnemen we onze kinderen vaak onnodig ontplooiingskansen.

We zagen de paniekreacties op de Bangalijsten, en lees nu zeker dit stuk van Linda Duits over FOMO, fear of missing out ofwel de sociale media stress (gepast afgekort tot SMS). Paniek en angst is zelden of nooit een goede raadgever. Het is beter stil te staan en de correcte breedte in te schatten. Je zou het de media kunnen verwijten, maar die krijgen al zo veel kritiek de laatste dagen. Het is belangrijker te beseffen dat we als volwassenen vooral het slechte wel lijken te willen horen zodat onze opvoedingsonzekerheid nog wat gevoed wordt. Sex sells, panic sells.

Moeten we dan naïef zijn? Nee, maar gevaren onderkennen is iets anders dan de nadruk leggen op alles wat verkeerd kan gaan. Soms is perspectief wel eens nodig. Jongeren drinken bijvoorbeeld minder dan veertigers, op enkele uitzonderingen na die wel degelijk aan comazuipen doen. Moeten we dan niet stilstaan bij verkeersveiligheid bij jongeren? Natuurlijk wel, maar we moeten dan ook zien hoe veel jongeren vooral dingen samen willen doen terwijl wij maar denken dat ze aan het vereenzamen zijn.

Vandaag postte ik op deze blog de Bergen Facebook Addiction Scale. Gepubliceerd, zeker geen Flair-test, en valabel, waarschijnlijk noodzakelijk. Maar maak er aub niet van dat nu iedereen verslaafd is aan Facebook.

Helpen we jongeren door ze constant te willen beschermen? Ze bewegen er alvast minder door. Ik sta meer dan ooit achter de boodschap van Bert en mij in ons boek: we hebben rust en (geen blind maar open ogen) vertrouwen nodig als ouders en volwassenen als we willen dat onze kinderen optimistisch blijven.

Zover mijn preek :)

Pedro