Hoe werkt het simultaan vertalen van Skype

21 12 2014

Blogde er al over deze week, nu wat uitleg en een blik achter de schermen:

Lees meer hier.

 

 

Persbericht van VAD: jongeren leerlingen drinken en roken minder (meer aandacht nodig voor oudere groep)

20 12 2014

Dit persbericht van VAD deel ik graag met jullie. Hun stelling is dat jongeren niet braver worden, maar slimmer omdat ze negatief gedrag uitstellen. De uitgebreidere conclusies leest u in het syntheserapport.

Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) jaarlijks een leerlingenbevraging over alcohol en andere drugs bij jongeren in het secundair onderwijs. De nieuwe cijfers, van het schooljaar 2012-2013, bevestigen de trends van de afgelopen jaren. Steeds minder jongeren roken, en zij die het wel doen, starten later. Ook wat alcohol betreft, beginnen jongeren steeds later te drinken, al zien we daar wel een kantelpunt op 16 jaar. Op vlak van cannabisgebruik blijven de cijfers onveranderd: net als bij voorgaande bevragingen blijkt ongeveer één op de tien jongeren het afgelopen jaar cannabis gebruikt te hebben.

Jaarlijks bundelt VAD de resultaten van de leerlingenbevraging in een syntheserapport, representatief voor Vlaamse jongeren in het secundair onderwijs. Vandaag wordt het rapport van het schooljaar 2012-2013 gepresenteerd, waarin 30.592 leerlingen uit 67 verschillende scholen deel namen aan de bevraging. De resultaten liggen in de lijn van de vorige jaren.

Tabak: dalende trend zet zich niet door bij oudste leerlingen
In 2012-2013 gaf 29,7% van de jongeren aan ooit gerookt te hebben. Dit cijfer bevestigt de dalende trend van tabaksgebruik onder jongeren. Voor de jongeren die wel rookten, kwam de eerste sigaret er gemiddeld op 14,5 jaar. Bij 28,1% was dat pas op 16 jaar of ouder. Bovendien daalt het ooitgebruik van tabak bij de 17-18-jarigen merkelijk trager dan in de andere leeftijdscategorieën.
17,3% van de 17-18-jarigen is een dagelijkse roker. Dit betekent dat er naast de preventieve programma’s ook nood is aan tabaksstopprogramma’s bij de oudere leerlingen.
Alcohol: scharnierleeftijd 16
Sinds 2009 ligt de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol (bier en wijn) op 16 jaar.Hoe verhoudt zich dit tot het gebruik in de realiteit? 51,6% van de min-16-jarigen heeft al ooit alcohol gedronken. Nog steeds de helft, maar het is alvast een sterke daling tegenover 76,7% in 2005-2006. Meer en meer jongeren onder de 16 zijn zich ook bewust van dat verbod op alcohol voor hun leeftijdsgroep. VAD vroeg hen of zij gemakkelijk aan alcohol kunnen raken. 56,6% antwoordde positief. Drie jaar geleden, tijdens het schooljaar 2010/2011, was dat nog 64,6%. Ook zeggen meer en meer min-16-jarigen geen alcohol te drinken omdat dit voor hun leeftijd verboden is: in het schooljaar 2007/2008 gaf 30,3% dit als motief om niet te drinken, in 2012/2013 is dit gestegen tot 48,6%. Deze positieve evolutie bevestigt het belang van een duidelijke wetgeving en blijvende sensibilisering naar jongeren en hun omgeving, om de beginleeftijd van alcoholgebruik uit te stellen.

16 blijft wel een scharnierleeftijd. Er zijn weinig jongeren die pas later een eerste glas drinken. Bij jongeren tussen 16 en 18 jaar dronk 79,6% tijdens de laatste maand voor de bevraging, 34,3% drinkt regelmatig alcohol. In deze leeftijdscategorie is alcohol dus gemeengoed. Eén op tien geeft aan maandelijks minstens één keer meer dan zes glazen (voor jongens) of vier glazen (voor meisjes) op twee uur tijd te drinken. Jongeren sensibiliseren over occasioneel risicovol drinken blijft de komende jaren belangrijk.

Cannabis en illegale drugs
17,3% van de jongeren heeft ooit cannabis gebruikt, 10,5% gebruikte het afgelopen jaar. Hiermee zien we voor het derde jaar op rij gelijklopende cijfers. Wel verwachten meer en meer jongeren geen reactie van hun vrienden indien ze cannabis zouden proberen. In het schooljaar 2008/2009 verwachtte 71,8% dat hun vrienden het proberen van cannabis zou afkeuren, in 2012/2013 is dit gedaald tot 64,5%. Dit wijst op een groeiende normalisering van cannabisgebruik bij jongeren. Andere illegale drugs blijven een eerder marginaal gegeven onder jongeren. 3,7% heeft ooit een andere illegale drug gebruikt, 1,7% gedurende het afgelopen jaar. De gemiddelde beginleeftijd voor illegale drugs ligt hoger dan voor alcohol of tabak, met 15,4 jaar voor cannabis en 16,3 jaar voor andere illegale drugs.

Aandacht voor oudste leerlingen
VAD ziet in deze leerlingenbevraging positieve evoluties: er zijn opnieuw minder leerlingen uit het secundair onderwijs die drinken en roken. De inspanningen van scholen om een alcohol- en drugbeleid te ontwikkelen, en de sensibiliseringscampagnes van de afgelopen jaren werpen hun vruchten af.
“Toch moeten we nog inspanningen leveren,” zegt Marijs Geirnaert, directeur van VAD. “Het valt op dat de dalende cijfers voor alcohol en tabak vooral slaan op de 12- tot 15-jarigen. De cijfers voor 16-18-jarigen dalen minder overtuigend, en ook het cannabisgebruik concentreert zich vooral in die oudste groep. Hier zit nog een duidelijke uitdaging.” Voor cannabis moeten we blijven inzetten op de versterking van de maatschappelijke norm dat de meeste jongeren geen cannabis gebruiken. De overheidscampagne ‘Laat je niet vangen’ was een eerste aanzet om de discussie over cannabis onder jongeren te stimuleren. Voor alcohol hebben we nood aan een nationaal alcoholplan waarbij onder andere, zoals in de meeste Europese landen, de leeftijd tot 18 jaar wordt opgetrokken. Ook een prijsverhoging van zowel (rol)tabak als alcohol behoren tot de meest effectieve maatregelen.
Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen sluit daar bij aan: “Roken bij jongeren is een probleem waar we al langer mee worstelen. Vanuit het Vlaams beleid gaan we de komende jaren in ieder geval inzetten op rookstop voor jongeren. Door de staatshervorming wordt rookstop een Vlaamse bevoegdheid en dat creëert extra mogelijkheden. Daarnaast blijven we uiteraard ook inzetten op de preventie van alcohol en het gebruik van illegale drugs.”

Grappig en toch: de beste reden waarom je best geen naaktfoto’s deelt (video)

20 12 2014

Het komt van Collegehumor en is grappig, maar tegelijk…

Lectuur op zaterdag: trends, voetbal en geweld voor seks

20 12 2014

De weekendbijlage bij deze blog:

Maar… laten we niet enkel naar trends kijken:

 

VIMN-onderzoek: welke games ouders en kinderen spelen meer bepaald door geslacht dan leeftijd

19 12 2014

Nickelodeon Kids & Family GPS onderzocht recent de houding van kinderen en ouders tegenover computer games. Hiervoor werden zowel kinderen als ouders een 10-minuten survey voorgeschoteld in 10 landen (UK, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, Rusland, Brazilië, Australië en de regio van Zuidoost Azië).

Dit zijn de belangrijkste resultaten:

While parents and kids clearly enjoy gaming, kids are more passionate gamers who devote more time to playing. Both groups play for different reasons.

 • 50% of kids say they love games (a “10” on a scale of 1 to 10), compared with 17% of parents
 • Kids spend  an average of 6.3 hours a week gaming—significantly higher than parents (4.3 hours/week)
 • Parents’ and kids’ main reasons for gaming are different—parents want to relax and switch off from work; kids enjoy the challenge, being able to discuss the games at school, and completing all levels quickly
 • Parents and kids alike look for games with good graphics—but kids have additional expectations (fun storylines, ability to stop and restart games, variety of characters)

Gaming fulfills several roles for parents and kids: as a bonding experience, a safe environment for competitiveness, and a platform for social interaction and friendship.

 • For a third of parents, the main reason for playing games is to spend time with their family/children
 • 81% of parents talk about games with their kids and 69% get tips and tricks from them
 • 7 out of 10 kids enjoy competing with friends and family
 • 6 in 10 parents agree that gaming allows their kids to be competitive in a controlled environment
 • Parents mostly see gaming as having a positive impact on their kids’ social lives, with nearly half agreeing that gaming helps their children interact with friends more
 • But gaming can be a social impediment for some kids and a concern for parents, with a significant minority of kids (32%) saying they would rather play games than spend time with friends/family

Boys’ and girls’ gaming behavior varies greatly.

 • Boys are more passionate about gaming, with 55% of boys and 41% of girls saying they love playing games
 • Boys play more on average than girls, with boys spending 6.7 hours a week gaming and girls spending 5.6 hours
 • The competitive and social nature of gaming is more pronounced for boys, while girls play games to relax and learn new things
 • Boys prefer competitive games (sports, fighting, role-playing), while girls prefer more creative and caring games (fashion, pets)

Tablets and gaming consoles are the most common gaming devices among kids.

 • 63% of kids use tablets to play games and 59% use gaming consoles
 • Kids are much more likely than parents to use tablets and consoles for gaming (just over 40% of parents use them)
 • Kids and parents are almost equally likely to game using smartphones (about 55% of both groups) and laptops/notebooks (about half of both groups)
 • On average, kids use more devices for gaming than parents (kids = 3.4 devices, parents = 2.6)
 • The top gaming consoles are Nintendo DS, Nintendo 3DS, and Wii
 • Nintendo DS is more popular among girls, while boys are more likely to use the Nintendo 3DS

The games kids enjoy most are challenging, fun, engaging, and allow them to play against their friends.

 • Minecraft is currently the favorite game among kids, followed by Angry Birds, Fifa 2014, Candy Crush, and Mario
 • Comparing parents’ and kids’ preferences, they differ more by gender than by age—fathers and sons prefer competitive games involving sports, while mothers and daughters prefer creative games and puzzles

Jongeren wereldwijd en politiek: minder gaan stemmen dan oudere groepen (PEW)

19 12 2014

PEW bekijkt af en toe ook tendensen buiten de VS met PEWGlobal. Ze postten nu een rapport over de houding tegenover politiek wereldwijd. Zelf haal ik hier drie opvallende grafieken uit over jongeren en politiek.

Tegelijk zijn jongeren online meer politiek actief dan oudere groepen (maar het aantal compenseert niet echt):

En jongeren denken wel dat protest meer effectief is dan oudere groepen:

Skype rolt een universele vertaler uit in beta-programma

18 12 2014

Het klinkt een beetje meer dan science fiction en het is nog niet helemaal realtime, maar skypen tussen 2 mensen in een verschillende taal en elkaar toch begrijpen is een pak dichter gekomen.

Je hoeft nog niet te zoeken naar de knop op je eigen skype-app, maar je kan wel nu inschrijven om de mogelijkheid te testen.

En de demo-film, die gaat over onderwijs:

Nieuwe TED-talk van Carol Dweck: de kracht van geloven dat je kan verbeteren

18 12 2014
Verbraving deel zoveel: ook daling drank- en middelengebruik bij jongeren in de VS

17 12 2014

We schreven het al vaker, oa over Vlaamse jongeren of Schotland, maar nu blijkt ook het drankgebruik, het roken en het gebruik van bepaalde stimulerende middelen in de VS te dalen. Dit blijkt uit de Monitoring the Future studie die al 40 jaar loopt net om evoluties te kunnen vaststellen. Zo viel roken van 28 procent in 1997 tot 8 procent 2014.

De belangrijkste vaststellingen over alcohol:

 • Alcohol use by the nation’s teens continued its long-term decline in 2014. All three grades showed a decline in the proportion of students reporting any alcohol use in the 12 months prior to the survey; the three grades combined dropped from 43 percent to 41 percent, a statistically significant change.
 • The proportion of teens who report “binge drinking”–that is, consuming five or more drinks in a row at least once in the two weeks preceding the survey–fell significantly again this year to 12 percent for the three grades combined. This statistic is down from a recent high point of 22 percent in 1997. While this is an important improvement, say the investigators, still roughly one in five (19 percent) 12-graders report binge drinking at least once in the prior two weeks.
 • Some 12th-graders drink even more heavily, reporting having 10 or more, or 15 or more, drinks in a row on at least one occasion in the prior two weeks. Since 2005 (the first year that this “extreme binge drinking” was measured), these measures also have declined, from 11 percent to 7 percent in 2014 for 10 or more drinks, and from 6 percent to 4 percent for 15 or more drinks.
 • Peer disapproval of binge drinking has been rising since 2000 among teens. Declines in availability may be another contributing factor to the drops in teen drinking. In recent years, there has been a fair decline in all three grades in the proportion saying that alcohol is easy for them to get.

(bron en meer info)

Sms-en naar ouders, mét effect! (Helena Taelman)

17 12 2014

Het is niet gemakkelijk om ouders meer te betrekken bij het ontwikkelingsproces van hun kleuter.

In Stanford testen ze nu een nieuwe methode uit. Ze sturen de ouders van de kleuters 3x per week een sms-je met een taaltip. Bijvoorbeeld, “Als jouw kind in bad gaat, bekijk dan met hem/haar de letters op de shampoofles. Zitten daar letters bij van de eigen naam?”

De voorlopige resultaten zijn positief.

Ouders blijken meer bezig te zijn met beginnende geletterdheid: verhalen vertellen, rijmwoordjes zoeken, enz. Deelnemende ouders stellen ook meer vragen aan de leerkrachten over de ontwikkeling van hun kind. En, misschien nog het allerbelangrijkst, dit is voelbaar in de ontwikkeling van de kinderen zelf. Momenteel worden er ook wiskundetips in de sms-jes verwerkt.

Het vraagt weinig technische kennis om zo’n sms-service op te zetten.  Dus: op zoek naar een goed samenwerkingsverband om dit te doen…

Leestip: http://news.stanford.edu/news/2014/november/texting-literacy-tips-111714.html
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 6.670 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: