Google zet in op inclusief onderwijs met #ForEveryKid

Vlaanderen heeft het M-decreet, Nederland heeft passend onderwijs, maar inclusief onderwijs is een thema in heel veel landen. Google schaart zich nu via Google.org achter meer inclusief onderwijs in de VS met #ForEveryKid:

For the past month, Google.org has funded 750+ projects through the education crowdfunding site DonorsChoose.org to help teachers of students with special needs, as part of our Google Impact Challenge: Disabilities.

Een concreet voorbeeld:

Over “de bruikbaarheid van nutteloze kennis”

Pedro:

Het artikel waar Paul naar verwijst stond ook al in mijn lectuur-op-zaterdag-lijst, maar deel graag deze uitgebreide actualisatie.

Originally posted on Blogcollectief Onderzoek Onderwijs:

Onlangs kwam ik een artikel tegen over de bruikbaarheid van nutteloze kennis (the usefulness of useless knowledge). Het artikel uit 1939 werd geschreven door Alexander Flexner. een bekende onderwijshervormer en oprichter van de Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey waar Robbert Dijkgraaf nu de scepter zwaait. Na het lezen van het artikel begonnen de radertjes in mijn hoofd te draaien zowel wegens de inhoud en de actualiteit (en dat na meer dan 75 jaar!) van wat hij schreef.

Hier de openingsalinea:

Useless knowledge

Twee dingen sprongen in mijn hoofd en blijven aan mij knagen. De eerste is onze verlichte staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker en zijn drift naar meer toegepast onderzoek. Afgelopen week zag ik hem met zijn baas minister Bussemaker bij De Wereld Draait Door prediken over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en ik dacht “De wereld mag dan doordraaien, deze bewindspersonen draaien pas écht door!”. Zij lijken beiden…

View original 1.091 woorden meer

Jongens scoren beter dan meisjes op ingangsexamen geneeskunde, op zoek naar een verklaring

Vandaag werd bekend gemaakt dat minister Hilde Crevits een onderzoek instelt naar waarom jongens merkelijk beter scoren op het ingangsexamen geneeskunde dan meisjes. Dit is zeker opvallend omdat door de band meisjes beter scoren dan jongens. De bedoeling is zelfs tot op vraagniveau te bekijken waar jongens en waar meisjes beter scoren. Ik hoop bij dit laatste dat ze ook kijken of vragen al dan niet goede voorspellers zijn of niet, maar ik ga er van uit dat men dit sowieso doet.

Maar er zijn ook verklaringen die de al dan niet seksistische vraagstelling overstijgen. De verklaring dat multiple choice-vragen bijvoorbeeld meisje benadelen omdat ze minder geneigd zijn tot het nemen van risico’s.

Maar ik wil er nog een andere aan toevoegen, waarbij ik wil aangeven dat het beredeneerde speculatie is, niet meer/ niet minder. Voor alle duidelijkheid: Ik huiver bij het veralgemenen van jongens- en/of meisjeskenmerken, maar een element dat in dergelijke beschrijvingen vaak voorkomt is het element van competitie (zie oa hier en hier) wat jongens meer zouden aanvoelen dan meisjes. Dit wordt ook gezien als een mogelijke verklaring van het ‘jongensprobleem’, het gemiddeld slechter scoren. Enerzijds zou competitie vandaag geweerd worden uit het onderwijs, anderzijds zou dan een competitie in negatief gedrag kunnen ontstaan.

Het ingangsexamen is vandaag voor veel jongeren een vorm van prestigeproject geworden. Het is een van de moeilijkste testen die je kan afnemen in ons taalgebied. Het is als het ware de supercup van ons hedendaags onderwijs. Een vorm van competitie?

 

Nieuwe bundel van Kennisnet: sociale media in het buitengewoon/speciaal onderwijs

Sociale media is er voor iedereen, dus ook voor kinderen in het buitengewoon/speciaal onderwijs. Kennisnet maakte een nieuw boek (hier gratis te downloaden) over deze doelgroep, van 4 tot 20.

Naast tips over hoe je spreekt over sociale media met deze kinderen, zijn er ook heel praktische voorbeelden van hoe je sociale media kan inzetten in de klas.

Zo komt aan bod hoe je over kinderrechten kan leren in de klas, hoe je veilig leert whatsappen en zelfs hoe je leerlingen leert omgaan met seksualiteit.

lk hoofdstuk brengt het verhaal van een of twee leraren, die hun ervaringen en praktische tips delen. Hoe benutten zij digitale media in de klas? Bij elk portret staat een lesidee in de ‘kantlijn’. Het zijn suggesties voor lessen van circa twintig minuten, lessen die je helemaal naar je hand kunt zetten.

Nu we meer en meer passend onderwijs en het m-decreet kennen is dit voor iedereen in onderwijs relevant, maar meer dan dat: ik merkte dat veel sowieso ook inspirerend kan zijn voor ieders praktijk.

Oja, speciale vermelding voor de mooie vormgeving!