Ongelijkheid op school neemt toe in volwassen leven

In gesprekken over hervormingen van onderwijs, is ongelijkheid vaak een centraal thema. Maar hoe zit het met ongelijkheid als onderwijs eenmaal voorbij is? En wat is de link met ongelijkheid in onderwijs? Het is een vraag die een nieuwe working paper van de OESO probeert te beantwoorden door PISA te linken aan de volwassen versie PIAAC, waarin men de situatie op 15 jaar vergeleek met de situatie op 27.

Wat blijkt? In de meeste landen vergroot de kloof voor de zwakste SES-leerlingen. Ook zijn verschillen tussen jongens en meisjes in die groep het grootst, alhoewel dit kan verschillen naargelang het onderwerp dat je bekijkt.

Maar specifiek rond de ongelijkheid valt het volgende op:

Further education and participation in the labour market are crucial for acquiring skills after compulsory schooling. But socio-economically disadvantaged young people are considerably less likely than their more advantaged peers to attend post-secondary education and training, and are more likely to drop out of education without a secondary level qualification. They are also more likely to be unemployed or out of the labour force and to work in jobs that require little advanced, on-the-job training or practice of higher-order thinking skills.

En daardoor neemt de ongelijkheid mogelijk verder toe.

Abstract van het onderzoek:

This paper uses data from PISA and the OECD Survey of Adult Skills (PIAAC) to examine the evolution of socio-economic and gender disparities in literacy and numeracy proficiency between the ages of 15 and 27 in the sample of countries that took part in both studies. Socio-economic disparities are exacerbated between the age of 15 and 27 and the socio-economic gap in proficiency widens, particularly among low-achievers. Gender disparities in literacy at age 15 are marked across the performance spectrum but are particularly wide among low-performers. However, by age 24 there is no difference in the literacy proficiency of males and females. The gender gap in numeracy at age 15 is quantitatively small when compared with the gap in literacy, although it is more pronounced among high achievers. The paper canvasses possible explanations for the trends observed and discusses implications for policy and practice, including the extent to which the lack of an established link between PISA and PIAAC limits the analytical value of the two studies.

TED-Ed les over wiskundeangst: waarom worden mensen bang om te rekenen?

Een interessante lesvideo rond een thema waar behoorlijk veel onderzoek rond bestaat. Het stuk over Growth Mindset kan misschien een paar mensen wat jeuk geven omdat men dicht bij Jo Boaler komt (en haar uitspraken zijn op zijn minst niet onomstreden), maar de video blijft mijn inziens binnen de paden.

Van bengeltjes naar engeltjes? Wat je kan doen om de socio-emotionele ontwikkeling te bevorderen

Kleutergewijs

Dat niet alle kleuters zich gedragen als engeltjes, dat was deze week nog in het Vlaamse nieuws. Engeltjes of bengeltjes, je begeleidt hen allemaal zo goed als mogelijk in hun socio-emotionele ontwikkeling.

Gebruik jij een effectieve aanpak? Succesvolle programma’s hebben de volgende gemeenschappelijke eigenschappen volgens onderzoek dat net verscheen:

 • Je verbetert niet alleen de omgeving, maar je leert ook expliciet socio-emotionele vaardigheden aan de kleuters.
  • Een positieve omgeving wordt gevormd door het klasklimaat, goede instructiegewoontes, klasmanagement, schoolinitiatieven.
  • Socio-emotionele vaardigheden leren houdt in dat je in de klas hieromtrent activiteiten doet waarbij de vaardigheden doelbewust en expliciet worden onderwezen, en er kansen worden gecreëerd om de vaardigheden te oefenen in rollenspel en door voorbeelden.
 • Activiteiten voor socio-emotionele ontwikkeling:
  • gebeuren in een doordachte volgorde.
  • activeren de kleuters door veel variatie te voorzien en de kleuters de kans te geven om te oefenen en de vaardigheden in echte situaties toe te passen.
  • focussen ook echt op…

View original post 129 woorden meer

PISA heeft misschien een probleem, geeft Andreas Schleicher toe

De kracht van de PISA-onderzoeken is dat je over de verschillende testrondes heen kan vergelijken. Maar wat als dat niet meer kan? Dan kan je dus niet met zekerheid zeggen of een regio nu beter of slechter scoort ten opzichte van zichzelf. Dat zou dus een kleine ramp kunnen betekenen, want waar er al eerder bedenkingen waren bij de vergelijkingen over landen heen, was de herhaalde afname bij dezelfde regio’s op zich zeer waardevol.

Maar… misschien is die ramp dus wel degelijk gebeurd. Ik schreef het zelf al in december net na de vrijgave van de resultaten dat er iets ingrijpends veranderd was: men switchte van papier naar computer-afname. Eigen onderzoek van de OESO suggereerde toen al dat dit voor vertekening kon zorgen, maar dit werd bij de release van rapporten niet echt als relevant meegegeven.

Nu geeft PISA-topman Schleicher toe dat het misschien wel degelijk een rol kan hebben gespeeld in een interview met TES. Mooi, maar dit betekent dus dat Zweden misschien onterecht opgelucht adem haalde, dat Slovenië niet per se het nieuwe Finland is, enz.

Lerares verandert haar kapsel… om gepeste leerlinge te steunen

Ana Barbara Ferreira heeft een nieuw kapsel. En niet zomaar. Toen de Braziliaanse lerares van een van haar leerlingen te horen kreeg hoe ze gepest werd met haar kapsel, zat er maar 1 ding op:

Via de BBC:

Yesterday, my student told me there was a boy saying that her hair was ugly. She was very sad. At that moment, the only thing I could tell her was that she was wonderful and shouldn’t care about what he was saying.

“Today, I woke up and remembered what happened and decided to wear the same hairstyle she used to wear. When she saw me, she came running to hug me and say that I was beautiful, and I told her: ‘Today I’m beautiful like you!’.”

Lectuur op zaterdag: een nadeel van beter werkgeheugen, cogpsy voor coaches, escaperooms in de klas,…

De weekendbijlage bij deze blog:

En tot slot: hoe is het om te leven in een van de meest gehate geloofsgemeenschappen ter wereld?