Het Schotse referendum uitgelegd in 5 minuten door The Guardian

18 09 2014

Kunst is meer de kunstenaar dan het kunstwerk (onderzoek)

18 09 2014

Uit een nieuw onderzoek van de University of Chicago Booth School of Business denken is kunst voor veel mensen eerder gelinkt aan een persoon dan aan het werk zelf. Replica’s zijn minder waard, ook in het hoofd van een niet-koper, dan werken van de originele kunstenaar omdat we werk zien als een verlengde van de kunstenaar. Als de kunstenaar zelf de werken repliceert (bijvoorbeeld Munch) dan is de perceptie van de kopieën gelijkwaardig.

De onderzoekers hebben het over “magical contagion”, de idee dat de aanwezigheid van een kunstenaar een magische meerwaarde aan een werk gegeven heeft.

Los van het onderzoek, doet het me erg denken aan inzichten rond authenticiteit van Walter Benjamin die gelijkaardige dingen al uitlegde (weliswaar zonder onderzoek) decennia geleden.

Abstract van het onderzoek:

This paper examines people’s reasoning about identity continuity (i.e., how people decide that a particular object is the same object over time) and its relation to previous research on how people value one-of-a-kind artifacts, such as artwork. We propose that judgments about the continuity of artworks are related to judgments about the continuity of individual persons because art objects are seen as physical extensions of their creators. We report a reanalysis of previous data and the results of two new empirical studies that test this hypothesis. The first study demonstrates that the mere categorization of an object as “art” versus “a tool” changes people’s intuitions about the persistence of those objects over time. In a second study, we examine some conditions that may lead artworks to be thought of as different from other artifacts. These observations inform both current understanding of what makes some objects one-of-a-kind as well as broader questions regarding how people intuitively think about the persistence of human agents.

Vrije schoolkeuze

18 09 2014

Wij hadden geluk. Toen we een school zochten voor onze zoon konden we kiezen uit 3 scholen binnen een straal van 500 meter. We bezochten alledrie de scholen en kozen de school die ons het best leek te liggen. De drie scholen leken ons niet veel te verschillen qua kwaliteit en nee, we wonen in Gent, de diversiteit op de drie scholen was ook gelijkaardig. De visie van de directie en het team konden we het meest onderschrijven. Het is ondertussen 5 jaar geleden en we zijn nog steeds tevreden over onze keuze.

Ik weet dat praktische redenen vaak een rol spelen bij schoolkeuze. Maar mijn broers en zussen hebben op verschillende scholen gezeten. Mijn moeder koos ervoor om liever de juiste school voor het juiste kind te vinden dan voor het praktische van iedereen op de zelfde plaats te laten studeren. Ik weet nog hoe een van mijn zussen de school van haar broer bezocht en huilde of ze toch maar niet op die school zou moeten gaan. Het was het verschil tussen weinig en veel structuur, terug niet tussen goed of slecht. Een bewuste schoolkeuze heeft vaak meer invloed dan de visie van de school, ironisch genoeg.

Als ik in het buitenland over ons onderwijs spreek, ben ik trots op de keuzevrijheid die we hier mogen genieten. Het zorgt voor een diversiteit in aanpak en visie. Vandaag hebben veel mensen deze rijkdom aan keuze niet. Meer nog, ze mogen soms blij zijn dat ze een school in de buurt gevonden hebben. Of gewoonweg blij zijn dat ze een school vonden.

De facto deze vrije schoolkeuze afschaffen zoals her en der geopperd wordt in de media, zal de ene diversiteit afschaffen om de andere te proberen verbeteren. Los van de vraag of dit de juiste oplossing is en de deur naar duur privé-onderwijs, die nu op een kier staat in ons land, dan niet bruut zal worden opengeduwd, vrees ik vooral dat het samen met het installeren van de verschillende centrale toetsen voor meer en meer onderwijseenheidsworst zal zorgen.

 

2 extra korte documentaires over bedreigde talen en onderwijs

17 09 2014

Eergisteren postte ik al het eerste deel, dit is deel 2 en 3.

Handig: Mediawijs gamen: Gaminggids voor begeleiders van kinderen en jongeren

17 09 2014

Op Mediawijs.be staat een nieuwe gids van Michel Walrave en Joris van Ouytsel over mediawijs gamen.

Over de gids:

In deze gids willen we de feiten van de mythen en de hypes onderscheiden. Je taak als ouder, leraar, jeugdwerker of andere begeleider van jongeren, zal er vooral uit bestaan om met hen op een open en positieve manier over gaming en bepaalde gebeurtenissen te praten. We geven je in deze gids dan ook enkele tips om samen met kinderen en jongeren deze ‘mediawijze’ gesprekken te voeren. We vertrekken hierbij steeds vanuit een positieve instelling, met respect voor de interesses van jongeren.

We willen je met deze gids hulpmiddelen geven om zelf aan de slag te gaan. In het eerste deel focussen we daarom op enkele praktische aspecten die je in overweging kan nemen wanneer je een game koopt. Wetenschappelijk onderzoek heeft verder uitgebreid aangetoond dat games jongeren kunnen stimuleren om te leren. Daarom bieden we een overzicht van praktische tips voor leraren, jeugdwerkers of ouders die met een game in de klas, de jeugdbeweging of thuis aan de slag willen gaan. Daarna zoomen we in op verschillende typen reclame die in games verwerkt kunnen zijn. We staan stil bij advergames en in-gameadvertising. De subtiele verschillen tussen beide reclamevormen komen aan bod evenals de doelen die bedrijven hiermee willen bereiken. We bespreken hoe men kinderen en jongeren hiervan bewust kan maken en sluiten dit deel af met concreet advies en enkele tips om hierrond gesprekken in gezins- of klasverband te voeren. Voorts focussen we op twee thema’s die regelmatig in de media aan bod komen en vaak voor ophef en stevige discussies zorgen: geweld en verslaving. Wat geweten is uit wetenschappelijk onderzoek over deze gevoelige thema’s, komt eerst aan bod. Daarna focussen we op concrete tips om met jongeren te praten over geweld dat in sommige games aan bod komt. Ook staan we stil bij welke tekens kunnen wijzen op een eventuele overmatige gamingactiviteit. Aansluitend behandelen we vormen van agressie die tussen gamers kan plaatsvinden en kunnen leiden tot cyberpesten. In het laatste deel van de gids verwijzen we naar websites en organisaties waar je terecht kan voor bijkomende informatie en advies.

Gaming is een belangrijke activiteit voor kinderen en jongeren. Het is niet louter een tijdverdrijf. Kinderen en jongeren kunnen er ook vaardigheden mee ontwikkelen en leren omgaan met andere spelers in een competitieve omgeving. De lessen die ze hieruit trekken, kunnen breder toepasbaar zijn. Daarom is het als begeleider van kinderen en jongeren belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Door inzicht te hebben in een snel evoluerend fenomeen, in concrete kansen maar ook risico’s, kan men jongeren bijstaan om mediawijs te gamen. Deze gids wil je daarin begeleiden.

Download de gids hier.

De toekomst volgens Microsoft zijn vooral… heel veel schermen

17 09 2014

De commentaar op FastCoDesign is alvast vernietigend. Zelf denk ik dat de kritiek hout snijdt. Touch en schermen zijn belangrijk, maar groter is niet noodzakelijk beter en Intel toonde dit al jaren geleden.

Burgerschap leren door Star Wars te spelen (Linda Duits)

16 09 2014

Dit stuk verscheen eerder op dieponderzoek.nl.

star-wars-the-old-republic-bannerVorige week verscheen er in de Volkskrant een opiniestuk over het belang van filosofie in het onderwijs. Filosoof Martin Slagter wees op het belang van de ontwikkeling van het vermogen tot moreel oordelen en kritisch denken. Het is niet waarschijnlijk dat scholen gehoor gaan geven aan Slagter. Hij heeft de wind tegen – zoals hij zelf al schrijft is het hedendaags onderwijs gericht op concrete vaardigheden in plaats van Bildung – en curricula zitten al overvol. Gelukkig is er goed nieuws voor Slagter, uit een hoek die hij vast niet verwacht. Uit een recent onderzoek [abstract] van twee Amerikaanse religiewetenschappers blijkt dat Star Wars: The Old Republic spelers laat worstelen met de politieke filosofieën uit de Verlichting.

De Star Wars-films hebben een sterke morele ondertoon. George Lucas wilde dat kijkers dankzij zijn films zouden gaan nadenken over goed versus kwaad. Star Wars: The Old Republic [site, wikipedia] is onderdeel van het grotere Star Wars-universum. Het is een MMORPG, een massively multiplayer online role-playing game. De onderzoekers zetten twee vragenlijsten met open en gesloten vragen uit op de site. Vragenlijst 1 had 256 respondenten; vragenlijst 2 369.

Spelers moeten eerst een keuze maken of ze aan de kant van The Empire of van The Republic spelen, of dat ze neutraal willen blijven in het conflict tussen deze twee. Wat ze ook kiezen, spelers moeten altijd in de debat met de twee groepen en hun tegengestelde politieke ideologieën. Dat betekent dat ze de basis van politieke filosofie leren kennen en moeten toepassen. Ze komen zo in aanraking met vertakkingen van totalitarisme en republicanisme, en dus met de intellectuele erfenis van Hobbes (de kant van The Empire) en Rousseau en Kant (de kant van The Republic).

De analyse van de vragenlijsten laat zien dat spelers daadwerkelijk elementen van de Verlichtingsfilosofen herkennen. Zo schrijft een respondent:

“The Republic is a Capitalist Republican Democracy … It picks its leaders through popular voting, but is also swayed heavily by third parties with desires of money. The Empire, on the other hand, is a Fascist Dictatorship, with elements of Oligarchy and Magocracy. Its leaders are picked for personal power, although they all answer to a single person [the Emperor]” (p. 265-266).

De spelers geven aan dat ze echt zijn gaan nadenken over politieke consequenties dankzij het spel. Spelers zien in dat voor de verschillende staatsvormen verschillende zaken belangrijk zijn, zie onderstaande tabel.

Tabel 1

Conclusie

Star Wars: The Old Republic is geen zogeheten serious game: een spel speciaal ontwikkeld om te leren. Desalniettemin laten de politieke elementen waar het spel om draait zien hoe computergames uitnodigen na te denken over burgerschapskwesties. Spelers komen in aanraking met verschillende politieke filosofieën en passen deze soms zelfs toe op de huidige politieke situatie. Het is belangrijk om op te merken dat dit niet zomaar iets is dat spelers door de strot geduwd wordt: maar liefst 83 procent van de respondenten gaf aan dat de politiek van het spel bijdraagt aan het plezier van het spel.

De rol van onderwijs bij minderheidstalen zoals… het Yaaku (video)

16 09 2014
Mijn hart bloedt…

15 09 2014

De voorbije jaren heb ik het te vaak meegemaakt. De ene keer is het André Oosterlink, dan is het wel weer een rapport. Je komt binnen in je leslokaal vol studenten van de lerarenopleiding die net weer moeten horen hebben in de media dat ze niet veel waard zijn.

Je bekijkt hen en weet beter. Sommige nog niet, die help je. Sommige nooit, jammer, maar die vinden een andere weg. Velen wel, en die koester je. Net als de anderen.

Je montert ze op. Probeert toch. Maakt hen duidelijk dat de cijfers vaak dergelijke beweringen tegenspreken.

Dat we bij de beste leerkrachten ter wereld hebben, maar steeds weer.

Het gaat al langer mee dan vandaag. Kan je niks deftigs studeren? Toen ik voor leerkracht wou studeren op een hogeschool, heeft men mij dit ook herhaaldelijk uit het hoofd proberen te praten. Ik was toch slimmer, ik kon toch meer aan. Uiteindelijk kwam ik er toch terecht.

En dan is er vandaag het nieuws in de media waar we tussen collega’s al langer over fluisterden.

Er komen er minder. Opvallend veel minder.

Waarom zouden studenten nog inschrijven? Misschien wordt het binnenkort toch allemaal anders? Masters? Inschrijvingstoets? Die laatste liefst eerst bij de toekomstige leerkrachten, eerder dan bij de rest.

En dan krijg je in Nederland deze reactie, begrijpelijk:

Ik weet wel waarom ik vandaag toch nog voor leraar zou gaan.

Leerkrachten hebben in mijn leven het verschil gemaakt. In een wereld vol verandering en complexiteit, zijn ze broodnodig.

En ik ben koppig.

Maar je zegt liever 1 op 8 is slecht dan 7 op 8 zijn goed. De leerlingen vinden ze trouwens ook ok.

Ik kijk al 2 maanden uit naar mijn eerste les volgende week bij de dapperen die er toch willen voor gaan.

Er is nog plaats, kom gerust.

UNESCO-infografiek: geletterdheid wereldwijd

15 09 2014

Gevonden via Larry Ferlazzo:
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 6.175 andere volgers

%d bloggers like this: