Onderzoek ziet link tussen eetstoornissen bij meisjes en hun school

De school die je bezoekt heeft mogelijk een invloed op jouw kansen als meisje om een eetstoornis zoal anorexia te ontwikkelen. Dit is de conclusie van Zweeds-Amerikaanse onderzoekers onder leiding van Helen Bould op basis van data verzameld in Zweedse scholen. Na controle voor verschillende andere factoren blijkt de school nog steeds een belangrijke factor. Op een school met meer meisjes en waarbij de ouders meer hoger opgeleid zijn, verhoogt de kans op de ontwikkeling van eetstoornissen.

Maar… het is terug ook een verhaal van correlatie en causaliteit. De onderzoeker stellen het meer voorkomen vast, maar de data kan geen verklaring geven waarom.

Abstract van het onderzoek:

Background: Clinical anecdote suggests that rates of eating disorders (ED) vary between schools. Given their high prevalence and mortality, understanding risk factors is important. We hypothesised that rates of ED would vary between schools, and that school proportion of female students and proportion of parents with post-high school education would be associated with ED, after accounting for individual characteristics.

Method: Multilevel analysis of register-based, record-linkage data on 55 059 females born in Stockholm County, Sweden, from 1983, finishing high school in 2002-10. Outcome was clinical diagnosis of an ED, or attendance at a specialist ED clinic, aged 16-20 years.

Results: The 5-year cumulative incidence of ED diagnosis aged 16-20 years was 2.4%. Accounting for individual risk factors, with each 10% increase in the proportion of girls at a school, the odds ratio for ED was 1.07 (1.01 to 1.13), P = 0.018. With each 10% increase in the proportion of children with at least one parent with post-high school education, the odds ratio for ED was 1.14 (1.09 to 1.19), P < 0.0001. Predicted probability of an average girl developing an ED was 1.3% at a school with 25% girls where 25% of parents have post-high school education, and 3.3% at a school with 75% girls where 75% of parents have post-high school education.

Conclusions: Rates of ED vary between schools; this is not explained by individual characteristics. Girls at schools with high proportions of female students, and students with highly educated parents, have higher odds of ED regardless of individual risk factors.

Nieuwe toevoeging aan Google Expeditions: verken virtueel mogelijke jobs

Hoe ziet het leven er uit als piloot? Hoe ziet je werkdag er uit als je bij Google werkt? Het zijn vragen die Google Expeditions ook wil beantwoorden. Het Google-project waarmee klassen virtueel op schoolreis kunnen gaan, wordt uitgebreid volgens een nieuw bericht van de zoekmachine.

In de virtuele werelden komt aan bod wat je zoal moet studeren en kunnen, wat er leuk is aan de job en wat je allemaal moet doen.

Ondertussen wordt het project al in 6 landen uitgeprobeerd, onder andere ook al in Zweden. Scholen die willen meedoen kunnen zich via deze site nog steeds opgeven.

Zorgen angstige ouders voor verantwoordelijke kinderen?

Viacom publiceert steeds met mondjesmaat resultaten van hun onderzoeken. In een nieuwe post bekijken ze hoe verantwoord kinderen vandaag zijn. Eerdere resultaten uit de zelfde bevraging van meer dan 60000 ouders en kinderen in 24 landen toonden al hoe ouders in onzekere tijden overslaan naar overbescherming. Nu beschrijven ze de kinderen en ze vermoeden een causaal verband. Dit is echter met deze data moeilijk te zeggen.

Wat stellen de onderzoekers van Viacom zoal vast;

Global kids today are responsible and like to play by the rules. For most, rebellion is not all that tempting—80% disagree that “it’s cool to break the rules” and 40% claim they never break rules. Doing well in school is a key concern, with 72% of kids saying it’s something they worry about. At home, almost all kids have at least one household chore, with the most common being keeping their room clean (80%), pet care (40%), taking out the trash (39%), and washing dishes (33%).

Kids are raised to feel special, but they’re also prepared to work hard to achieve. More than 8 in 10 global parents feel that it’s their responsibility to make sure their child feels special no matter what. As a result, kids are raised to value their own uniqueness.

They make a priority of doing their best over being the best. Nearly 8 in 10 (78%) believe that nothing matters more than doing their best. An even larger percentage (86%) agrees that it’s better to try their best and not succeed than not to try at all.

Though kids expect their efforts to be recognized, winning has its place (and talent does prevail!). Nearly 3 out of 4 global kids (73%) agree that when there’s a competition, everyone should feel like a winner. They want their hard work to be appreciated—but for many, this rings hollow. More than 6 in 10 (62%) think it feels less special to receive an award if everyone gets one. For a large segment it’s important to win, with 6 in 10 saying they consider themselves to be very competitive.

Kids value working together and compromising for the greater good. Many kids want to make a contribution and feel part of something bigger. About 8 in 10 (79%) believe it’s important to help people in the community. More than half (54%) have taken part in an effort to raise money for charity in the last year. They also care about the planet, with 88% agreeing that people have a responsibility to protect the environment.

Peer power (and persuasion) trump peer pressure. More than 7 in 10 (72%) believe their age group has the potential to change the world for the better. And their fellow peers’ opinions can be powerful. For 72%, a friend’s rejection hurts more than breaking a leg and nearly 6 in 10 (58%) worry about disappointing friends.

Een nieuwe berichtjes-app: talkshow

Er komen steeds nieuwe app’s bij in de sociale media wereld, en het is altijd een gok welke zal doorbreken en welke niet. De nieuwste hype lijkt Talkshow te zijn, voorlopig enkel verkrijgbaar voor Apple toestellen.

Wat is anders aan deze app? Wel, je kan een soort live-chat organiseren rond een thema waarbij iedereen berichtjes kan plaatsen rond het thema.

Zal dit iets worden? Moeilijk te voorspellen. Een soort tekstuele periscope die lijkt op Tweetdeck? Wie weet. Wedden dat er binnenkort een blogpost opduikt met 10 toepassingen voor in de klas? Nu, hier lijkt me dat zelfs niet eens zo moeilijk te bedenken:).

Kinderen krijgen zou minder agressief maken?

Het is een beetje een vreemde studie: de onderzoekers Lynda Boothroyd en Catharine Cross analyseerden alle veroordelingen voor overvallen en diefstal in de VS tussen 1994 en 1999. Bij beide soort misdaden kwam er ontvreemding aan de pas, maar bij overvallen gaat dit gepaard met geweld. Van de 22344 betrokken veroordeelden, bekeken de onderzoekers of ze kinderen hadden.

Wat blijkt:

  • mannen plegen vaker misdaden met geweld
  • veroordeelden met kinderen pleegden 1.6 keer minder vaak een overval dan diefstal zonder geweld.

Nu: dit is een typisch correlatie-onderzoek en ik vraag me af in welke mate dit iets zegt over hoe het ouderschap minder gewelddadig of agressief maakt. Hoe agressief waren die voetbalouders dan voordat ze kinderen kregen?

Abstract van het onderzoek:

Evolutionary approaches to sex differences in physical aggression weigh the potential benefits of aggression against the likely costs to inclusive fitness, with some authors focusing on the damage physical injury would do to female inclusive fitness, and others on the extent to which success in physical competition may particularly enhance male fitness. This study tested a hypothesis derived from these approaches: that parents would be less physically aggressive than non-parents because of the damage any physical injury would do to their inclusive fitness. Analysis was carried out using the United States federal sentencing records for 1994–1999 (22,344 individuals). The proportion of theft convictions which were violent (robbery; vs. larceny) was significantly greater for men than women (odds ratio 7.7). As predicted, non-parents were significantly more likely to be violent than parents (odds ratio 1.6). Parenthood had a similar effect on relative rates of violence in men and women, although the baseline was considerably higher for men. There was also a significant effect in men of marital status, which interacted with parental status such that parenthood was only associated with a reduction in rates of violence in males recorded as partnered. The results are interpreted in terms of both evolutionary theory and recent work on the hormonal impacts of marriage and parenthood.