Toegankelijk versus lat lager in het hoger onderwijs

Er is momenteel een discussie aan de gang in De Standaard over de universiteit. Het startte met dit interview met socioloog Jelle Mampaey die stelt: “Het Vlaamse hoger onderwijs heeft de mond vol van gelijke kansen, maar er gaapt een kloof tussen de mooie woorden en de realiteit.” en qua aanpak blijft hij enerzijds vaag, maar “Minder abstract taalgebruik en jargon gebruiken, zou er een aspect van moeten zijn.”

Wouter Duyck antwoordt vandaag met deze opinie:

“Eenvoudiger taalgebruik in de Vlaamse aula’s zal jongeren uit kansengroepen niet vlotter aan een diploma helpen. Iedereen die getalenteerd en gemotiveerd is moet, los van zijn sociale achtergrond, toegang hebben tot kwaliteitsvol hoger onderwijs. De lat lager leggen zal de sociale mobiliteit noch de welvaart verhogen.”

Het grappige is dat Mampaey verwijst naar pedagogen die een oplossing moeten aanbrengen (“Hoe dat radicaal andere onderwijzen er dan uit moet zien, daarvoor verwijst de socioloog naar zijn collega’s pedagogen die hebben aangetoond hoe het moet.”), terwijl deze pedagoog wil verwijzen naar didactiek en de plaats van de universiteit in ons onderwijs.

Eerst en vooral wil ik niet in de val trappen dat we steeds naar het voorgaande onderwijsniveau moeten kijken voor de oplossing. Universiteiten kijken dan naar het secundair onderwijs dat op zijn beurt naar het basisonderwijs kijkt. En ja, Heckman heeft ooit aangetoond dat we zo vroeg mogelijk moeten investeren om ongelijkheid tegen te gaan, maar de nobelprijswinnaar heeft vandaag zelf aan zijn Heckman-curve sustaining toegevoegd: als je na de investeringen in het jongste kind niet voor blijvende ondersteuning zorgt, verdwijnt nagenoeg het effect van de aanpak tegen ongelijkheid. Ongelijkheid tegengaan is dus een taak van iedereen – ook van het hoger onderwijs-, maar moet dit dan door de eigenheid van de universiteit te loochenen? Nee, maar misschien wel door te kijken naar wat de universiteit als taken heeft.

Wat is een universiteit? Een plaats voor kennisdeling en onderzoek en waarbij het laatste het eerste bevrucht (en ik vergeet even de derde taak van sociale dienstverlening). Die kennisdeling heeft een zeker abstractieniveau, eigen aan het hoogste onderwijsniveau. Maar abstract taalgebruik kan drie redenen hebben. Je kan heel abstract praten omdat je jezelf heel slim wil doen lijken. Dit is fout en dat moet er uit, maar dit gedrag is niet beperkt tot de universiteit (iemand nog iets gehoord over de kloof tussen politiek en de burger?). Ten tweede omdat je bepaalde nuances en concepten wil weergeven die anders niet mogelijk uit te drukken zijn. Dit is essentieel en mag de universiteit niet verliezen. Maar zelfs hier kan concreet starten belangrijk zijn. De derde reden kan je omschrijven als ‘the curse of knowledge’, zoveel weten dat je je tegelijkertijd niet meer kan inleven in het beginnersniveau van de lerende. Dit laatste is een groot probleem waar ik op het einde wil terugkomen.

Maar eerste wil in ingaan op het belang van het concrete en voorkennis. 3 jaar geleden hoorde ik professor Etienne Vermeersch in een debat met Rik Torfs op de Boekenbeurs provocerend stellen dat hij zichzelf een grote dommerik vindt omdat hij dingen die hij niet kent zich altijd eerst concreet moet voorstellen. De man is echter geen dommerik, hij is vooral normaal. Een aloud didactisch principe is dat je nieuwe inhoud best eerst concreet, vervolgens schematisch en ten slotte abstract aangereikt krijgt. Geake {2009) bevestigt dit principe nog eens op basis van neurologisch inzichten en stelt provocerend dat ons brein niet gemaakt is om abstract te denken.

Het is dus de taak van gelijk welke lesgever op gelijk welk onderwijsniveau om in te schatten welke voorkennis zijn studenten of leerlingen al dan niet hebben voor zijn of haar lesonderwerp en op basis daarvan het abstractieniveau te bepalen. Als het een onderwerp is aan de universiteit waar de lesgever er mag van uitgaan dat zijn of haar studenten de concrete stappen al verwerkt hebben in de vooropleiding, dan is het niet zijn taak om die stap nog aan te bieden. Als de inhoud echter nieuw-nieuw is, dan is het zijn of haar taak om wel zo concreet mogelijk te zijn. De lat moet hoog zijn, maar niet onnodig of onmogelijk hoog.

De kwaliteit van lesgevers aan de universiteit kan heel erg verschillen. Ik herinner me zelf de legendarische lessen van Walter Prevenier die toonde dat het concreet kon zonder abstractie te verliezen omdat hij gewoon een verdomd goed lesgever was. Ik weet dat er nog veel van dergelijke proffen rondlopen, maar ook dat er een pak andere zijn. Het probleem is dat de beste onderzoekers niet noodzakelijk de beste lesgevers zijn en vice versa. Enkel mensen die de ‘curse of knowledge’ kunnen omzeilen slagen er in om goed en begrijpelijk les te geven. Maar dat laatste kost veel tijd en  moeite. Deze inzet is echter nog te vaak ondergeschikt aan het belang dat gehecht wordt aan onderzoek ten koste van de andere twee taken van de universiteit.

Als de onderwijstaak ten volle gewaardeerd wordt en op niveau aangeboden wordt (eventueel met ook onderwijsprofessoren die vooral hier hun sterktes kunnen uitbouwen), aangevuld met ondersteuningstrajecten die vaak nu al bestaan om hiaten in vooropleiding te compenseren, dan denk ik dat universiteiten hun deel van de taak om ongelijkheid tegen te werken opnemen.

Het huis van de toekomst heeft een airplane-mode nodig (Linda Duits)

Deze post verscheen eerst op dieponderzoek.nl.

In Amsterdam schijnt het kantoor van de toekomst te staan. Bloomberg schreef vorige week een artikel over The Edge, een kantoorgebouw aan de Zuidas dat de titel meest duurzaam kantoor mag dragen (met eenduurzaamheidsscore van 98,4% – wat dat ook moge betekenen). Dat betekent zaken als zonnepanelen en waterbuizen. De hoofdhuurder is Deloitte dat in samenwerking met de architect het pand naar de laatste mode heeft ingericht. Dat betekent alle ruimte voor ‘het nieuwe werken’, dus flexplekken, en het kantoor als ‘werkgemeenschap’, dus veel open ruimtes. Het kantoor is bovendien smart – en dat blijkt doodeng.

Het begint al als je aankomt: een camera fotografeert je kentekenplaat en wijst je een parkeerplek toe. Je agenda bepaalt waar je mag gaan zitten werken. De fitnessruimte houdt je voortgang bij. De handdroger op de wc houdt in de gaten wanneer er schoongemaakt moet worden. En privacy dan? Daar heeft Deloitte aan gedacht:

“Don’t worry, your boss can’t access personal data from the Edge’s sensors and has no idea how many meetings you’ve missed this year. To be sensitive of privacy concerns, Deloitte surveyed employees before it installed the license plate scanner. The vast majority of respondents thought it was fine, as long as it made work life easier.”

Aha, werknemers van Deloitte hebben niks te verbergen en het is allemaal hartstikke handig!

Dit kantoor van de toekomst draait op het idee van het internet der dingen: apparaten zijn met elkaar en het internet verbonden. Ze communiceren om jouw leven te vergemakkelijken. Terwijl ze dat doen, verzamelen ze data die ook andermans leven makkelijker maken en en passant geld in het laatje brengen voor die persoon (in dit geval Deloitte).

Een veilige haven thuis
Het wordt moeilijk om te ontsnappen aan al die dataverzameling. Ook thuis ben je niet vrij, terwijl we thuis toch een veilige haven willen creëren. Op de plek waar we aan de buitenwereld willen ontsnappen, worden we misschien wel het meest gesurveilleerd. Dit staat in een kort essay over het RAM-huis, een “domestic prototype that explores the home’s response to a new definition of privacy in the age of sentient appliances and signal based communication”.

Het gaat hier om een project van een Italiaans architectenbureau. Het RAM-huis is een kooi van Faraday en kan dus elektromagnetische straling buiten houden dankzij beweegbare schilden van radar absorberend materiaal (RAM). Zo voorkom je dat wifi, mobiele data en andere radiosignalen je huis inkomen of uitgaan.

“Should our homes have an airplane mode? Maybe the age of intelligent machines calls for a new notion of domestic architecture—a revised definition of the primitive hut, tailored to the needs of the electromagnetic refugee. How does the value of visual privacy from the neighbours stack up against the value of electronic privacy from the entire world as a priority? Both should be an option, a choice made on a daily basis. This is the challenge for the domestic architecture of our time: how to become more than a passive support for the sentient devices we will inevitably sooner or later adorn it with.”

In het huis van de toekomst willen we ons waarschijnlijk kunnen afzonderen. Dat is een keuze: soms willen we verbonden zijn, maar soms ook niet. Dit is een interessante manier van denken: privacy gaat niet om je volledig onttrekken aan de wereld, maar een keuze maken in wat je wel en niet toont. Een airplane-mode staat dat toe: nu stuur ik even geen data, nu is alle surveillance uit.

Vlaamse leraren gemiddeld pak jonger dan in Nederland

Naar aanleiding van wereld lerarendag morgen bekeek Eurostat het lerarenkorps in Europa. Het volledige rapport kan je hier bekijken.

Enkele opvallende grafieken:

  • Zo zijn leraren vooral vrouwelijk (geen verrassing)
    Vrouwen
  • Behalve in hoger onderwijs:
    vrouwenonderwijsniveau
  • Wel verrassend misschien: België heeft een jong lerarenkorps (Nederland daarentegen)
    Leeftijd

Cartoons on Kids and Parents in School and at Home

Pedro:

De nieuwe verzameling cartoons van Larry Cuban, leuk op zondag!

Originally posted on Larry Cuban on School Reform and Classroom Practice:

Here’s a selection of cartoons that amused me about the return to school this month in the U.S.  I also included cartoons that picked up on the foibles of parents and kids in this high-tech society. Enjoy!

backfun

68140_600

back-to-school-1

backto2010

images-2

images-3

c_hobbes1

et-cartoon

images-4

images-5

homework

sarahsketch_Small

images-6

View original

Lectuur op zaterdag: geen bildung, daling studentenaantallen, frexting, black mirror en meer

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot, op deze kaart zie je hoeveel uren les leerlingen in de verschillende landen van Europa krijgen:

Tienerliefde in tijden van Tinder en co

PEW publiceerde nieuwe (voor alle duidelijkheid Amerikaanse) cijfers en inzichten (ook kwalitatieve data) over jongeren, liefde en technologie. Enkele opvallende inzichten:

Hoe vind je een partner?

Hoe communiceer je met elkaar als het “aan is”?

Je liefde tonen online?

69% of teen daters who use social media agree that too many people can see what’s going on in their relationship on social media.

En als het fout gaat? Toch maar niet afstandelijk aanpakken

Maar toch:

Na de break-up?

Check het volledige online rapport hier!