UNESCO-infografiek: geletterdheid wereldwijd

15 09 2014

Gevonden via Larry Ferlazzo:

Lectuur op zaterdag: digitaal geheugenverlies, open brieven en trieste papa’s

13 09 2014

Hier is terug de weekendbijlage bij deze blog:

En tot slot, een mensensoort om even bij stil te staan: trieste vaders op een concert van One Direction

Gedragsproblemen bij kinderen door scheiding vooral bij gezinnen met hoger inkomen (onderzoek)

12 09 2014

Dat scheiden een invloed kan hebben op het gedrag van kinderen is geen nieuws. Nieuw (Amerikaans) onderzoek bij bijna 4000 kinderen tussen 3 en 12 gepubliceerd in Child Development voegt enkele aparte dimensies toe. De onderzoekers stelden namelijk vast dat het ontstaan van negatief gedrag bij kinderen door het uiteengaan van hun ouders gelinkt is aan het inkomen van die ouders. Het zou vooral voorkomen bij gezinnen met hogere inkomens. Ook de leeftijd van de kinderen zou een rol spelen, waarbij jonge kinderen, jonger dan 5 meer kans op gedragsproblemen vertonen.

Verder zouden de gedragsproblemen terug afnemen als er terug een partner in het gezin komt, maar terug enkel in gezinnen met hoger inkomens en vooral bij kinderen die ouder zijn dan 6. Dit positief effect zou er terug niet of nauwelijks zijn bij gezinnen met lagere inkomens.

Rebecca M. Ryan, die het onderzoek leidde, stelt “Our findings suggest that family changes affect children’s behavior in higher-income families more than children’s behavior in lower-income families—for better and for worse.”

De onderzoekers vermoeden dat hun vaststelling deels kan verklaard worden door de financiële gevolgen van de scheiding. De financiële situatie van gezinnen uit de hogere inkomensgroep verandert veel ingrijpender door de scheiding dan bij gezinnen uit de laagste inkomensgroep.

De vraag is of deze vaststellingen veralgemeenbaar zijn. De kloof tussen arm en rijk is in de VS een pak groter. De link tussen financiële situatie en echtscheiding is anderzijds hier ook niet onbekend.

Abstract van het onderzoek:

This study investigated conditions under which family structure matters most for child well-being. Using data from the Children of the National Longitudinal Survey of Youth (n = 3,936), a national sample of U.S. families, it was estimated how changes in family structure related to changes in children’s behavior between age 3 and 12 separately by household income level to determine whether associations depended on families’ resources. Early changes in family structure, particularly from a two-biological-parent to single-parent family, predicted increases in behavior problems more than later changes, and movements into single and stepparent families mattered more for children of higher versus lower income parents. Results suggest that for children of higher income parents, moving into a stepfamily may improve, not undermine, behavior.

Overzicht van de belangrijkste inzichten uit het nieuwe Education at a Glance 2014 (OESO)

9 09 2014

Check alle cijfers en het hele rapport hier.

Boeken beoordelen op hun omslag (Linda Duits)

9 09 2014

Wou zelf een blogpost schrijven over dit onderzoek, maar Linda was me voor. Verscheen eerst op dieponderzoek.nl.

voorbeeldTo judge a book by its cover betekent dat je op uiterlijkheden afgaat in plaats van op inhoud. De uitdrukking is raar, omdat bij het kopen van een boek de kaft een essentiële rol speelt. Uitgevers weten dat en zien de omslag als een belangrijk marketinginstrument. Bij kinderboeken is dit lastig. Het zijn vaak ouders die boeken kopen voor hun kroost. Kunnen zij zich wel goed inleven in wat hun kinderen aantrekkelijk vinden? Lysette Hartman, Vanessa Okken en Thomas van Rompay van de Universiteit Twente rapporteren in het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap [abstract] over de effecten van realisme en complexiteit in fotografiegebruik op de waardering van kinderboekomslagen door tweens en volwassenen.

Ze namen een vragenlijst af onder 93 tweens (onderverdeeld in jonge en oude tweens) en 125 volwassenen. De kinderen waren tussen de 8 en 12 jaar. Er waren drie sets kinderboeken, waarbij steeds een ‘onrealistische’ en ‘realistische’ variant is gemaakt, en een ‘complexe’ en ‘niet-complexe’ variant – zie afbeelding. De respondenten moesten op een 1-5 schaal aangeven hoe ze het boek waardeerden, hoe realistisch en hoe complex ze de cover vonden. Er was geen sprake van toedeling aan condities: de respondenten beoordeelden alle covers.

Stimulusmateriaal

Tweens hebben een voorkeur voor realistische boekomslagen. Uit eerder onderzoek bleek ook al dat tweens de voorkeur geven aan een foto boven een tekening. De onderzoekers maken hierbij een kanttekening dat genre een rol speelt. Kaften worden gebruikt om genres te herkennen en het kan zijn dat genrevoorkeur zwaarder weegt dan de aard van de omslag. De onderzoekers vonden geen bewijs dat complexiteit een rol speelt bij de waarderen.

Er was bij twee van de drie sets een significant verschil tussen de waardering van tweens en wat volwassenen denken dat tweens waarderen. Daarbij gold dat volwassenen zich beter kunnen inleven in de voorkeuren van jonge tweens dan in die van oude tweens.

Lectuur op zaterdag: Moslim jongerencultuur, chatte je al met een robot?

6 09 2014

De weekendbijlage bij deze blog:

Lectuur op zaterdag: privacy, wetenschap, Finland en relirock

30 08 2014

De weekendbijlage bij deze blog:

“Leiden grotere besturen tot betere scholen?”

28 08 2014

Op 13 juni organiseerde het NGVO een studiedag met als titel’Leiden grotere besturen tot betere scholen’ in Brussel. Ik blogde toen dit er al over en maakte via tweets en storify deze samenvatting. Een van de spreker die dag was Professor Geert Devos over de bestuurlijke schaalvergroting.

Ik kreeg net de eerste nieuwsbrief van Bellon. BELLON is de onderzoeksgroep binnen de vakgroep Onderwijskunde van de UGent onder leiding van Professor Geert Devos die het beleid in onderwijs en het leiderschap in scholen analyseert. Op hun gloednieuwe website staat nu de visietekst die Geert Devos op deze studiedag uitsprak. Hij beschrijft voor- en nadelen en brengt nuance. Je zal niet kunnen concluderen of schaalvergroting per een goed of een slecht idee is maar doet wel concrete aanbevelingen. Deze conclusies mogen van mijn part boven het bed hangen van zowat alle geledingen van onderwijsbeleid.

De discussie omtrent de schaalvergroting van schoolbesturen is momenteel in Vlaanderen zeer actueel. Daarom is het goed om eens stil te staan bij de mogelijke voor- en nadelen van een dergelijke schaalvergroting. Hoe moeten we de verhouding van schoolbesturen zien tegenover de huidige scholengemeenschappen?
Welke lessen kunnen we trekken uit wat we reeds weten omtrent gedeeld leiderschap in grote schoolorganisaties? Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het streven naar grotere besturen? Op deze vragen wordt in de tekst ‘Bestuurlijke schaalvergroting: opportuniteit of bureaucratische valkuil?’ nader ingegaan. 
U vindt de tekst ‘Bestuurlijke schaalvergroting: opportuniteit of bureaucratische valkuil?’ hier.
Lectuur op zaterdag: MOOC’s (zucht), overlevingstips en de schoolbib van de toekomst

23 08 2014

De weekendbijlage:

Ten slotte, op PaleoFuture blijkt een kinderboek uit de vroege jaren tachtig de toekomst behoorlijk accuraat te hebben voorspeld:

Lectuur op zaterdag: robots nemen onze jobs, zesjarigen onze gadgets, en meer…

16 08 2014

Een nieuwe weekendbijlage:

Tot slot zette Maartje Luif deze oude blogpost van haar nog even op twitter (omdat een Nederlands blad er uit gekopieerd had): “Dingen waarvan je niet wist dat ze een naam hadden“.
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 6.160 andere volgers

%d bloggers like this: