What happens when your brain doesn’t sleep?

18 04 2015

Pedro:

Past wel een beetje te goed na de voorbije week…

Originally posted on Leren.Hoe?Zo!:

Via Pinterest en Mic.com ontdekte ik deze infografiek die een overzicht geeft van de gevolgen van slaaptekort.

View original 66 woorden meer

Lectuur op zaterdag: boze algoritmen of reden tot feestje?

18 04 2015

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: wat is de wetenschap achter het in de lijn staan aan de kassa? Check deze samenvattende infografiek:

Hoe pikken kleuters gemakkelijker nieuwe woorden op?

17 04 2015

Pedro:

Terug een zeer interessant onderzoek dat via de kleutergewijs-blog samengevat wordt!

Originally posted on Kleutergewijs:

Een maand na het thema ‘Noordpool’ weet Ahmed nog altijd dat een iglo een huisje uit ijs voor de eskimo’s is, terwijl Sara alleen maar aan de suikerklontjes denkt waarmee ze een iglo mocht nabouwen in de klas.

Waar komt het verschil tussen Ahmed en Sara vandaan? Hoe kunnen we kleuters als Sara beter woorden leren?  Dat onderzocht Carmen Damhuis onlangs voor haar doctoraatsonderzoek. Belangrijk genoeg, dacht ik, om in 130 bladzijden te duiken en met jullie te delen wat ik opstak.

De ene kleuter is de andere niet

Misschien heeft Sara wel een kleine woordenschat of een zwak kortetermijngeheugen? Kleuters met een kleine woordenschat of een zwak kortetermijngeheugen hebben meer moeite om veel woorden te leren. Deze kleuters pikken gemakkelijker nieuwe woorden op wanneer ze ingebed zijn in verhalen dan wanneer ze alleen expliciet uitgelegd worden. Maar ze vergeten de nieuwe woorden ook snel! En zonder expliciete uitleg van…

View original 469 woorden meer

Infografiek: hoe kijken kinderen wereldwijd naar televisie

17 04 2015

Een infografiek van VIMN-netwerk:

Moral Panic Alert: Younow (Linda Duits)

17 04 2015

Deze post verscheen eerst op dieponderzoek.nl.

Livestreaming apps zijn plotseling hot. We horen veel over Meerkat en Periscope, twee applicaties waarmee je vanaf je telefoon kunt streamen wat er gebeurt. Handig als je bijvoorbeeld bij een debat aanwezig bent. Meerkat werd populair op technologiefestival South by Southwest half maart. Periscope werd onlangs gekocht door Twitter en verkreeg zo veel aandacht. In Nederland hebben we nog weinig gehoord van een derde alternatief,YouNow. Dat duurt misschien niet lang meer, want in de VS zijn ze al volop in paniek.

YouNow zou vooral veel gebruikt worden door tieners. Volgens Yahoo zijn er vier miljoen gebruikers die iedere maand meer dan 100 miljoen webcasts maken en bekijken. Meer dan een derde van die gebruikers zouden tieners zijn, en nog eens veertig procent begin twintig.

Tieners + nieuwe technologie = paniek onder opvoeders. ‘Miljoenen vreemden kunnen ‘s nachts naar uw tiener in zijn of haar slaapkamer kijken’ stelt CBS News. Een pedofielenparadijs, noemt een krant het. The Huffington Post benadrukt dat kinderen er uitgedaagd worden en dat regels er alleen op papier bestaan. Ook daar keert het woord pedofielenparadijs terug:

“What is also clear is that many children are inviting the world anonymously into their bedrooms, naively sharing their identity, privacy and intimacy with strangers. YouNow also exits as a smartphone app, enabling children to broadcast from virtually anywhere and negating crucial parental supervision. Prior to writing this post I conducted a completely unscientific poll of colleagues and friends asking if they knew about YouNow. Many of them have children and all of them use social media. None of them had heard of it. When I described it, one horrified parent called it ‘pedophile heaven’.”

Alle onzin over jongeren en sociale media wordt weer van stal gehaald: ze zijn naïef, ze gaan verkeerd met privacy om, ouders missen het toezicht. Laten we hopen dat deze morele paniek aan Nederland voorbijgaat.

Infografiek, peiling en brochure van Kennisnet: leraren en de inzet van sociale media

16 04 2015

Kennisnet deed een peiling onder 324 leraren basisonderwijs en voortgezet onderwijs over het gebruik van sociale media in onderwijs.

Uit de peiling komen deze opvallende resultaten naar voren:

  • Leraren gebruiken vooral Facebook en WhatsApp voor schoolzaken.
  • Zij gebruiken deze sociale media voor contact met collega’s, het beantwoorden van vragen van leerlingen (over huiswerk of cijfers) of communicatie met ouders.
  • 29% van de ondervraagden gebruikt nooit sociale media voor schoolzaken.
  • Bijna alle leraren (94%) geven aan weinig of geen zicht te hebben op onderlinge contacten die leerlingen hebben via sociale media.
  • Minder dan de helft van de ondervraagden voelt zich voldoende vaardig in het omgaan met sociale media voor schoolgerelateerde zaken.
  • 23% krijgt ondersteuning van het team of de schoolleiding bij het omgaan met sociale media.
  • Bijna één derde heeft behoefte aan meer informatie en ondersteuning.

De belangrijkste inzichten werden ook samengevat in deze infografiek:

Infographic_leraren_en_de_inzet_van_sociale_media

Verder brengen Stichting School & Veiligheid en Kennisnet om scholen en leraren te ondersteunen de publicatie ‘Sociale veiligheid op school en internet’ uit.

Minder geld naar onderwijs aan de universiteiten? Mijn bedenkingen

16 04 2015

Vandaag koud wakker worden op een nieuwe warme lentedag als je de opinie leest van Robert Stouthuysen over de volgens hem klassiek universiteit die op sterven ligt maar dit nog niet goed beseft. Hij klaagt vervolgens aan dat onze instellingen de digitale boot aan het missen zijn. Gelukkig is ons onderzoek wereldtop, maar er gaat gewoonweg te veel geld naar het onderwijsluik. Meer nog hij schrijft letterlijk: de universiteit als onderwijsinstelling is op sterven na dood. De universiteit zal digitaal zijn of niet zijn.

En dan volgt een verhaal van een man die volgens mij de berichtgeving rond bijvoorbeeld MOOC’s zeer eenzijdig gelezen heeft. De vele hoera-verhalen zijn al lang aangevuld door meer kritische geluiden. De uitval, het mindere bereik staan haaks op de democratiserende hoop die we eerst hadden.

De aap komt al snel uit de mouw: er moet een grote productiviteitsverhoging komen in de instellingen voor hoger onderwijs.

Een paar denkfouten:

  • alsof er de voorbije jaren geen productiviteitsverhoging is gebeurd. Het aantal studenten in hoger onderwijs is de voorbije jaren zowat ontploft, maar de personeelsomkadering is op zijn zachtst gezegd niet gevolgd.
  • digitaal wordt in het stuk voorgesteld als een besparing. Ik hoor die fout wel vaker maken, maar het ontwikkelen en ontwerpen van degelijke online materiaal kost minstens evenveel als gewoon les geven. Ja, je kan gewoon een video van een pratende prof, misschien een van zijn hoorcolleges, online zetten, maar… ik hoop dat de goede man dat niet bedoelt. Misschien is het dan interessant na te gaan hoe effectief dat is (3x raden).
  • dat jongeren hiervoor vragende partij zijn. Verschillende onderzoeken in Canada, Europa maar ook in Azië toont dat dit niet klopt. Digitale platformen worden vooral gebruikt door mensen die al een diploma behaalden en/of al aan het werk zijn.

In feite pleit de erevoorzitter van VOKA voor iets waar ik al langer voor waarschuw: bij slecht gebruik van MOOC’s zal contactonderwijs verglijden tot een luxeproduct waar enkel de sterke of de rijke studenten recht op hebben.

In het stuk wordt de universiteit compleet herleid tot een economisch gegeven. Onderzoek moet centraal staan als motor voor economische ontwikkeling. Maatschappelijke dienstverlening, die derde taak van hoger onderwijs, wordt al helemaal vergeten. En het is niet toevallig dat Stouthuysen onderwijs wil inperken. De oude betekenis van school is niet voor niets “vrije tijd”, in de betekenis van vrij van economische waarde. Eigen aan onderwijs is dat het gaat om ‘vertraagde tijd’, tijd voor reflectie en verkenning.

Toch heeft de man wel een punt: we moeten dringend nadenken over hoe we ons hoger onderwijs vandaag te vaak vorm geven. We gebruiken nog steeds te veel de goedkoopste maar tegelijk een van de minst effectieve werkvormen: hoorcolleges, net omwille van productiviteit. Ik geef zelf graag hoorcolleges en voor bepaalde inzichten werkt deze werkvorm wel, maar het gaat fout als de keuze niet om didactische maar om financiële redenen gemaakt wordt.

En ja, we moeten er voor zorgen, bijvoorbeeld door betere oriëntering via platformen zoal SIMON of LUCI, dat er minder uitval is of dat de  studentengroepen onnodig groot zijn omdat niet de juiste mensen op de juiste plaats zitten.

Als we sterke toekomstige werknemers en onderzoekers willen krijgen, moeten we volgens mij vooral ook weer meer kunnen vormen en aanzetten tot reflectie, onderzoekende vaardigheden en kritische geest. Misschien eindigen we dan zelfs dichter bij het resultaat dat Stouthuyzen voor ogen heeft. Het kan wel betekenen dat we meer geld naar onderwijs moeten sturen. We noemen dat investeren in de toekomst.

Academische Docenten

16 04 2015

Pedro:

Het is een interessante vraag die Paul beantwoordt deze maand, een discussie die ook af en toe opduikt in Vlaanderen. Lees zeker ook de reacties onderaan de blog.

Originally posted on Blogcollectief Onderzoek Onderwijs:

In mijn rubriek in Van Twaalf tot Achttien (paul) heb ik in het aprilnummer (2015) een vraag gekregen van Michel, een leraar Nederlands, over docenten, en meer specifiek over de nut van academisch gevormde docenten. 

Beste Paul,

Wat is het nut van academisch gevormde leraren? Is er evidentie voor dat zij daadwerkelijk betere leraren zijn?

Met vriendelijke groet,

Michel, docent Nederlands.

Beste Michel,

Veel specifiek onderzoek naar de effecten van ’academisch gevormde leraren’ is er niet. Wel is er veel onderzoek, zowel conceptueel als empirisch, dat gaat over wat leraar-expertise is en wat de effecten daarvan zijn op hun lesgedrag en wat/hoe leerlingen leren. Even terug in de tijd.

David Berliner schreef in 1986 in zijn presidentiele voordracht aan de American Educational Research Association (en een tiental keer daarna) dat expert-docenten over diep domeinspecifieke kennis en –vaardigeden beschikken. Lee Shulman schreef in datzelfde jaar dat…

View original 738 woorden meer

20 jaar cel voor leraren in Atlanta wegens… vals spelen met examens

16 04 2015

Als je ooit Freakonomics las…, juist!

Lezing die ik gaf voor Noordhoff Inspiratiedag: Blended en gepersonaliseerd: een kwestie van tijd?

15 04 2015Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 7.338 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: