Persbericht van VAD: jongeren leerlingen drinken en roken minder (meer aandacht nodig voor oudere groep)

20 12 2014

Dit persbericht van VAD deel ik graag met jullie. Hun stelling is dat jongeren niet braver worden, maar slimmer omdat ze negatief gedrag uitstellen. De uitgebreidere conclusies leest u in het syntheserapport.

Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) jaarlijks een leerlingenbevraging over alcohol en andere drugs bij jongeren in het secundair onderwijs. De nieuwe cijfers, van het schooljaar 2012-2013, bevestigen de trends van de afgelopen jaren. Steeds minder jongeren roken, en zij die het wel doen, starten later. Ook wat alcohol betreft, beginnen jongeren steeds later te drinken, al zien we daar wel een kantelpunt op 16 jaar. Op vlak van cannabisgebruik blijven de cijfers onveranderd: net als bij voorgaande bevragingen blijkt ongeveer één op de tien jongeren het afgelopen jaar cannabis gebruikt te hebben.

Jaarlijks bundelt VAD de resultaten van de leerlingenbevraging in een syntheserapport, representatief voor Vlaamse jongeren in het secundair onderwijs. Vandaag wordt het rapport van het schooljaar 2012-2013 gepresenteerd, waarin 30.592 leerlingen uit 67 verschillende scholen deel namen aan de bevraging. De resultaten liggen in de lijn van de vorige jaren.

Tabak: dalende trend zet zich niet door bij oudste leerlingen
In 2012-2013 gaf 29,7% van de jongeren aan ooit gerookt te hebben. Dit cijfer bevestigt de dalende trend van tabaksgebruik onder jongeren. Voor de jongeren die wel rookten, kwam de eerste sigaret er gemiddeld op 14,5 jaar. Bij 28,1% was dat pas op 16 jaar of ouder. Bovendien daalt het ooitgebruik van tabak bij de 17-18-jarigen merkelijk trager dan in de andere leeftijdscategorieën.
17,3% van de 17-18-jarigen is een dagelijkse roker. Dit betekent dat er naast de preventieve programma’s ook nood is aan tabaksstopprogramma’s bij de oudere leerlingen.
Alcohol: scharnierleeftijd 16
Sinds 2009 ligt de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol (bier en wijn) op 16 jaar.Hoe verhoudt zich dit tot het gebruik in de realiteit? 51,6% van de min-16-jarigen heeft al ooit alcohol gedronken. Nog steeds de helft, maar het is alvast een sterke daling tegenover 76,7% in 2005-2006. Meer en meer jongeren onder de 16 zijn zich ook bewust van dat verbod op alcohol voor hun leeftijdsgroep. VAD vroeg hen of zij gemakkelijk aan alcohol kunnen raken. 56,6% antwoordde positief. Drie jaar geleden, tijdens het schooljaar 2010/2011, was dat nog 64,6%. Ook zeggen meer en meer min-16-jarigen geen alcohol te drinken omdat dit voor hun leeftijd verboden is: in het schooljaar 2007/2008 gaf 30,3% dit als motief om niet te drinken, in 2012/2013 is dit gestegen tot 48,6%. Deze positieve evolutie bevestigt het belang van een duidelijke wetgeving en blijvende sensibilisering naar jongeren en hun omgeving, om de beginleeftijd van alcoholgebruik uit te stellen.

16 blijft wel een scharnierleeftijd. Er zijn weinig jongeren die pas later een eerste glas drinken. Bij jongeren tussen 16 en 18 jaar dronk 79,6% tijdens de laatste maand voor de bevraging, 34,3% drinkt regelmatig alcohol. In deze leeftijdscategorie is alcohol dus gemeengoed. Eén op tien geeft aan maandelijks minstens één keer meer dan zes glazen (voor jongens) of vier glazen (voor meisjes) op twee uur tijd te drinken. Jongeren sensibiliseren over occasioneel risicovol drinken blijft de komende jaren belangrijk.

Cannabis en illegale drugs
17,3% van de jongeren heeft ooit cannabis gebruikt, 10,5% gebruikte het afgelopen jaar. Hiermee zien we voor het derde jaar op rij gelijklopende cijfers. Wel verwachten meer en meer jongeren geen reactie van hun vrienden indien ze cannabis zouden proberen. In het schooljaar 2008/2009 verwachtte 71,8% dat hun vrienden het proberen van cannabis zou afkeuren, in 2012/2013 is dit gedaald tot 64,5%. Dit wijst op een groeiende normalisering van cannabisgebruik bij jongeren. Andere illegale drugs blijven een eerder marginaal gegeven onder jongeren. 3,7% heeft ooit een andere illegale drug gebruikt, 1,7% gedurende het afgelopen jaar. De gemiddelde beginleeftijd voor illegale drugs ligt hoger dan voor alcohol of tabak, met 15,4 jaar voor cannabis en 16,3 jaar voor andere illegale drugs.

Aandacht voor oudste leerlingen
VAD ziet in deze leerlingenbevraging positieve evoluties: er zijn opnieuw minder leerlingen uit het secundair onderwijs die drinken en roken. De inspanningen van scholen om een alcohol- en drugbeleid te ontwikkelen, en de sensibiliseringscampagnes van de afgelopen jaren werpen hun vruchten af.
“Toch moeten we nog inspanningen leveren,” zegt Marijs Geirnaert, directeur van VAD. “Het valt op dat de dalende cijfers voor alcohol en tabak vooral slaan op de 12- tot 15-jarigen. De cijfers voor 16-18-jarigen dalen minder overtuigend, en ook het cannabisgebruik concentreert zich vooral in die oudste groep. Hier zit nog een duidelijke uitdaging.” Voor cannabis moeten we blijven inzetten op de versterking van de maatschappelijke norm dat de meeste jongeren geen cannabis gebruiken. De overheidscampagne ‘Laat je niet vangen’ was een eerste aanzet om de discussie over cannabis onder jongeren te stimuleren. Voor alcohol hebben we nood aan een nationaal alcoholplan waarbij onder andere, zoals in de meeste Europese landen, de leeftijd tot 18 jaar wordt opgetrokken. Ook een prijsverhoging van zowel (rol)tabak als alcohol behoren tot de meest effectieve maatregelen.
Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen sluit daar bij aan: “Roken bij jongeren is een probleem waar we al langer mee worstelen. Vanuit het Vlaams beleid gaan we de komende jaren in ieder geval inzetten op rookstop voor jongeren. Door de staatshervorming wordt rookstop een Vlaamse bevoegdheid en dat creëert extra mogelijkheden. Daarnaast blijven we uiteraard ook inzetten op de preventie van alcohol en het gebruik van illegale drugs.”

Lectuur op zaterdag: trends, voetbal en geweld voor seks

20 12 2014

De weekendbijlage bij deze blog:

Maar… laten we niet enkel naar trends kijken:

 

Skype rolt een universele vertaler uit in beta-programma

18 12 2014

Het klinkt een beetje meer dan science fiction en het is nog niet helemaal realtime, maar skypen tussen 2 mensen in een verschillende taal en elkaar toch begrijpen is een pak dichter gekomen.

Je hoeft nog niet te zoeken naar de knop op je eigen skype-app, maar je kan wel nu inschrijven om de mogelijkheid te testen.

En de demo-film, die gaat over onderwijs:

Nieuwe TED-talk van Carol Dweck: de kracht van geloven dat je kan verbeteren

18 12 2014
Sms-en naar ouders, mét effect! (Helena Taelman)

17 12 2014

Het is niet gemakkelijk om ouders meer te betrekken bij het ontwikkelingsproces van hun kleuter.

In Stanford testen ze nu een nieuwe methode uit. Ze sturen de ouders van de kleuters 3x per week een sms-je met een taaltip. Bijvoorbeeld, “Als jouw kind in bad gaat, bekijk dan met hem/haar de letters op de shampoofles. Zitten daar letters bij van de eigen naam?”

De voorlopige resultaten zijn positief.

Ouders blijken meer bezig te zijn met beginnende geletterdheid: verhalen vertellen, rijmwoordjes zoeken, enz. Deelnemende ouders stellen ook meer vragen aan de leerkrachten over de ontwikkeling van hun kind. En, misschien nog het allerbelangrijkst, dit is voelbaar in de ontwikkeling van de kinderen zelf. Momenteel worden er ook wiskundetips in de sms-jes verwerkt.

Het vraagt weinig technische kennis om zo’n sms-service op te zetten.  Dus: op zoek naar een goed samenwerkingsverband om dit te doen…

Leestip: http://news.stanford.edu/news/2014/november/texting-literacy-tips-111714.html

Maak er een tekening bij: iets tekenen helpt je beter leren (onderzoek)

16 12 2014

2 experimenten onder leiding van Annett Schmeck, het eerste bij 48 tieners van gemiddeld 14 jaar, het tweede bij 164 leerlingen van die leeftijd, tonen dat het tekenen van leerstof je helpt om het beter te onthouden. De deelnemers aan de experimenten kregen een tekst van 850 woorden te lezen over de biologie achter griep, iets waar ze voordien nog niks over wisten. De leerlingen die niet tot de controlegroep behoorden kregen de opdracht om elke paragraaf te tekenen. Daarna werden alle leerlingen (controlegroep en experimenteergroep) getest via zowel multiple choice vragen als tekenvragen waarbij ze het antwoorden moesten tekenen. De groep die een tekening moesten maken bij elke paragraaf bleek het steeds beter te doen op beide testen (dus ook de MC-vragen).

Voor iemand leerstijlen begint te roepen, cruciaal in deze aanpak is dat in het tweede experiment de controlegroep ook tekeningen werden aangeboden die pasten bij elke paragraaf.

Ook opvallend: hoe beter de tekening, hoe beter de resultaten op de test achteraf.

Volgens mij toont dit vooral terug hoe belangrijk verwerking is tijdens het leerproces. Hier wordt de lerende verplicht na te denken over de inhoud door zich af te vragen hoe hij of zij de paragraaf kan vertalen naar een tekening. Het is dat denken dat er wellicht voor zorgt dat de inhoud beter geleerd, begrepen en onthouden wordt.

UPDATE: Tommy Opgenhaffen schreef op zijn blog een uitgebreid overzicht van onderzoek rond leren door visualiseren.

Abstract van het onderzoek

Does using a learner-generated drawing strategy (i.e., drawing pictures during reading) foster students’ engagement in generative learning during reading? In two experiments, 8th-grade students (Exp. 1: N = 48; Exp. 2: N = 164) read a scientific text explaining the biological process of influenza and then took two learning outcome tests. In Experiment 1, students who were asked to draw pictures during reading (learner-generated drawing group), scored higher than students who only read (control group) on a multiple-choice comprehension test (d = 0.85) and on a drawing test (d = 1.15). In Experiment 2, students in the learner-generated drawing group scored significantly higher than the control group on both a multiple-choice comprehension test (d = 0.52) and on a drawing test (d = 1.89), but students who received author-generated pictures in addition to drawing or author-generated pictures only did not. Additionally, the drawing-accuracy scores during reading correlated with comprehension test scores (r = .623, r = .470) and drawing scores (r = .620, r = .615) in each experiment, respectively. These results provide further evidence for the generative drawing effect and the prognostic drawing effect, thereby confirming the benefits of the learner-generated drawing strategy.

Kan je nu echt beter zien door wortels te eten? Een les geschiedenis én chemie!

16 12 2014

Facebook maakt aparte ‘wat als’-instructievideo’s

15 12 2014

Wat als… je iemand wil blocken op Facebook, hoe doe je dat?

Deze video’s van Facebook zelf zijn nogal aparte instructievideo’s:

PISA in Focus over huiswerk

14 12 2014

Elke maand is er een nieuw PISA in Focus rapportje, met een, euh, focus op een klein aspect uit de enorme berg data. Deze keer een onderwerp dat soms voor verhitte discussies kan zorgen: huiswerk.

Wat valt op?

  • While most 15-year-old students spend part of their after-school time doing homework, the amount of time they spend on it shrank between 2003 and 2012.
  • Socio-economically advantaged students and students who attend socio-economically advantaged schools tend to spend more time doing homework.
  • While the amount of homework assigned is associated with mathematics performance among students and schools, other factors are more important in determining the performance of school systems as a whole.

Samengevat:

Homework is another opportunity for learning; but it may also reinforce socio-economic disparities in student achievement. Schools and teachers should look for ways to encourage struggling and disadvantaged students to complete their homework. They could, for example, offer to help parents motivate their children to do their homework and provide facilities so that disadvantaged students have a quiet place to complete assigned homework if none is available in their homes.

Zoals Bieke De Fraine en Jan Van Damme eerder deze week stelden in de krant in een korte reactie: het gaat vooral over hoe je huiswerk gebruikt en welke vorm van huiswerk je kiest.

 

Evolutie uitgelegd aan de hand van Emoji

13 12 2014

Ik weet niet hoe goed dit is om evolutie echt te begrijpen, maar leuk en hip is het wel:
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 6.670 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: