Les geven met Vine (presentatie)

19 04 2014
In Spanje minder Erasmus-beurzen door besparingen (video)

18 04 2014
Video over hoe assessment leren moet ondersteunen

16 04 2014

Dit is een derde in een reeks iets oudere, maar zeker relevante TLRP-video’s over effectief leren.

Video over het belang van betrokkenheid voor leren

15 04 2014

Dit is een tweede in een reeks iets oudere, maar zeker relevante TLRP-video’s over effectief leren.

Video over het belang van sociale relaties voor leren

14 04 2014

Dit is een eerste in een reeks iets oudere, maar zeker relevante TLRP-video’s over effectief leren.

Waarom schermtijd beperken wel degelijk belangrijk is? (onderzoek)

14 04 2014

Zelf keek ik ontzettend veel televisie als kind en tiener en ik ben wellicht daardoor ietwat milder dan de strenge adviezen die de Amerikaanse vereniging voor pediaters geeft rond maximale schermtijd (max. 2 uur per dag voor kinderen onder de 12 jaar). Een nieuwe studie bevestigt echter terug dat ouders best wel degelijk waken over de totale schermtijd van hun kinderen (iets wat ik als ouder trouwens wel ook doe).

Want volgens dit onderzoek aan de Iowa State University blijkt dat het monitoren van de schermtijd van kinderen door hun ouders er voor zorgt dat de kinderen meer slapen, ook daardoor het beter doen op school en gezonder blijken. Het grote punt is dat deze effecten pas na een tijdje zichtbaar worden, waardoor de meerwaarde voor ouders vaak niet direct effect merken.

Voor dit onderzoek werden de mediagewoontes van meer dan 1300 schoolkinderen gevolgd die deelnamen aan een programma om obesitas te voorkomen. Hierbij werden de kinderen en ouders bevraagd over schermtijdbeperkingen, kijken naar gewelddadige programma’s of games, bedtijd en gedrag. De leerkrachten bezorgden de schoolresultaten en bespraken het gedrag van de kinderen en de schoolverpleegsters hielden de lengte en het gewicht van de deelnemende kinderen bij.

De data werd verzameld aan het begin van het programma en op het einde, 7 maanden later. Effecten die werden vastgesteld door het beperken van de schermtijd was oa minder (kans op) overgewicht en beperken van gewelddadige media zorgde voor minder storend gedrag in de klas.

Voor alle duidelijkheid: de onderzoekers pleiten niet voor het elimineren van de schermtijd, maar voor het blijvend bewaken van een goede balans. Iets minder bleek namelijk al een degelijk effect te kunnen opleveren.

Abstract van het onderzoek:

Importance  Children spend more time with electronic media than they do in any other activity, aside from sleep. Many of the negative effects that stem from media exposure may be reduced by parental monitoring of children’s media use; however, there lacks a clear understanding of the mechanisms and extent of these protective effects.

Objective  To determine the prospective effects of parental monitoring of children’s media on physical, social, and academic outcomes.

Design, Setting, and Participants  Prospective cohort design. Data were collected by in-home and in-school surveys in 2 communities in Iowa and Minnesota, where 1323 third- (n = 430), fourth- (n = 446), and fifth- (n = 423) grade students participated. A primary caregiver and teachers also provided data about the student.

Interventions  Participants in the current study were recruited to participate in a social ecological model–based obesity prevention program.

Main Outcomes and Measures  Body mass index, average weekly sleep, school performance, prosocial behavior, and aggressive behavior.

Results  Structural equation modeling revealed that parental monitoring of children’s media influences children’s sleep, school performance, and prosocial and aggressive behaviors and that these effects are mediated through total screen time and exposure to media violence.

Conclusions and Relevance  Parental monitoring of media has protective effects on a wide variety of academic, social, and physical child outcomes. Pediatricians and physicians are uniquely positioned to provide scientifically based recommendations to families; encouraging parents to monitor children’s media carefully can have a wide range of health benefits for children.

Na “Finnish lessons”, “Chinese Lessons” over hoe een land kan stijgen op de PISA-rankings

13 04 2014

ChineseLessonsCoverPasi Sahlberg veroverde de onderwijswereld met zijn boek “Finnish Lessons”, maar nu Finland (iets) daalde op de PISA-rankings, is er al snel een (gratis) “Chinese Lessons” waarbij Marc Tucker verschillende experten rond het Chinese onderwijs interviewt over de mogelijke redenen waarom bijvoorbeeld Shanghai zo hoog scoort. Je leest het goed, het boek zou beter ‘Shanghai lessons’ heetten, omdat China als een geheel nu eenmaal niet meedoet aan PISA.

Met de terecht waarschuwing dat zomaar copy paste geen goed idee is, vat Tucker de inzichten samen als:

  • een lange (Chinese) traditie waarbij ouders onderwijs belangrijk vinden en dat zo ook meegeven aan hun kinderen
  • een lerarenopleiding die weliswaar geen master is en geen selectie kent aan de deur (wegens lerarentekort), maar wel sterk inzet op zowel vakkennis als uitgebreide didactiek. Cruciaal lijkt voor Tucker dat zelfs de leerkrachten in het basisonderwijs een bachelor in wiskunde of taal moeten behalen. Voor de uitgebreide training in het lesgeven zelf werkt men met een getrapte carrière als lesgever waarbij er een uitgebreide begeleiding vooropstaat van beginnende leerkrachten die uiteindelijk kunnen doorstromen naar echter ‘leermeesters’ die zelf startende leerkrachten kunnen begeleiden.
  • een constante investering in een doorgevoerde (en motiverende) professionalisering van leerkrachten. Leerkrachten die ook hoog gerespecteerd worden.

Maar een belangrijke vraag die Tucker terecht stelt, is of Shanghai wel terecht bovenaan staat in de PISA-lijsten, omdat bijvoorbeeld kinderen van migranten geweerd worden van de eigenlijke testen, een zeer vertekenend element. Hij beschrijft hoe dit ook door de experten erkend wordt en geeft aan dat Shanghai niet met PISA meedoet om aan de top te staan, maar om te zien hoe ze kunnen verbeteren en moderniseren (bijvoorbeeld er is nog steeds een sterke traditie in uit het hoofd leren). Het besef is er trouwens dat de ongelijkheid die in het onderwijssysteem een stuk ingebakken zit een dringend probleem is.

Je kan het hele rapport hier downloaden.

Het belang van schrijven in een digitale tijd (presentatie)

8 04 2014
Grappig: Engels is gewoon een gekke taal (video)

7 04 2014
Stijgende populariteit doet kans op gepest worden stijgen bij jongeren

7 04 2014

Het klinkt enigszins onlogisch dat de kansen op pesten stijgen, naarmate je populairder wordt op school, maar toch is dit volgens een nieuwe studie van Robert Faris en Diana Felmlee wel degelijk het geval. Eenmaal je zo populair bent dat je bij de 5% meest populaire leerlingen van je school bent, dan verdwijnen de kansen op pesten als sneeuw voor de zon, maar zolang je (nog) niet zo populair bent, verhoogt de kans op pesten.

Begrijp me niet verkeerd, ook kinderen die niet klimmen op de populariteitsladder op school kunnen gepest worden, maar het valt op hoe stijgen een strijd kan zijn.

Abstract van het onderzoek dat je hier kan downloaden:

We point to group processes of status conflict and norm enforcement as fundamental elements in the development of school-based victimization. Socially vulnerable youth are frequently harassed for violating norms, but the logic of status competition implies they are not the only victims: to the extent that aggression is instrumental for social climbing, increases in status should increase risk—at least until the pinnacle of the hierarchy is reached. Victimization causes serious harm, and, we argue, at the margin these consequences will be magnified by status. We test these ideas using longitudinal network data on friendship and victimization from 19 schools. For most students, status increases the risk of victimization. However, youth at the uppermost extremes of the school hierarchy—students in the top 5 percent of centrality and those with cross-gender friendships where such friendships are rare—sit just above the fray, unlikely to fall victim to their peers. As expected, females and physically or socially vulnerable youth are victimized at particularly high rates. Victims experience psychological distress and social marginalization, and these adverse effects are magnified by status. For most students, gains in status increase the likelihood of victimization and the severity of its consequences.
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 5.595 andere volgers

%d bloggers like this: