Over

Deze blog ontstond bij het eerste boek van Pedro De Bruyckere en Bert Smits ‘Is het nu generatie X, Y of Einstein?‘ (2009).
Ondertussen schreven ze samen ook ‘De Jeugd is Tegenwoordig‘(2011) en schreef Pedro samen met Casper Hulshof ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes‘ (2013) en met Linda Duits ‘Meisjes kijken‘ (2013). Bert schreef mee aan ‘Leren uit de Toekomst‘ (2013).

Pedro onderhoudt deze blog met voorbeelden uit de actualiteit, opmerkelijke onderzoeken, grappige zijsprongen,…

Pedro De Bruyckere, regent en pedagoog, verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren en is een zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur. Hij werkt momenteel in de lerarenopleiding secundair onderwijs van de Arteveldehogeschool en doet onderzoek naar het gebruik van popmuziek in de klas (klik hier voor een overzicht van recent wetenschappelijk werk). Als spreker streeft hij er steeds naar om moeilijke theorieën zo helder mogelijk uit te leggen en te vertalen naar de praktijk aan de hand van ontelbare voorbeelden.

Bert Smits, is sociaal pedagoog en begeleidt als zelfstandig adviseur organisaties bij veranderproces- sen. Hij doet dat onder meer vanuit coöperatieve ‘Levuur’, gespecialiseerd in participatieprocessen. Verder heeft hij zijn eigen adviesbureau en is hij als vrij onderzoeker verbonden aan Groep T Leuven Education college.

Casper Hulshof (Houten) is psycholoog en is als docent onderwijskunde verbonden aan de afdeling Educatie van de Universiteit Utrecht. Hij heeft ervaring met experimenteel onderwijskundig onderzoek, en spreekt graag en veel over de rol van media en internet in het huidige onderwijs.

Linda Duits promoveerde op de cultuur van meisjes. Zij is onderzoeker, publicist en freelance docent. Ze is een veelgevraagd expert op het gebied van populaire cultuur en verschijnt regelmatig in de media. Linda is verbonden aan de Universiteit Utrecht.