Apple Stole My Music. No, Seriously.

Ik gebruik Apple music niet omdat ik – nog steeds – niet zo van het idee van streaming hou. Deze blogpost vertelt een verhaal from hell (bedankt Ilse Baetsle om het te delen) dat er zeker voor zorgt dat ik de dienst buiten hou…

vellumatlanta

“The software is functioning as intended,” said Amber.
“Wait,” I asked, “so it’s supposed to delete my personal files from my internal hard drive without asking my permission?”
“Yes,” she replied.

Angry man crashing laptop Maybe I’m Not Pressing the Keys Hard Enough.

I had just explained to Amber that 122 GB of music files were missing from my laptop. I’d already visited the online forum, I said, and they were no help. Although several people had described problems similar to mine, they were all dismissed by condescending “gurus” who simply said that we had mislocated our files (I had the free drive space to prove that wasn’t the case) or that we must have accidentally deleted the files ourselves (we hadn’t). Amber explained that I should blow off these dismissive “solutions” offered online because Apple employees don’t officially use the forums—evidently, that honor is reserved for lost, frustrated people like me, and (at…

View original post 1.263 woorden meer

Google maakt je presentatieslides pas echt interactief met mogelijkheid voor Q & A in Slides

Vragen krijgen en beantwoorden van deelnemers van (grotere) groepen tijdens presentaties staat centraal in een nieuwe tool binnen de presentatiesoftware van Google, Slides:

Cultuureducatie in de praktijk en de impact van cultuureducatie – longread 1

Een volgende studentenblog…

POP-up

Auteurs: Annelies Houtteman, Scarlett Henrist, Lisa Pister en Karolien De Roos

Volgens ‘Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education’, een onderzoek in opdracht van de OESO, zijn skills als creativiteit en innovatie in toenemende mate cruciaal voor onze huidige economie. Kunst vervult vandaag een essentiële rol in de ontwikkeling van deze cruciale skills. Daarom verdient kunst volgens velen, naast andere vakken en inhouden, een blijvende plaats in het onderwijs. Dit klinkt heel mooi, maar hoe vertaalt zich dit naar de praktijk? En is de impact even rooskleurig als we gedacht hadden?

Hoe zit het momenteel met cultuureducatie in België?

Wanneer we aan medestudenten vragen of zij ooit al in contact zijn gekomen met cultuureducatie, zeggen de meesten volmondig ‘ja’. Maar wanneer we enkele voorbeelden vragen, blijft het even stil. We vragen wat cultuureducatie voor hen betekent. Laura antwoordde: ‘Literatuur- en kunstgeschiedenis bijbrengen, maar ook waarden en normen uit…

View original post 792 woorden meer

Ok, er zou nu echt een Hoverboard zijn? (video)

Franky Zapata gaf enkele weken geleden al een video vrij over zijn Hoverboard of beter Flyboard met 4 jet motoren. De reacties waren bij de eerste video nogal lauw: wellicht fake. Deze nieuwe video wil deze critici de mond snoeren. Maar tegelijk zie ik nog niet snel deze Flyboard op de markt komen…

Ecologie, Doelstellingen voor de toekomst – longread 2 + podcast

Deel 4 van de studenten-longreads. Alhoewel, nu werd voor de podcast-vorm gekozen!

POP-up

Auteurs: Alexandra Corty, Joeri Jacobs,  Karolien Ott , Ting-Yu Jessica Xu

 

In onze eerste longread bespraken we al dat ecologie een vaak terugkerend thema is in diverse contexten. Ons einddoel van dit kleine project is om doelstellingen op te stellen in verband met dit thema inzake secundair onderwijs. Daarvoor moesten we eerst de algemene kennis van de mensen gaan testen. Op basis van literatuurstudie, onderzoek en uiteindelijk een zelf opgestelde vragenlijst over ecologie in al zijn vormen, konden wij concluderen dat er een zekere basiskennis schuilt in elk van ons, maar dat de meeste mensen slecht scoren op vlak van productie en hergebruik van afval. Toch worden de onderwerpen ‘ecologie’ en ‘duurzame ontwikkeling’ aangehaald in de vakken biologie, natuurwetenschappen, fysica, techniek  en chemie. Ze worden ook vermeld in de vakoverschrijdende eindtermen, maar eigenlijk is dit maar een schraal aanbod. Het is belangrijk om gezamenlijk aan een betere toekomst…

View original post 538 woorden meer

Studieleningen in Engeland dubbel zo groot als in de VS

Studieleningen zorgen al een tijd voor onrust in de VS omdat elke seconde het bedrag aan openstaande leningen toeneemt met 2726 dollar. Elke seconde. Dit betekent dat het bedrag bij het schrijven van deze post al toegenomen is met het bedrag waarmee je een mooie nieuwe Mercedes kan kopen. De teller staat al boven 1.348.000.000.000.

Maar dichter bij huis, in Engeland, is de situatie mogelijk nog schrijnender. Niet noodzakelijk omdat het totale openstaande bedrag zo groot is, wel omdat het bedrag dat per persoon geleend moet worden nog hoger is dan alle andere Engelstalige gebieden. Het ontleende bedrag is tot dubbel zo groot in vergelijking met de VS.

In beide landen is het ook nog maar de vraag of het bedrag ooit terug betaald kan worden…

En of studieleningen dan tot meer gelijkheid zorgen?

Ecologie, doelstellingen voor de toekomst – longread 1

Ondertussen toe aan de derde longread van mijn studenten. De komende dagen verschijnen er nog 5!

POP-up

Auteurs: Alexandra Corty, Joeri Jacobs, Karolien Ott , Ting-Yu Jessica Xu

Als we naar de hedendaagse media kijken dan is ecologie een vaak terugkerend thema. Denk aan global warming, plastiek in zee, uitstervende diersoorten, vuilnisbelten, … Het zijn maar een paar voorbeelden van de ecologische problemen en uitdagingen waar we voor staan. Daarom zou het gewaar worden van deze problemen en eventuele oplossingen een essentieel einddoel kunnen zijn in het secundair onderwijs. We onderzochten daarom wat de kennis is van mensen in onze eigen omgeving. Zo kwamen we – ondanks de beperkte steekproef – tot enkele interessante vaststellingen.

Vooraleer we konden vaststellen wat de algemene kennis was van de personen in onze omgeving, verdiepten we ons zelf in de materie: verborgen afval, recyclage processen, afval in de kunst, ecologische voetafdruk, duurzame materialen, … zijn maar enkele voorbeelden. Op basis van onze literatuurstudie stelden wij een aantal vragen waarvan wij denken…

View original post 565 woorden meer