Waarom je best voorzichtig bent als het woord neuro valt in onderwijs (grafiek)

21 10 2014

Deze grafiek komt uit een must see afbeelding van Dorothy Bishop die je hier kan bekijken op mijn andere blog.

Dorothy Bishop is niet niemand als professor Developmental Neuropsychology (naast thriller auteur) en zeer toegankelijke blogger.

Hoe accuraat de grafiek is, weet ik niet, maar het maakt haar punt wel meer dan duidelijk: wees meer dan voorzichtig als je ‘brain-based’ hoort in onderwijs.

Zeg dat een echte prof neurologie het gezegd heeft.

NeuroDeeveeBee

TED-talk van Jeff Iliff over het belang van slaap voor het brein

19 10 2014
Lectuur op zaterdag: heel veel populaire wetenschap (en wat onderwijs)

18 10 2014

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot echt heel veel lectuur: het volledige archief van Popular Science staat online.

Persbericht NWO: Daders van extreem geweld komen terecht in een ‘emotionele tunnel’

9 10 2014

Kreeg net dit persbericht van NWO binnen:

De kans dat jongeren buitensporig geweld plegen en daar volledig in opgaan, is groter als slachtoffers op de grond belanden. Ook als familieleden aanwezig zijn in de groep waartoe de daders behoren, of als er veel omstanders aan de kant van de geweldpleger(s) staan, kan geweld makkelijker escaleren. De invloed van dit soort situationele factoren op escalatie van jeugdgeweld blijkt groter dan tot nu toe werd gedacht. Dit concludeert NWO-onderzoeker Don Weenink van de Universiteit van Amsterdam na het analyseren van 159 geweldssituaties in Nederland. De onderzoeksresultaten zijn op 8 oktober in het British Journal of Sociology gepubliceerd.

Don Weenink onderzocht de emotionele staat van de aanvallers en ging na onder welke omstandigheden de kans op extreem geweld toeneemt. Hij vergeleek hiertoe 159 geweldssituaties in justitiële dossiers. Weenink was met name geïnteresseerd in zogeheten frenzied attacks: situaties van extreem geweld waarbij aanvallers terechtkomen in een ‘emotionele tunnel’. Afgesloten van hun omgeving gaan zij op in een tomeloze, ongecontroleerde agressie. Op zulke momenten zijn de daders niet meer aanspreekbaar, zijn ze uit op totale dominantie of destructie van het slachtoffer en blijven zij doorgaan met het verwonden van de slachtoffers, ook al zijn deze weerloos en passief. Extreem geweld waarbij de dader niet langer voor rede vatbaar is, deed zich voor in 28 van de onderzochte situaties.

Groepsgevoel
De socioloog stelde vast dat de kans dat geweld escaleert meer dan drie keer groter wordt wanneer aanvallers deel uitmaken van een groep jongeren met een sterke onderlinge band. De onderlinge verbondenheid kan het resultaat zijn van een gezamenlijke focus op geweld (bijvoorbeeld door het speuren naar geschikte slachtoffers of door elkaar uit te dagen) en door het delen van dezelfde emotie (zoals boosheid of uitgelaten opwinding). De rol van groepsgevoel in geweld komt ook naar voren wanneer zich in de groep familieleden bevinden. Wanneer zij aanwezig zijn, wordt de kans op ongecontroleerd geweld acht maal groter.

Emotionele dominantie
Het geweld verergert vaak als slachtoffers zich in een kwetsbare positie bevinden, met name als zij op de grond terechtkomen. De kans op extreem geweld wordt dan bijna twaalf maal groter. Ook het numerieke overwicht van de ‘supporters’-groep van de aanvallers (de groep die toekijkt of aanmoedigt) op de groep die bij het slachtoffer hoort, lokt een escalatie van geweld uit. Een verklaring hiervoor is dat het getalsmatig overwicht van ‘hun’ groep de aanvallers emotionele dominantie biedt; zij voelen zich dan sterker.

Advies
In de campagne ‘Meer veiligheid op straat’ raadde de Rijksoverheid aan om als een situatie uit de hand loopt de omstanders te mobiliseren. Weenink hierover: ‘Geweldssituaties verlopen vaak heel snel. Mobiliseren van omstanders is goed, maar je moet oppassen dat zij geen partij gaan kiezen en neutraal ingrijpen. Met een scheve verhouding tussen de slachtoffers- en aanvallersgroep, wordt de kans groter dat het geweld extreem wordt.’ Het handelen van omstanders moet erop gericht zijn dat geen van beide partijen mogelijkheden krijgt om dominantie te verwerven, of dat de verliezende partij met de verworven steun van omstanders niet alsnog tot tegengeweld over gaat.

Vernieuwend aan het onderzoek van Weenink is dat het onderzoek niet in de eerste plaats gericht was op achtergrondkenmerken van individuele geweldsplegers, maar op de wijze waarop kenmerken van de situatie de emotionele staat van aanvallers beïnvloeden, met name het groepsproces. ‘Dit is vooral van belang voor het verklaren van geweld onder jongeren, omdat dit vaak plaatsvindt in groepen,’ aldus de onderzoeker.

Nieuw rapport pleit voor technologie in kleuteronderwijs en lagere school

8 10 2014

De voorbije weken kregen we op televisie te horen dat technologie beter niet in de kleuterklas thuishoort (denk aan screenzombies). Dit nieuwe RAND-rapport bekeek de verschillende onderzoeken en bevroeg verschillende experts over het gebruik van technologie in het primair onderwijs en pleit net voor vroeg gebruik van technologie (zelfs al in de kleuteropvang) om de digitale kloof te dichten die men ziet ontstaan tussen kinderen uit gezinnen met lage inkomens en hoge inkomens.

De aanbevelingen samengevat:

  • Technology is one of many tools: When technology is used as one tool in a larger toolbox, it can provide the greatest benefits while continuing to allow for the use of other learning tools and activities when they are likely to be most effective in supporting skill growth.
  • Support school readiness in digital literacy: With increasing standards for technology use in early elementary grades, forum experts agreed that all children, particularly low-income children, could benefit from acquiring basic technology literacy skills in early childhood care (ECE) settings to ensure readiness for technology use in the classroom.
  • Help narrow the digital divide: Technology use in ECE settings has the potential to address both aspects of the digital divide: access and use. In ECE settings, children from low-income families can access technology that is not available in the home, and they can be taught to use technology in ways that are more likely to result in skill growth and learning, thereby addressing disparities in use.
  • Expand resources for providers and families: Goals for technology use in ECE settings need not focus exclusively on use among children, as there are many ways that technology can be used to support providers and families as they, in turn, support the education of young children.

Het is belangrijk op te merken dat de invalshoek van dit rapport totaal anders is dan de invalshoek van bijvoorbeeld Manfred Spitzer of Theo Compernolle. Ze kijken naar de digitale kloof, waar de neuropsychiaters naar ontwikkeling kijken.

TED-talk van Thomas Piketty over ongelijkheid

7 10 2014

Het is de misschien meest onverwachte bestseller van de voorbije jaren, maar hier samengevat door de schrijver zelf.

Lectuur op zaterdag: De waarheid achter waarachtig lijken en meer

4 10 2014

De weekendbijlage bij deze blog:

Wat zijn de (technologische) trends en uitdagingen voor scholen in Europa de komende 5 jaar?

3 10 2014

 

De Horizon-rapporten worden al een tijdje gemaakt, maar in opdracht van de Europese Commissie is er nu ook een eerste rapport voor het Europese onderwijs. Hierin worden de technologische trends en ontwikkelingen beschreven die een mogelijke impact op onderwijs zullen hebben de komende 5 jaar. Het volledige rapport kan je hier downloaden.

De uitdagingen worden gerubriceerd in 3 categorieën: ‘Solvable’, ‘Difficult’ en ‘Wicked’.

De tekening geeft een overzicht en beschrijft bijvoorbeeld het vermoeden dat binnen het jaar tablets en cloud computing in de meeste Europese scholen als normaal beschouwd zullen worden.

Lectuur op zaterdag: dokters, leerkrachten, Google en Emma Watson

27 09 2014

De weekendbijlage bij deze blog:

Nee, deze speech van Emma Watson bezorgde haar geen bedreigingen, maar is wel meer dan de moeite waard:

Artikel van Dekker, Lee en Jolles: vóórkomen en voorkómen van neuromythen in het onderwijs

24 09 2014

Via de site van Jelle Jolles dit nieuw artikel van hem en Sanne Dekker en Lee gevonden over neuromythes in het onderwijs.

(Jelle Jolles en Sanne Dekker, 22 september 2014). De samenleving heeft recentelijk veel interesse gekregen in onze hersenen en vooral in de relatie met leren, ontwikkeling en ontplooiing. Leerkrachten en schoolleiders zijn geïnspireerd door de nieuwe wetenschappelijke inzichten en zoeken naar mogelijkheden om hersen-kennis toe te passen in de klas. Mooi, deze aandacht voor toepassingen op het gebied van educatie. Het is een vorm van ‘neuropraxis’: kennis over de cognitieve ontwikkeling en over individuele verschillen tussen kinderen worden in relatie gebracht met de praktijk. En dat heeft natuurlijk implicatie voor onderwijs, voor opvoeding en voor de ontplooiing van onze kinderen. Helaas blijkt een verantwoorde overdracht van wetenschappelijke kennis en inzichten over hersenen, cognitie & gedrag niet eenvoudig te zijn.

Er zijn veel misvattingen in omloop over het functioneren van de hersenen. Dat leidt tot onjuiste visies over het functioneren van kinderen, en wat dat betekent voor onderwijs en opvoeding. Deze misvattingen worden beschreven met de term ‘neuromythen’. Het gaat om verkeerde generalisaties vanuit de wetenschap die soms slechts ten dele waar zijn. Regelmatig gaat het om aperte onzin: neurononsens. Wij hebben hierover kort geleden een artikel geschreven in Nederlandse vakblad Neuropraxis. De neuromythen die het meest in omloop zijn in het onderwijs worden erin beschreven. Daarnaast gaan we in op de mogelijke oorzaken van het ontstaan van nieuwe mythen, en beschrijven we wat opvoeders en onderwijsprofessionals kunnen doen om het gebruik van deze – vaak zeer schadelijke –mythen terug te dringen en te vervangen door meer valide kennis.

Dekker, S., Lee, N.C., & Jolles, J. (2014). Over het vóórkomen en voorkómen van neuromythen in het onderwijs. Neuropraxis, 18(2), 62-66. doi: 10.1007/s12474-014-0046-z. Het volledige artikel kunt u downloaden: pdf
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 6.334 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: